Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2024 17.942.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Ongehuwd 2024 8.955.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gehuwd 2024 6.733.642
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verweduwd 2024 863.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gescheiden 2024 1.390.540
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 164.473
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd 2024 164.473
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 169.154
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd 2024 169.154
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 182.656
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd 2024 182.656
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 172.730
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd 2024 172.730
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 174.849
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd 2024 174.849
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 175.000
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd 2024 175.000
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 177.334
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd 2024 177.334
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 180.708
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd 2024 180.708
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 180.328
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd 2024 180.328
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 185.148
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd 2024 185.148
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 181.896
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd 2024 181.896
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 187.030
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd 2024 187.030
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 190.604
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd 2024 190.604
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 195.550
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd 2024 195.550
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 196.580
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd 2024 196.580
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd 2024
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden 2024
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 197.189
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd 2024 197.189
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 193.881
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd 2024 193.881
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 198.235
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd 2024 198.235
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat 2024 207.754
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd 2024 207.661
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd 2024 93
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd 2024 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden 2024 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Definitieve cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2025 worden de definitieve cijfers van 1 januari 2025 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.