Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Energie afnemers Perioden Aardgas (mln m3) Elektriciteit (mln kWh)
Totaal Nederland 1993 34.659 69.589
Totaal Nederland 1994 33.398 71.894
Totaal Nederland 1995 34.442 74.274
Totaal Nederland 1996 37.659 77.433
Totaal Nederland 1997 33.785 80.973
Totaal Nederland 1998* 33.123 84.002
Totaal Nederland 1999* 31.731 86.488
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aardgas- en elektriciteitsverbruik van energie-afnemers.

Gegevens beschikbaar:
Van 1993 tot en met 1999

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 1997 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 1998 en 1999 zijn voorlopig.

Wijziging per 6 juli 2001
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.