Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciale heffingen Regio's Perioden Provinciale heffingen in mln euro (mln euro)
Totaal provinciale heffingen Nederland 2024* 1.923,9
Totaal provinciale heffingen Noord-Nederland (LD) 2024* 205,3
Totaal provinciale heffingen Oost-Nederland (LD) 2024* 424,8
Totaal provinciale heffingen West-Nederland (LD) 2024* 869,0
Totaal provinciale heffingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 424,8
Totaal provinciale heffingen Groningen (PV) 2024* 66,1
Totaal provinciale heffingen Fryslân (PV) 2024* 76,0
Totaal provinciale heffingen Drenthe (PV) 2024* 63,2
Totaal provinciale heffingen Overijssel (PV) 2024* 123,7
Totaal provinciale heffingen Flevoland (PV) 2024* 41,3
Totaal provinciale heffingen Gelderland (PV) 2024* 259,8
Totaal provinciale heffingen Utrecht (PV) 2024* 153,4
Totaal provinciale heffingen Noord-Holland (PV) 2024* 273,3
Totaal provinciale heffingen Zuid-Holland (PV) 2024* 397,5
Totaal provinciale heffingen Zeeland (PV) 2024* 44,8
Totaal provinciale heffingen Noord-Brabant (PV) 2024* 301,7
Totaal provinciale heffingen Limburg (PV) 2024* 123,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Nederland 2024* 1.877,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Nederland (LD) 2024* 200,9
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Oost-Nederland (LD) 2024* 415,7
Opcenten motorrijtuigenbelastingen West-Nederland (LD) 2024* 852,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 408,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Groningen (PV) 2024* 64,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Fryslân (PV) 2024* 74,6
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Drenthe (PV) 2024* 62,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Overijssel (PV) 2024* 121,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Flevoland (PV) 2024* 40,4
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Gelderland (PV) 2024* 254,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Utrecht (PV) 2024* 151,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Holland (PV) 2024* 269,2
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zuid-Holland (PV) 2024* 388,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zeeland (PV) 2024* 43,8
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Brabant (PV) 2024* 289,2
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Limburg (PV) 2024* 119,0
Opslag omroepbijdragen Nederland 2024*
Opslag omroepbijdragen Noord-Nederland (LD) 2024*
Opslag omroepbijdragen Oost-Nederland (LD) 2024*
Opslag omroepbijdragen West-Nederland (LD) 2024*
Opslag omroepbijdragen Zuid-Nederland (LD) 2024*
Opslag omroepbijdragen Groningen (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Fryslân (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Drenthe (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Overijssel (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Flevoland (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Gelderland (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Utrecht (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Noord-Holland (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Zuid-Holland (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Zeeland (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Noord-Brabant (PV) 2024*
Opslag omroepbijdragen Limburg (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Nederland 2024*
Waterverontreinigingsheffing Noord-Nederland (LD) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Oost-Nederland (LD) 2024*
Waterverontreinigingsheffing West-Nederland (LD) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Zuid-Nederland (LD) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Groningen (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Fryslân (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Drenthe (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Overijssel (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Flevoland (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Gelderland (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Utrecht (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Noord-Holland (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Zuid-Holland (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Zeeland (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Noord-Brabant (PV) 2024*
Waterverontreinigingsheffing Limburg (PV) 2024*
Grondwaterbelasting Nederland 2024* 17,7
Grondwaterbelasting Noord-Nederland (LD) 2024* 1,9
Grondwaterbelasting Oost-Nederland (LD) 2024* 4,4
Grondwaterbelasting West-Nederland (LD) 2024* 2,7
Grondwaterbelasting Zuid-Nederland (LD) 2024* 8,7
Grondwaterbelasting Groningen (PV) 2024* 0,4
Grondwaterbelasting Fryslân (PV) 2024* 0,7
Grondwaterbelasting Drenthe (PV) 2024* 0,8
Grondwaterbelasting Overijssel (PV) 2024* 1,1
Grondwaterbelasting Flevoland (PV) 2024* 0,5
Grondwaterbelasting Gelderland (PV) 2024* 2,8
Grondwaterbelasting Utrecht (PV) 2024* 1,3
Grondwaterbelasting Noord-Holland (PV) 2024* 0,8
Grondwaterbelasting Zuid-Holland (PV) 2024* 0,4
Grondwaterbelasting Zeeland (PV) 2024* 0,2
Grondwaterbelasting Noord-Brabant (PV) 2024* 7,6
Grondwaterbelasting Limburg (PV) 2024* 1,1
Heffing nazorg stortplaatsen Nederland 2024* 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen Noord-Nederland (LD) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Oost-Nederland (LD) 2024* 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen West-Nederland (LD) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Zuid-Nederland (LD) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Groningen (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Fryslân (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Drenthe (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Overijssel (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Flevoland (PV) 2024* 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen Gelderland (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Utrecht (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Noord-Holland (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Zuid-Holland (PV) 2024* 0,0
Heffing nazorg stortplaatsen Zeeland (PV) 2024* 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van de provinciale heffingen voor Nederland als totaal, ingedeeld naar provincie en landsdelen. De cijfers zijn beschikbaar in miljoenen euro's.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023:
Voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2023 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Provinciale heffingen in mln euro
De opbrengsten van de provinciale belastingen en retributies.