VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal deelnemers vavo (aantal) Vavo deelnemers vmbo-t (aantal) Vavo deelnemers havo (aantal) Vavo deelnemers vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 12.252 1.445 7.227 3.580
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 7.384 657 4.528 2.199
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 4.829 753 2.696 1.380
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 39 35 3 1
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 5.984 758 3.631 1.595
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 3.696 336 2.334 1.026
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 2.257 392 1.296 569
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 31 30 1 0
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 6.268 687 3.596 1.985
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 3.688 321 2.194 1.173
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 2.572 361 1.400 811
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2021/'22* 8 5 2 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2006/'07 tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2022:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo deelnemers havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.