Heffingen op energiedragers 1993-2015


In deze tabel zijn per peildatum de heffingen op verschillende energiedragers weergegeven. De peildatum is de datum van introductie dan wel wijziging in van een heffing.

De gepresenteerde heffingsbedragen gelden per voorgeschreven meet- of handelseenheid. Voor sommige energiedragers is de heffing per gebruiker aan een maximum gebonden. De leveranciers van energie innen de heffingen van hun klanten en dragen die af aan het Ministerie van Financiën. De heffingsbedragen in de tabel zijn exclusief BTW. De heffing die de consument betaalt zijn echter inclusief BTW.

De gepresenteerde gegevens, behalve die voor de MAP-toeslag, zijn ontleend aan het Staatsblad. Hierin worden wetswijzigingen en besluiten of beschikkingen betreffende heffingen op energiedragers gepubliceerd. De betrokken wetten zijn de Wet op de accijns, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 en hun voorgangers.

Gegevens beschikbaar van: 1-1-1993 tot en met 1-1-2015

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14-10-2016
Geen, deze tabel is stopgezet. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Heffingen op energiedragers 1993-2015

Heffingen Perioden MotorbrandstoffenBenzine ongelood (euro/1 000 ltr) MotorbrandstoffenDieselolie (euro/1 000 ltr) MotorbrandstoffenLPG (euro/1 000 kg) MotorbrandstoffenCNG (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenHuisbrandolie (euro/1 000 ltr) VerwarmingsbrandstoffenPetroleum (euro/1 000 ltr) VerwarmingsbrandstoffenAardgas<= 800 m3 (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas> 800-5 000 m3 (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas> 5 000-170 000 m3 (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas> 170 000-1 mln m3 (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas> 1 mln-10 mln m3 (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas>10mln m3 (niet-zakelijk verbruik) (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenAardgas> 10 mln m3 (zakelijk verbruik) (euro/1 000 m3) VerwarmingsbrandstoffenSteenkool (euro/1 000 kg) VerwarmingsbrandstoffenZware stookolie (euro/1 000 kg) Elektriciteit<= 0,8 MWh (euro/1 000 KWh) Elektriciteit> 0,8-10 MWh (euro/1 000 KWh) Elektriciteit> 10-50 MWh (euro/1 000 KWh) Elektriciteit> 50 MWh-10 000 MWh (euro/1 000 KWh)
Totaal heffingen 1998 juni 577,38 340,09 118,77 103,16 102,79 12,50 55,75 55,75 9,78 9,78 6,40 6,40 10,61 34,75 1,36 14,75 14,75 -
Totaal heffingen 1999 januari 589,38 347,13 119,09 122,80 122,28 12,71 85,22 60,08 13,21 9,98 6,53 6,53 10,83 35,05 1,36 23,82 16,02 1,00
Totaal heffingen 2000 januari 599,32 352,95 119,34 144,75 144,13 12,43 106,91 64,35 17,15 10,16 6,63 6,63 11,02 30,77 1,36 38,57 17,43 2,18
Totaal heffingen 2001 januari 610,02 359,19 119,63 193,02 191,93 130,60 130,60 66,52 20,78 10,35 6,76 6,76 11,22 31,04 58,31 58,31 19,38 5,94
Totaal heffingen 2001 maart 610,02 320,41 119,63 193,02 191,93 130,60 130,60 66,52 20,78 10,35 6,76 6,76 11,22 31,04 58,31 58,31 19,38 5,94
Totaal heffingen 2001 april 610,93 321,41 125,52 193,93 192,84 130,60 130,60 66,52 20,78 10,35 6,76 6,76 11,22 31,04 58,31 58,31 19,38 5,94
Totaal heffingen 2001 mei 610,93 346,45 125,52 193,93 192,84 130,60 130,60 66,52 20,78 10,35 6,76 6,76 11,22 31,04 58,31 58,31 19,38 5,94
Totaal heffingen 2002 januari 629,68 346,26 126,01 198,31 197,18 134,60 134,60 68,50 21,30 10,60 7,00 7,00 11,57 31,53 60,10 60,10 20,00 6,10
Totaal heffingen 2002 oktober 616,01 332,18 101,11 198,31 197,18 134,60 134,60 68,50 21,30 10,60 7,00 7,00 11,57 31,53 60,10 60,10 20,00 6,10
Totaal heffingen 2003 januari 637,97 343,92 101,70 203,55 202,38 139,50 139,50 71,00 22,10 11,00 7,30 7,30 11,99 32,11 63,90 63,90 20,70 6,30
Totaal heffingen 2003 juli 637,97 343,92 101,70 203,55 202,38 139,50 139,50 71,00 22,10 11,00 7,30 7,30 11,99 32,11 63,90 63,90 20,70 6,30
Totaal heffingen 2004 januari 667,62 366,96 102,11 207,17 205,97 142,90 142,90 72,70 22,70 11,30 10,60 7,50 12,28 32,51 65,40 65,40 21,20 6,50
Totaal heffingen 2004 juli 667,62 366,96 102,11 207,17 205,97 142,90 142,90 72,70 22,70 11,30 10,60 7,50 12,28 32,51 65,40 65,40 21,20 6,50
Totaal heffingen 2004 oktober 667,02 366,36 101,51 206,57 205,37 142,90 142,90 72,70 22,70 11,30 10,60 7,50 12,28 32,51 65,40 65,40 21,20 6,50
Totaal heffingen 2005 januari 676,28 371,41 101,51 213,60 212,35 149,40 149,40 101,90 31,10 11,50 10,70 7,60 12,28 32,51 69,90 69,90 26,30 8,60
Totaal heffingen 2005 juli 676,28 371,41 101,51 213,60 212,35 149,40 149,40 101,90 31,10 11,50 10,70 7,60 12,28 32,51 69,90 69,90 26,30 8,60
Totaal heffingen 2006 januari 676,28 371,41 101,51 215,05 213,79 150,70 150,70 123,80 34,00 11,60 10,80 7,70 12,56 32,51 70,50 70,50 34,30 9,40
Totaal heffingen 2007 januari 687,02 377,27 101,51 30,00 217,67 216,40 153,10 153,10 134,20 37,20 11,80 11,00 7,80 12,76 32,51 71,60 71,60 36,90 10,20
Totaal heffingen 2008 januari 697,24 382,84 101,51 30,50 220,16 218,87 155,40 155,40 136,20 37,80 12,00 11,20 7,90 12,95 32,51 72,70 72,70 37,50 10,40
Totaal heffingen 2008 juli 697,24 412,94 129,50 30,50 220,16 218,87 155,40 155,40 136,20 37,80 12,00 11,20 7,90 12,95 32,51 75,20 75,20 37,50 10,40
Totaal heffingen 2009 januari 709,00 419,86 131,37 31,00 254,42 253,13 158,00 158,00 138,50 38,40 12,20 11,40 8,00 13,17 33,06 108,50 108,50 39,80 10,60
Totaal heffingen 2010 januari 722,98 428,39 160,02 31,60 259,76 259,87 162,90 162,90 141,10 39,10 12,40 11,60 8,20 13,42 33,69 111,40 111,40 40,60 10,80
Totaal heffingen 2011 januari 724,20 429,50 160,94 31,80 261,28 261,40 163,90 163,90 141,90 39,30 12,50 11,70 8,20 13,50 33,89 112,10 112,10 40,80 10,90
Totaal heffingen 2012 januari 736,40 436,70 173,44 63,90 265,63 265,63 166,70 166,70 144,30 40,00 12,70 11,90 8,30 13,73 34,47 114,00 114,00 41,50 11,10
Totaal heffingen 2013 januari 752,50 446,20 185,94 95,90 - - 188,50 188,50 188,50 44,80 16,30 11,70 11,70 14,03 35,23 117,60 117,60 43,80 11,70
Totaal heffingen 2013 april 754,60 448,30 188,04 95,90 - - 188,50 188,50 188,50 44,80 16,30 11,70 11,70 14,03 35,23 117,60 117,60 43,80 11,70
Totaal heffingen 2014 januari 767,24 485,76 330,17 128,00 - - 194,00 194,00 194,00 46,30 16,80 12,10 12,10 14,27 35,83 120,80 120,80 45,80 12,20
Totaal heffingen 2015 januari 774,07 490,06 342,67 160,00 - - 198,50 198,50 198,50 70,50 25,50 12,40 12,40 14,40 36,15 123,20 123,20 51,50 13,70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens