Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2023 17.811.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ongehuwd 2023 8.851.656
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gehuwd 2023 6.709.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verweduwd 2023 863.244
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gescheiden 2023 1.386.843
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 167.629
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd 2023 167.629
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 181.514
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd 2023 181.514
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 171.544
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd 2023 171.544
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 173.555
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd 2023 173.555
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 173.913
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd 2023 173.913
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 175.978
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd 2023 175.978
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 179.388
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd 2023 179.388
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 178.897
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd 2023 178.897
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 183.844
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd 2023 183.844
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 180.544
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd 2023 180.544
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 185.662
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd 2023 185.662
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 189.302
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd 2023 189.302
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 194.363
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd 2023 194.363
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 195.420
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd 2023 195.420
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 195.824
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd 2023 195.824
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd 2023
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden 2023
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 192.092
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd 2023 192.092
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 195.515
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd 2023 195.515
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 198.118
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd 2023 198.118
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden 2023 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat 2023 210.913
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd 2023 210.824
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd 2023 88
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd 2023 1
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden 2023 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 augustus 2023:
Definitieve cijfers per 1 januari 2022 en 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2024 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.