VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Regiokenmerken Perioden Totaal deelnemers vavo (aantal) Vavo deelnemers vmbo-t (aantal) Vavo deelnemers havo (aantal) Vavo deelnemers vwo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 15.610 2.341 8.807 4.462
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 9.651 1.156 5.623 2.872
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 5.926 1.161 3.178 1.587
Totaal mannen en vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 33 24 6 3
Mannen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 7.486 1.245 4.322 1.919
Mannen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 4.619 614 2.780 1.225
Mannen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 2.848 617 1.538 693
Mannen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 19 14 4 1
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 8.124 1.096 4.485 2.543
Vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 5.032 542 2.843 1.647
Vrouwen Met migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 3.078 544 1.640 894
Vrouwen Onbekende migratieachtergrond Totaal Nederland 2019/'20* 14 10 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, uitgesplitst per onderwijssoort naar migratieachtergrond, generatie en woonregio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2006/'07 tot en met 2018/'19 zijn definitief en de cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Dit onderwijs wordt gegeven aan de regionale onderwijscentra (ROC). Meestal gaat het hier om tweede kans onderwijs om een diploma te halen overeenkomstig het voortgezet onderwijs.
Voor personen van 18 jaar en ouder wordt dit onderwijs bekostigd via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Sinds 2006/'07 kunnen ook leerlingen ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs een vavo opleiding volgen via een ROC. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt deze opleidingen via de scholen voor voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vmbo-t
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretische leerweg (voorheen mavo).
Vavo deelnemers havo
Hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Vavo deelnemers vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.