Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 613.710 122.131.906 439.675 100,0 174.035 836.150
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2022 ** 589.311 121.618.392 437.826 100,0 151.485 764.360
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 411.209 75.321.270 271.157 61,7 140.053 624.354
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 361.447 66.783.109 240.419 54,9 121.027 560.969
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 ** 334.323 56.660.449 203.978 46,4 130.346 463.370
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2022 ** 282.190 47.842.925 172.235 39,3 109.955 392.639
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 ** 54.141 14.563.863 52.430 11,9 1.711 118.031
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2022 ** 54.768 14.809.834 53.315 12,2 1.453 120.615
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 ** 232 42.464 153 0,0 79 512
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2022 ** 191 33.353 120 0,0 71 409
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.513 4.054.494 14.596 3,3 7.917 42.441
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 24.298 4.096.997 14.749 3,4 9.549 47.306
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 171.430 40.471.497 145.697 33,1 25.733 132.562
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 195.850 48.166.590 173.400 39,6 22.450 120.862
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 ** 41.384 11.495.464 41.384 9,4
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2022 ** 60.576 16.826.796 60.576 13,8
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 ** 64.817 18.004.853 64.817 14,7
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2022 ** 77.845 21.623.719 77.845 17,8
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 ** 64.912 10.883.038 39.179 8,9 25.733 132.562
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2022 ** 57.248 9.666.076 34.798 7,9 22.450 120.862
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.290 2.511.183 9.040 2,1 8.250 41.953
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2022 ** 17.052 2.512.381 9.045 2,1 8.007 42.090
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.719 62.447.683 224.812 51,1 19.907 467.482
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 222.113 56.999.134 205.197 46,9 16.916 434.409
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.756 51.726.552 186.216 42,4 16.540 372.993
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 184.610 47.243.243 170.076 38,8 14.535 347.363
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 138.567 34.426.536 123.936 28,2 14.632 230.896
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 120.459 29.876.289 107.555 24,6 12.905 203.420
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 ** 54.141 14.563.863 52.430 11,9 1.711 118.031
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 ** 54.768 14.809.834 53.315 12,2 1.453 120.615
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 114 30.954 111 0,0 2 268
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 86 23.345 84 0,0 2 195
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.934 2.705.200 9.739 2,2 195 23.799
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 9.296 2.533.776 9.122 2,1 175 23.133
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 27.847 6.806.584 24.504 5,6 3.344 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 22.282 5.533.355 19.920 4,5 2.362 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 27.847 6.806.584 24.504 5,6 3.344 56.488
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 22.282 5.533.355 19.920 4,5 2.362 46.035
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 ** 13.781 3.827.956 13.781 3,1 37.281
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 ** 14.963 4.156.313 14.963 3,4 40.439
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 86.591 312 0,1 24 721
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 258 66.223 238 0,1 20 572
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 368.991 59.684.223 214.863 48,9 154.127 368.668
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2022 ** 367.198 64.619.258 232.629 53,1 134.569 329.951
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 208.454 23.594.717 84.941 19,3 123.513 251.361
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2022 ** 176.836 19.539.866 70.344 16,1 106.493 213.606
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 195.756 22.233.913 80.042 18,2 115.714 232.475
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2022 ** 161.730 17.966.637 64.680 14,8 97.050 189.220
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 118 11.511 41 0,0 77 244
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2022 ** 104 10.007 36 0,0 68 214
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.579 1.349.294 4.857 1,1 7.722 18.642
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2022 ** 15.002 1.563.222 5.628 1,3 9.374 24.173
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 143.583 33.664.913 121.194 27,6 22.389 76.074
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2022 ** 173.568 42.633.235 153.480 35,1 20.088 74.827
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 ** 41.384 11.495.464 41.384 9,4
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2022 ** 60.576 16.826.796 60.576 13,8
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 ** 64.817 18.004.853 64.817 14,7
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2022 ** 77.845 21.623.719 77.845 17,8
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 ** 317 88.143 317 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2022 ** 180 49.998 180 0,0
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 37.064 4.076.454 14.675 3,3 22.389 76.074
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2022 ** 34.966 4.132.722 14.878 3,4 20.088 74.827
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2022 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.954 2.424.592 8.729 2,0 8.226 41.232
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2022 ** 16.794 2.446.158 8.806 2,0 7.988 41.518
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief. Cijfers over 2021 en 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans.
De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).