Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2018 581.708 114.102.849 410.770 100,0 170.938 888.146
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2019** 610.012 121.061.552 435.822 100,0 174.191 903.621
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2018 466.143 88.937.599 320.175 77,9 145.968 738.226
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 476.772 91.914.741 330.893 75,9 145.878 738.622
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2018 341.078 57.348.843 206.456 50,3 134.622 474.657
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2019** 387.128 70.438.236 253.578 58,2 133.550 548.826
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2018 101.212 27.469.763 98.891 24,1 2.321 222.053
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2019** 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2018 243 41.221 148 0,0 95 500
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2019** 343 74.367 268 0,1 76 788
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2018 23.610 4.077.772 14.680 3,6 8.930 41.015
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2019** 22.816 3.687.170 13.274 3,0 9.542 42.376
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2018 85.404 18.901.501 68.045 16,6 17.358 72.001
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2019** 102.571 22.732.352 81.836 18,8 20.735 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2018 13.354 3.709.364 13.354 3,3
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2019** 19.210 5.336.055 19.210 4,4
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2018 37.975 10.548.511 37.975 9,2
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2019** 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2018 260 72.348 260 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2019** 267 74.182 267 0,1
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2018 33.815 4.571.278 16.457 4,0 17.358 72.001
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2019** 41.666 5.814.188 20.931 4,8 20.735 85.255
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2018 12.653 3.514.770 12.653 3,1 34.008
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2019** 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2018 17.509 2.748.979 9.896 2,4 7.612 43.912
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2019** 16.594 2.504.711 9.017 2,1 7.577 41.631
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2018 282.755 71.129.176 256.065 62,3 26.690 539.691
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019** 290.422 74.735.323 269.047 61,7 21.375 545.055
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2018 266.265 66.791.370 240.449 58,5 25.816 498.343
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 268.275 68.924.509 248.128 56,9 20.146 491.120
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2018 154.332 36.532.500 131.517 32,0 22.815 252.451
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019** 193.100 48.857.497 175.887 40,4 17.213 321.426
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2018 101.212 27.469.763 98.891 24,1 2.321 222.053
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019** 66.484 17.714.968 63.774 14,6 2.710 146.631
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2018 149 31.136 112 0,0 37 283
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019** 232 63.129 227 0,1 5 536
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2018 10.572 2.757.971 9.929 2,4 643 23.556
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019** 8.458 2.288.915 8.240 1,9 218 22.526
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2018 2.921 663.579 2.389 0,6 533 5.674
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019** 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2018
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2018
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2018
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019**
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2018 2.921 663.579 2.389 0,6 533 5.674
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019** 7.925 1.865.356 6.715 1,5 1.210 15.525
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2018 12.653 3.514.770 12.653 3,1 34.008
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019** 14.075 3.909.748 14.075 3,2 38.113
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2018 915 159.458 574 0,1 341 1.666
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019** 147 35.710 129 0,0 18 298
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2018 298.954 42.973.673 154.705 37,7 144.249 348.455
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2019** 319.590 46.326.229 166.774 38,3 152.816 358.566
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2018 199.879 22.146.230 79.726 19,4 120.152 239.882
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2019** 208.497 22.990.232 82.765 19,0 125.732 247.502
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2018 186.747 20.816.343 74.939 18,2 111.808 222.206
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2019** 194.028 21.580.739 77.691 17,8 116.337 227.400
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2018
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2019**
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2018 95 10.086 36 0,0 58 217
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2019** 111 11.238 40 0,0 71 252
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2018 13.037 1.319.801 4.751 1,2 8.286 17.459
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2019** 14.358 1.398.255 5.034 1,2 9.324 19.850
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2018 82.482 18.237.922 65.657 16,0 16.826 66.326
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2019** 94.646 20.866.996 75.121 17,2 19.525 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2018 13.354 3.709.364 13.354 3,3
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2019** 19.210 5.336.055 19.210 4,4
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2018 37.975 10.548.511 37.975 9,2
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2019** 41.429 11.507.927 41.429 9,5
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2018 260 72.348 260 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2019** 267 74.182 267 0,1
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2018 30.893 3.907.699 14.068 3,4 16.826 66.326
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2019** 33.741 3.948.832 14.216 3,3 19.525 69.730
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2018
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2019**
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2018 16.593 2.589.522 9.322 2,3 7.271 42.246
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2019** 16.447 2.469.001 8.888 2,0 7.559 41.334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa en uit kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt hieronder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief. Cijfers over 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Definitieve cijfers over 2018 en nader voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers op hoofdlijnen over 2020: maart 2021.

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik van een huishouden in Nederland was in 2010 gemiddeld 3,3 MWh.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).