Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, leeftijd

Geslacht Leeftijd Leerjaar Migratieachtergrond Perioden Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortAlgemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortHavo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoortVmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 950.447 382.312 173.107 164.148 201.566 29.314
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 4.760 4.722 12 1 2 23
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 130.643 128.622 73 12 22 1.914
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 181.128 172.488 2.377 1.040 309 4.914
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 184.646 62.446 35.314 30.382 51.102 5.402
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 189.163 8.475 41.051 43.452 90.643 5.542
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 147.493 2.268 39.541 50.272 49.883 5.529
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 82.382 1.780 37.816 29.398 8.880 4.508
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 25.774 989 14.289 8.487 679 1.330
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 3.970 327 2.425 1.036 41 141
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Totaal leerjaren Totaal 2019/'20* 488 195 209 68 5 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens