Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal 5,2
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal 4,5
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal 4,3
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal 3,9
B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal 5,1
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal 4,6
C Industrie 2019 1e kwartaal 5,8
C Industrie 2019 2e kwartaal 5,3
C Industrie 2020 1e kwartaal 6,7
C Industrie 2020 2e kwartaal 5,8
D Energievoorziening 2019 1e kwartaal 4,9
D Energievoorziening 2019 2e kwartaal 4,0
D Energievoorziening 2020 1e kwartaal 4,6
D Energievoorziening 2020 2e kwartaal 3,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 1e kwartaal 6,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 2e kwartaal 5,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 1e kwartaal 6,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 2e kwartaal 5,8
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 4,1
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 3,9
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal 4,9
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal 4,4
G Handel 2019 1e kwartaal 4,0
G Handel 2019 2e kwartaal 3,7
G Handel 2020 1e kwartaal 4,8
G Handel 2020 2e kwartaal 4,3
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal 5,5
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 4,9
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal 5,6
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal 5,1
I Horeca 2019 1e kwartaal 2,7
I Horeca 2019 2e kwartaal 2,6
I Horeca 2020 1e kwartaal 3,0
I Horeca 2020 2e kwartaal 3,0
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 3,3
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 3,1
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 3,7
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal 2,8
K Financiële dienstverlening 2019 1e kwartaal 2,8
K Financiële dienstverlening 2019 2e kwartaal 2,7
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal 2,9
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal 2,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal 3,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 2,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal 3,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal 3,0
M Specialistische zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 3,1
M Specialistische zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 3,0
M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 3,6
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal 2,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1e kwartaal 4,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 2e kwartaal 3,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 4,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal 4,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 1e kwartaal 6,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 2e kwartaal 5,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal 6,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal 4,7
P Onderwijs 2019 1e kwartaal 5,5
P Onderwijs 2019 2e kwartaal 5,1
P Onderwijs 2020 1e kwartaal 5,7
P Onderwijs 2020 2e kwartaal 4,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 1e kwartaal 6,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 2e kwartaal 5,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal 6,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal 6,1
86 Gezondheidszorg 2019 1e kwartaal 5,2
86 Gezondheidszorg 2019 2e kwartaal 4,7
86 Gezondheidszorg 2020 1e kwartaal 5,7
86 Gezondheidszorg 2020 2e kwartaal 5,0
861 Ziekenhuizen 2019 1e kwartaal 5,9
861 Ziekenhuizen 2019 2e kwartaal 5,3
861 Ziekenhuizen 2020 1e kwartaal 6,2
861 Ziekenhuizen 2020 2e kwartaal 5,5
87 Verpleging en zorg met overnachting 2019 1e kwartaal 7,2
87 Verpleging en zorg met overnachting 2019 2e kwartaal 6,7
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020 1e kwartaal 7,8
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020 2e kwartaal 7,6
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2019 1e kwartaal 6,6
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2019 2e kwartaal 6,2
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020 1e kwartaal 7,1
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020 2e kwartaal 6,4
R Cultuur, sport en recreatie 2019 1e kwartaal 4,1
R Cultuur, sport en recreatie 2019 2e kwartaal 3,2
R Cultuur, sport en recreatie 2020 1e kwartaal 4,2
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal 3,6
S Overige dienstverlening 2019 1e kwartaal 4,0
S Overige dienstverlening 2019 2e kwartaal 3,8
S Overige dienstverlening 2020 1e kwartaal 4,3
S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2021 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 september 2021:
De voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 3e kwartaal 2021 worden in december 2021 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.