Energieverbruik en energiekosten; industrie, delfstoffenwinning, 1993-2006


In deze tabel worden het verbruik van energie en de
kosten van het energieverbruik in de industrie en de
winning van turf, zand, klei gegeven.
De energiedragers zijn onderscheiden in elektriciteit,
aardgas en 'andere energiedragers'.

De cijfers zijn exclusief niet-energetisch verbruik
(zoals bijvoorbeeld nafta voor de plasticfabricage).
Wanneer echter uit grondstoffen energiedragers ontstaan, zoals
bijvoorbeeld chemisch restgas, dan worden deze grondstoffen wel
meegerekend, althans voor zover de ontstane energiedragers in
het bedrijf zelf worden verbruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De cijfers over verslagjaar 2006 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers:
De cijfers t/m 2006 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Deze statistiek is stopgezet.

Energieverbruik en energiekosten; industrie, delfstoffenwinning, 1993-2006

SBI'93 Bedrijfsgrootte Perioden Verbruik energie (warmte,licht,kracht)Totaal energiekosten (mln euro) ElektriciteitInkoopHoeveelheid (mln kWh) ElektriciteitInkoopWaarde (mln euro) ElektriciteitVerkoopHoeveelheid (mln kWh) ElektriciteitVerkoopWaarde (mln euro) ElektriciteitVerbruikssaldoHoeveelheid (mln kWh) ElektriciteitVerbruikssaldoWaarde (mln euro) Met bekende waarden en hoeveelhedenAardgasHoeveelheid (mln m3) Met bekende waarden en hoeveelhedenAardgasWaarde (mln euro)
DA VV voedings- en genotmiddelen Alle bedrijven 2006 1.004,7 5.210,7 448,0 169,6 8,3 5.041,0 439,7 1.947,3 482,8
DB VV textiel- en textielproducten Alle bedrijven 2006 59,7 319,6 28,1 0,0 0,0 319,6 28,1 92,2 28,9
DC VV leer- en lederwaren (geen kleding) Alle bedrijven 2006 5,6 32,8 3,7 0,0 0,0 32,8 3,7 4,7 1,9
DD Houtindustrie en vervaardiging van .. Alle bedrijven 2006 33,8 195,6 22,2 0,0 0,0 195,6 22,2 31,8 11,3
DE VV papier-, karton, papier- en .. Alle bedrijven 2006 391,5 2.196,4 172,5 490,6 27,4 1.705,8 145,1 964,5 235,4
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. Alle bedrijven 2006 988,0 1.219,2 83,1 710,1 40,8 509,1 42,3 1.005,6 236,2
DG VV chemische producten Alle bedrijven 2006 2.552,4 11.253,0 638,1 545,6 31,9 10.707,3 606,2 3.262,7 693,5
DH VV producten van rubber- en kunststof Alle bedrijven 2006 163,6 1.570,9 121,9 0,5 0,0 1.570,5 121,8 122,6 41,2
DI VV glas, aardewerk, cement, kalk, .. Alle bedrijven 2006 311,9 1.416,7 111,8 0,5 0,1 1.416,2 111,7 753,0 182,7
DJ VV metalen in primaire vorm en .. Alle bedrijven 2006 928,1 10.096,1 543,8 401,0 27,1 9.695,2 516,7 671,9 182,6
DK VV machines en apparaten Alle bedrijven 2006 120,6 737,5 78,6 15,9 1,0 721,6 77,5 95,2 41,5
DL VV elektrische en optische apparaten Alle bedrijven 2006 137,2 1.154,1 89,0 35,1 2,1 1.119,0 86,9 146,9 44,7
DM VV transportmiddelen Alle bedrijven 2006 91,0 621,6 58,4 0,9 0,1 620,7 58,3 80,7 31,3
DN VV meubels en overige goederen n.e.g. Alle bedrijven 2006 70,0 467,0 43,8 0,0 0,0 467,0 43,8 57,4 21,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens