Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2023* 5,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023* 3,6
B Delfstoffenwinning 2023* 4,8
B-F Nijverheid en energie 2023* 5,7
C Industrie 2023* 6,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023* 5,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2023* 6,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023* 6,0
24-30, 33 Metaal-elektro industrie 2023* 5,2
D Energievoorziening 2023* 4,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023* 6,3
F Bouwnijverheid 2023* 4,8
G-N Commerciële dienstverlening 2023* 4,4
G Handel 2023* 4,6
45 Autohandel en -reparatie 2023* 4,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023* 4,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2023* 4,8
H Vervoer en opslag 2023* 6,3
49 Vervoer over land 2023* 6,6
I Horeca 2023* 3,9
J Informatie en communicatie 2023* 3,9
K Financiële dienstverlening 2023* 3,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023* 4,2
M Specialistische zakelijke diensten 2023* 3,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023* 4,6
812 Schoonmaakbedrijven 2023* 7,4
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023* 6,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023* 6,0
P Onderwijs 2023* 5,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023* 7,4
86 Gezondheidszorg 2023* 6,3
861 Ziekenhuizen 2023* 6,7
87 Verpleging en zorg met overnachting 2023* 8,5
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2023* 7,8
R Cultuur, sport en recreatie 2023* 4,6
S Overige dienstverlening 2023* 5,0
1 tot 10 werkzame personen 2023* 3,0
10 tot 100 werkzame personen 2023* 4,7
100 of meer werkzame personen 2023* 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2023 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2023 en de jaarcijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 1e kwartaal 2024 worden in juni 2024 in deze tabel opgenomen. De cijfers over 2023 worden dan definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.