VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal deelnemers vavo (aantal) Vavo deelnemers vmbo-t (aantal) Vavo deelnemers havo (aantal) Vavo deelnemers vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 9.900 1.339 6.037 2.524
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond 2020/'21* 6.108 614 3.931 1.563
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2020/'21* 3.769 709 2.101 959
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 23 16 5 2
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 9.369 1.257 5.758 2.354
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2020/'21* 5.802 579 3.755 1.468
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2020/'21* 3.545 662 1.999 884
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 22 16 4 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 474 75 244 155
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2020/'21* 255 29 143 83
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2020/'21* 218 46 100 72
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 1 0 1 0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal migratieachtergrond 2020/'21* 57 7 35 15
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2020/'21* 51 6 33 12
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2020/'21* 6 1 2 3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2020/'21* 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2006/'07 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.
Vanwege hogere slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2019/'20 (gevolg van Corona) is het aantal deelnemers in het VAVO in 2020/'2021 veel lager dan een jaar eerder.

Wijzigingen per 19 maart 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo deelnemers havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.