Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Geslacht Leeftijd Leerjaar Migratieachtergrond Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 950.447 382.312 173.107 164.148 201.566 29.314
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 4.760 4.722 12 1 2 23
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 130.643 128.622 73 12 22 1.914
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 181.128 172.488 2.377 1.040 309 4.914
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 184.646 62.446 35.314 30.382 51.102 5.402
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 189.163 8.475 41.051 43.452 90.643 5.542
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 147.493 2.268 39.541 50.272 49.883 5.529
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 82.382 1.780 37.816 29.398 8.880 4.508
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 25.774 989 14.289 8.487 679 1.330
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 3.970 327 2.425 1.036 41 141
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 488 195 209 68 5 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.