Gasolieverbruik binnenvaartschepen; 1990 - 2000


Deze tabel bevat gegevens over het gasolieverbruik van binnenschepen voor de jaren 1990 tot en met 2000.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1990 per jaar.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2000 zijn definitief.

Wijziging per 22 januari 2003
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Gasolieverbruik binnenvaartschepen; 1990 - 2000

Motorschepen/duwvaart Perioden Totaal gasolieverbruik binnenschepen (mln kg) Nederlandse en buitenlandse vlagGasolieverbruik Nederlandse vlag (mln kg) Nederlandse en buitenlandse vlagGasolieverbruik buitenlandse vlag (mln kg) Internationale en binnenlandse vaartGasolieverbruik internationale vaart (mln kg) Internationale en binnenlandse vaartGasolieverbruik binnenlandse vaart (mln kg) Vaart in Nederland en in buitenlandGasolieverbruik vaart in Nederland (mln kg) Vaart in Nederland en in buitenlandGasolieverbruik vaart in buitenland (mln kg)
Totale vaart 1990 926 553 373 854 72 419 507
Totale vaart 1991 935 564 372 867 69 420 515
Totale vaart 1992 917 560 357 851 66 408 509
Totale vaart 1993 811 521 290 738 73 376 435
Totale vaart 1994 928 612 316 856 72 411 517
Totale vaart 1995 1.046 707 339 920 127 481 565
Totale vaart 1996 1.124 760 364 973 151 518 606
Totale vaart 1997 1.332 888 444 1.153 179 618 714
Totale vaart 1998 1.193 805 390 1.001 194 582 611
Totale vaart 1999 1.262 864 398 1.045 218 627 635
Totale vaart 2000 1.235 840 395 1.013 223 625 610
Bron: CBS.
Verklaring van tekens