Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Geslacht Leeftijd Leerjaar Migratieachtergrond Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 934.333 378.302 173.410 162.373 190.488 29.760
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 4.955 4.924 6 1 0 24
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 134.033 131.907 88 10 17 2.011
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 178.902 169.759 2.459 1.248 349 5.087
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 183.460 59.437 35.865 31.633 51.144 5.381
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 183.995 7.428 40.766 43.592 86.486 5.723
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 141.436 1.936 39.772 49.546 44.711 5.471
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 80.210 1.508 38.805 28.321 7.202 4.374
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 23.541 864 13.425 7.184 551 1.517
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 3.237 264 2.017 774 20 162
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Totaal leerjaren Totaal 2020/'21* 564 275 207 64 8 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2021:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.