VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal deelnemers vavo (aantal) Vavo deelnemers vmbo-t (aantal) Vavo deelnemers havo (aantal) Vavo deelnemers vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 9.900 1.339 6.037 2.524
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 6.108 614 3.931 1.563
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 3.769 709 2.101 959
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 23 16 5 2
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 5.130 751 3.206 1.173
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 3.185 349 2.109 727
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.929 389 1.094 446
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 16 13 3 0
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 4.770 588 2.831 1.351
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 2.923 265 1.822 836
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 1.840 320 1.007 513
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2020/'21* 7 3 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2006/'07 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.
Vanwege hogere slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2019/'20 (gevolg van Corona) is het aantal deelnemers in het VAVO in 2020/'2021 veel lager dan een jaar eerder.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Bij actualisering van tabellen wordt deze taalwijziging doorgevoerd. Stopgezette tabellen worden niet meer aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo deelnemers havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.