VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd 2006/'07 - 2021/'22

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, leeftijd 2006/'07 - 2021/'22

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Totaal deelnemers vavo (aantal) Vavo deelnemers vmbo-t (aantal) Vavo deelnemers havo (aantal) Vavo deelnemers vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal migratieachtergrond 2021/'22* 12.252 1.445 7.227 3.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond 2021/'22* 7.384 657 4.528 2.199
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond 2021/'22* 4.829 753 2.696 1.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Onbekende migratieachtergrond 2021/'22* 39 35 3 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal migratieachtergrond 2021/'22* 11.714 1.361 6.994 3.359
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Nederlandse achtergrond 2021/'22* 7.074 619 4.385 2.070
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Met migratieachtergrond 2021/'22* 4.601 707 2.606 1.288
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021/'22* 39 35 3 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond 2021/'22* 470 81 200 189
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond 2021/'22* 249 35 115 99
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Met migratieachtergrond 2021/'22* 221 46 85 90
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond 2021/'22* 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Totaal migratieachtergrond 2021/'22* 68 3 33 32
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2021/'22* 61 3 28 30
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2021/'22* 7 0 5 2
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2021/'22* 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2006/'07 tot en met 2020/'21 zijn definitief. De cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig omdat deze tabel is stopgezet worden deze niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 september 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo deelnemers havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.