Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal Nederlandse bedrijven dat technologische innovatieprojecten uitvoert of deze - al dan niet succesvol - heeft uitgevoerd. Deze bedrijven worden technologische innovatoren genoemd. Bij de technologische innovatoren die al innovaties hebben afgerond wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven met productinnovaties en bedrijven met procesinnovaties. Verder geeft de tabel ook informatie over het aantal bedrijven dat bij het doorvoeren van technologische innovaties samenwerkt met één of meer partners.

Het gaat in deze tabel alleen om technologische innovaties.
Niet-technologische innovaties (organisatorische innovatie en marketinginnovaties) blijven buiten beschouwing.

Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan
het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2012-2014 zijn definitief en de cijfers van 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 22 augustus 2018:
De voorlopige resultaten van de innovatie-enquête 2014-2016 zijn bijgesteld naar nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve resultaten van de innovatie-enquête 2014-2016 worden eind 2018 gepubliceerd.

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Perioden InnovatorenTotaal technologische innovatoren (aantal) InnovatorenAandeel van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesTotaal technologische innovatoren (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatoren (Aandeel van bedrijven met afgeronde innovaties) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatoren (Aandeel van bedrijven met afgeronde innovaties) Samenwerkende innovatoren (aantal)
1994 - 1996 17.193 37 15.436 . . 4.179
1996 - 1998 19.381 40 16.687 84 59 4.865
1998 - 2000 18.346 34 17.081 88 58 4.452
2000 - 2002 11.755 20 10.294 83 58 3.848
2002 - 2004 14.450 25 13.770 70 71 5.406
2004 - 2006 15.464 25 14.688 69 68 5.585
2006 - 2008 14.152 25 13.301 73 67 5.393
2008 - 2010 20.248 38 19.547 72 72 6.000
2010 - 2012 16.823 31 15.700 73 63 5.133
2012 - 2014 19.043 37 17.252 68 67 7.155
2014 - 2016 19.916 38 18.688 69 64 5.802
Bron: CBS.
Verklaring van tekens