Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden 1993-2015*

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval, wijze van inzamelen en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2014 zijn nader voorlopig en de gegevens over 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 december 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden, zie paragraaf 3

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden 1993-2015*

Regio's Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton)Totaal gemeentelijk afval (1 000 ton) Afval van huishoudensTotaalTotaal afval van huishoudens (1 000 ton) Afval van huishoudensHaalmethodeTotaal afval van huishoudens (1 000 ton) Afval van huishoudensBrengmethodeTotaal afval van huishoudens (1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton)Reinigingsdiensten- en overig afvalTotaal reinigingsdiensten en overig afv (1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Afval van huishoudensTotaal afval van huishoudens (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Reinigingsdiensten- en overig afvalTotaal reinigingsdiensten- en overig afv (kg per inwoner) Gescheiden inzamelingTotaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzamelingFijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzamelingGrof huishoudelijk afval (%)
Totaal Nederland 1993 8.907 7.274 6.081 1.193 1.634 585 478 107 32 33 27
Totaal Nederland 1994 8.983 7.331 6.162 1.169 1.652 586 478 108 38 39 33
Totaal Nederland 1995 8.811 7.443 6.209 1.233 1.368 571 482 89 42 42 42
Totaal Nederland 1996 9.082 7.710 6.303 1.406 1.373 586 498 89 45 43 49
Totaal Nederland 1997 9.542 8.139 6.597 1.542 1.403 613 523 90 46 44 54
Totaal Nederland 1998 9.692 8.346 6.625 1.721 1.346 619 533 86 47 44 56
Totaal Nederland 1999 9.913 8.697 6.435 2.263 1.216 629 552 77 47 43 58
Totaal Nederland 2000 10.262 8.986 6.560 2.426 1.276 647 566 80 46 42 59
Totaal Nederland 2001 10.286 8.990 6.496 2.494 1.296 643 562 81 46 42 60
Totaal Nederland 2002 10.372 9.043 6.461 2.582 1.329 644 562 83 47 42 63
Totaal Nederland 2003 10.151 8.891 6.293 2.598 1.260 627 549 78 47 41 64
Totaal Nederland 2004 10.382 9.120 6.401 2.719 1.263 639 561 78 48 42 65
Totaal Nederland 2005 10.408 9.158 6.403 2.755 1.250 638 562 77 48 42 65
Totaal Nederland 2006 10.388 9.166 6.379 2.788 1.222 636 561 75 48 42 66
Totaal Nederland 2007 10.550 9.301 6.406 2.895 1.249 645 569 76 49 42 68
Totaal Nederland 2008 10.453 9.211 6.373 2.838 1.242 637 561 76 49 42 67
Totaal Nederland 2009 10.323 9.059 6.273 2.785 1.265 626 549 77 49 42 69
Totaal Nederland 2010 10.061 8.860 6.134 2.726 1.200 607 535 72 50 43 69
Totaal Nederland 2011 10.163 8.915 6.141 2.774 1.248 610 535 75 51 44 70
Totaal Nederland 2012 9.816 8.656 5.982 2.674 1.161 587 517 69 51 44 72
Totaal Nederland 2013 9.451 8.303 5.709 2.594 1.148 563 495 68 51 44 74
Totaal Nederland 2014 9.516 8.387 5.736 2.651 1.129 565 498 67 52 45 74
Totaal Nederland 2015* 9.519 8.395 5.676 2.719 1.125 563 497 67 53 46 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens