Energieverbruik en energiekosten; industrie, delfstoffenwinning, 1993-2006

Energieverbruik en energiekosten; industrie, delfstoffenwinning, 1993-2006

SBI'93 Bedrijfsgrootte Perioden Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Totaal energiekosten (mln euro) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Inkoop Hoeveelheid (mln kWh) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Inkoop Waarde (mln euro) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Verkoop Hoeveelheid (mln kWh) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Verkoop Waarde (mln euro) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Verbruikssaldo Hoeveelheid (mln kWh) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Elektriciteit Verbruikssaldo Waarde (mln euro) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Aardgas Hoeveelheid (mln m3) Verbruik energie (warmte,licht,kracht) Met bekende waarden en hoeveelheden Aardgas Waarde (mln euro)
DA VV voedings- en genotmiddelen Alle bedrijven 2006 1.004,7 5.210,7 448,0 169,6 8,3 5.041,0 439,7 1.947,3 482,8
DB VV textiel- en textielproducten Alle bedrijven 2006 59,7 319,6 28,1 0,0 0,0 319,6 28,1 92,2 28,9
DC VV leer- en lederwaren (geen kleding) Alle bedrijven 2006 5,6 32,8 3,7 0,0 0,0 32,8 3,7 4,7 1,9
DD Houtindustrie en vervaardiging van .. Alle bedrijven 2006 33,8 195,6 22,2 0,0 0,0 195,6 22,2 31,8 11,3
DE VV papier-, karton, papier- en .. Alle bedrijven 2006 391,5 2.196,4 172,5 490,6 27,4 1.705,8 145,1 964,5 235,4
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende .. Alle bedrijven 2006 988,0 1.219,2 83,1 710,1 40,8 509,1 42,3 1.005,6 236,2
DG VV chemische producten Alle bedrijven 2006 2.552,4 11.253,0 638,1 545,6 31,9 10.707,3 606,2 3.262,7 693,5
DH VV producten van rubber- en kunststof Alle bedrijven 2006 163,6 1.570,9 121,9 0,5 0,0 1.570,5 121,8 122,6 41,2
DI VV glas, aardewerk, cement, kalk, .. Alle bedrijven 2006 311,9 1.416,7 111,8 0,5 0,1 1.416,2 111,7 753,0 182,7
DJ VV metalen in primaire vorm en .. Alle bedrijven 2006 928,1 10.096,1 543,8 401,0 27,1 9.695,2 516,7 671,9 182,6
DK VV machines en apparaten Alle bedrijven 2006 120,6 737,5 78,6 15,9 1,0 721,6 77,5 95,2 41,5
DL VV elektrische en optische apparaten Alle bedrijven 2006 137,2 1.154,1 89,0 35,1 2,1 1.119,0 86,9 146,9 44,7
DM VV transportmiddelen Alle bedrijven 2006 91,0 621,6 58,4 0,9 0,1 620,7 58,3 80,7 31,3
DN VV meubels en overige goederen n.e.g. Alle bedrijven 2006 70,0 467,0 43,8 0,0 0,0 467,0 43,8 57,4 21,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden het verbruik van energie en de
kosten van het energieverbruik in de industrie en de
winning van turf, zand, klei gegeven.
De energiedragers zijn onderscheiden in elektriciteit,
aardgas en 'andere energiedragers'.

De cijfers zijn exclusief niet-energetisch verbruik
(zoals bijvoorbeeld nafta voor de plasticfabricage).
Wanneer echter uit grondstoffen energiedragers ontstaan, zoals
bijvoorbeeld chemisch restgas, dan worden deze grondstoffen wel
meegerekend, althans voor zover de ontstane energiedragers in
het bedrijf zelf worden verbruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De cijfers over verslagjaar 2006 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers:
De cijfers t/m 2006 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Deze statistiek is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verbruik energie (warmte,licht,kracht)
Verbruik van energie = netto gebruik voor opwekking warmte, licht,
kracht, inclusief elektriciteit gebruikt voor elektrolyse.
Dit is dus exclusief het gebruik van energiedragers als grondstof.
N.B.
Wanneer uit grondstoffen energiedragers ontstaan, zoals bijvoorbeeld
chemisch restgas, die in het bedrijf ingezet worden of verkocht worden,
dan worden deze wel meegerekend.
Hierdoor zijn de cijfers niet geheel vergelijkbaar met de kosten van
het energieverbruik in de Statline publicaties over de productie van de
industrie.
Totaal energiekosten
Met bekende waarden en hoeveelheden
Energiedragers waarvan de waarden (euro) en de hoeveelheden (joule)
bekend zijn. Dit zijn elektriciteit, aardgas, steenkool, bruinkool,
steenkoolcokes, steenkool- en bruinkoolbriketten, LPG, propaan, butaan
white spirits, petroleum, gasolie, lichte stookolie en zware stookolie,
raffinaderijgas, chemisch restgas;
een en ander voor zover niet ingekocht ten behoeve van transport buiten
het eigen bedrijfsterrein.
Elektriciteit
Inkoop
Hoeveelheid
Waarde
Verkoop
Hoeveelheid
Waarde
Verbruikssaldo
Hoeveelheid
Waarde
Aardgas
Hoeveelheid
Waarde