Kritieke grondstoffen

We gaan hier uit van de officiële lijst van de Europese Commissie van ‘critical raw materials’. Het betreft 34 kritieke grondstoffen waarbij er twee (koper en nikkel) worden gezien als niet-kritiek, maar wel strategisch. Aluminium is recent nog aan de lijst toegevoegd door de Europese Raad, maar is in beperkte mate onderdeel van deze analyse (bauxiet wel).

Kritieke grondstoffen hebben als onderliggende criteria dat het voor elk materiaal gaat om een significante economische waarde en een potentieel leveringsrisico. Elke drie jaar wordt de lijst door de Europese Commissie geactualiseerd. We gaan in deze publicatie uit van de meest recente actualisatie (maart 2023). Daarnaast zijn er ook strategische materialen: zij worden beschouwd als cruciaal voor technologieën die belangrijk zijn voor de energie en digitale ambities van Europa, maar ook voor defensie- en ruimtevaarttoepassingen.

Hierbij de volledige lijst van kritieke en strategische grondstoffen: antimoon, arseen, bariet, bauxiet, beryllium, bismut, boraat (boor), cokeskolen, fosfor (fosfaat), fosforiet (fosfaaterts), gallium, germanium, grafiet (natuurlijk), hafnium, helium, kobalt, koper, lithium, magnesium, mangaan, nikkel, niobium, platinametalen, silicium metaal, scandium, strontium, tantaal, titanium, vanadium, veldspaat, vloeispaat, wolfraam, zeldzame aardmetalen (licht en zwaar).