Energieverbruik en energiekosten; gebouwen van transportbedrijven, 1994

Energieverbruik en energiekosten; gebouwen van transportbedrijven, 1994

Vervoer en opslag (SBI'93) Energieverbruik Totaal energieverbruik (TJ) Energieverbruik Aardgas (mln m3) Energieverbruik Elektriciteit (mln kWh) Energieverbruik Overige energiedragers (TJ) Energiekosten Totaal energiekosten (mln euro) Energiekosten Aardgas (mln euro) Energiekosten Elektriciteit (mln euro) Energiekosten Overige energiedragers (mln euro)
60-63 Totaal vervoer en opslag 13.585 239,5 1.515,0 567 131,9 33,6 94,9 3,4
60 Vervoer over land 3.726 65,3 447,3 64 43,0 12,5 30,1 0,4
601 Vervoer per spoor 1.024 17,0 135,4 - 11,8 3,0 8,8 -
602 Vervoer over de weg 2.418 48,3 232,9 64 26,9 9,4 17,1 0,4
603 Vervoer via pijpleidingen 284 - 79,0 - 4,3 - 4,3 -
61 Vervoer over water 13 - 3,5 - 0,3 - 0,3 -
62 Vervoer door de lucht 1.220 20,2 161,2 - 12,9 2,7 10,3 -
63 Dienstverlening t.b.v. vervoer 8.626 154,0 903,0 503 75,6 18,4 54,2 3,0
631 Laad-, los- en opslagbedrijven 6.062 114,7 634,7 146 50,4 12,4 37,1 0,9
632 Overige diensten t.b.v. het vervoer 1.276 18,1 173,3 82 12,1 1,8 9,8 0,5
633 Reis- en infobureaus t.b.v. toerisme 375 5,1 29,2 109 3,9 1,0 2,3 0,6
634 Expediteurs, bevrachters 913 16,1 65,8 166 9,3 3,2 5,1 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het energieverbruik en de kosten daarvan in de gebouwen van de transport- en opslagbedrijven in 1994.

Gegevens beschikbaar:
Over 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over 1994 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik
Energieverbruik van de gebouwen van de transport- en
opslagbedrijven.
Totaal energieverbruik
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan.
Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Overige energiedragers
Energiekosten
Energiekosten van de gebouwen van de transport- en
opslagbedrijven.
Totaal energiekosten
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan.
Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Overige energiedragers