Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd 2003/'04-2021/'22

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd 2003/'04-2021/'22

Geslacht Leeftijd Leerjaar Migratieachtergrond Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 929.671 383.616 171.027 160.759 184.621 29.648
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 5.069 5.042 8 2 0 17
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 134.402 132.282 75 7 25 2.013
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 182.592 173.412 2.430 1.213 355 5.182
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 181.334 59.689 34.838 30.637 50.690 5.480
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 182.922 7.819 40.234 43.860 85.393 5.616
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 138.153 2.212 38.949 49.845 41.608 5.539
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 78.400 1.683 38.899 27.542 6.034 4.242
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 22.832 869 13.292 6.809 460 1.402
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 3.341 310 2.065 768 52 146
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Totaal leerjaren Totaal 2021/'22* 626 298 237 76 4 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.