Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Onderwijssoort Perioden Aantal onderwijsinstellingen (aantal)
Totaal onderwijs 1997 9.114
Basisonderwijs 1997 7.268
Speciaal onderwijs 1997 966
Algemeen voortgezet onderwijs 1997 125
Beroepsonderwijs 1997 10
Scholengemeenschap: Alg.voortgez. onderw 1997 197
Scholengemeenschap: Beroepsonderwijs 1997 128
Scholengemeenschap: Algv.+beroepsonderw. 1997 333
Hoger beroepsonderwijs 1997 68
Wetenschappelijk onderwijs 1997 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager, voor Onderwijsinstellingen voor de jaren 1993 en 1997.

Gegevens beschikbaar:
Over 1993 en 1997

Status van de cijfers:
Alle cijfers over 1993 en 1997 zijn definitief.

Wijziging per 3 april 2012
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal onderwijsinstellingen