Energieverbruik en energiekosten; vervoermiddelen transportbedrijven, 1994

Energieverbruik en energiekosten; vervoermiddelen transportbedrijven, 1994

Vervoer en opslag (SBI'93) Energieverbruik Totaal energieverbruik (PJ) Energieverbruik LPG (mln m3 aardgas equivalent) Energieverbruik Motorbenzine (mln liter) Energieverbruik Jetfuel (mln liter) Energieverbruik Diesel, overige gasolie (mln liter) Energieverbruik Stookolie (mln kg) Energieverbruik Elektriciteit (mln kWh) Energiekosten Totaal energiekosten (mln euro) Energiekosten LPG (mln euro) Energiekosten Motorbenzine (mln euro) Energiekosten Jetfuel (mln euro) Energiekosten Diesel, overige gasolie (mln euro) Energiekosten Stookolie (mln euro) Energiekosten Elektriciteit (mln euro)
60-63 Totaal vervoer en opslag 286,2 9,0 17,0 3.434,4 3.646,1 758,7 1.460,7 1.846,8 1,8 12,3 448,8 1.213,2 76,6 94,0
60 Vervoer over land 91,6 9,0 9,4 - 2.393,8 - 1.460,7 1.149,8 1,8 6,9 - 1.047,1 - 94,0
601 Vervoer per spoor 6,1 - - - 44,6 - 1.248,8 89,7 - - - 8,9 - 80,8
602 Vervoer over de weg 85,6 9,0 9,4 - 2.349,2 - 211,9 1.060,1 1,8 6,9 - 1.038,2 - 13,3
61 Vervoer over water 73,1 - - - 1.205,0 758,7 - 221,5 - - - 144,9 76,6 -
611 Zeevaart 48,5 - - - 518,7 758,7 - 132,8 - - - 56,1 76,6 -
612 Binnenvaart 24,6 - - - 686,3 - - 88,8 - - - 88,8 - -
62 Vervoer door de lucht (luchtvaart) 119,7 - 0,9 3.434,4 3,1 - - 450,9 - 0,6 448,8 1,4 - -
63 Dienstverlening tbv het vervoer 1,8 - 6,6 - 44,2 - - 24,6 - 4,9 - 19,8 - -
631 Laad-, los-, over- en opslagbedr. 0,8 - - - 22,1 - - 9,9 - - - 9,9 - -
632 Overige diensten tbv het vervoer 0,2 - 0,6 - 4,6 - - 2,6 - 0,5 - 2,1 - -
633 Reis- en info.bureaus tbv toerisme 0,1 - 1,5 - - - - 1,1 - 1,1 - - - -
634 Expediteurs, bevrachters 0,8 - 4,5 - 17,3 - - 11,0 - 3,3 - 7,8 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het energieverbruik en de kosten daarvan van de vervoermiddelen van de transport- en opslagbedrijven in 1994.

Gegevens beschikbaar:
Over 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over 1994 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik
Totaal energieverbruik
LPG
Liquefied Petroleum Gas. Lichte, eenvoudige koolwaterstoffen verkregen uit raffinage van aardolie. Dit zijn vooral propaan en butaan of mengsels hiervan. Bij kamertemperatuur en normale luchtdruk is lpg gasvormig. Het wordt vloeibaar gemaakt voor opslag en transport. De motorbrandstof autogas, aan de benzinepomp bekend als lpg, valt ook in deze groep. Ook ethaan valt onder lpg.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren.
Jetfuel
Diesel, overige gasolie
Stookolie
Zware olie voor gebruik in vooral de zeescheepvaart, maar ook in warmtekrachtcentrales. Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie is bij kamertemperatuur stroperig en moet voor gebruik voorverwarmd worden om het vloeibaar te maken.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Energiekosten
Totaal energiekosten
LPG
Liquefied Petroleum Gas. Lichte, eenvoudige koolwaterstoffen verkregen uit raffinage van aardolie. Dit zijn vooral propaan en butaan of mengsels hiervan. Bij kamertemperatuur en normale luchtdruk is lpg gasvormig. Het wordt vloeibaar gemaakt voor opslag en transport. De motorbrandstof autogas, aan de benzinepomp bekend als lpg, valt ook in deze groep. Ook ethaan valt onder lpg.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren.
Jetfuel
Diesel, overige gasolie
Stookolie
Zware olie voor gebruik in vooral de zeescheepvaart, maar ook in warmtekrachtcentrales. Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie is bij kamertemperatuur stroperig en moet voor gebruik voorverwarmd worden om het vloeibaar te maken.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.