Energieverbruik; bejaardenoorden, 1980 - 2000

Bewerk tabel

De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van bejaardenoorden voor de jaren 1980 tot en met 2000.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1980

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2000 zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Energieverbruik; bejaardenoorden, 1980 - 2000

Energieverbruik in Perioden Totaal energiedragers (PJ) Aardgas (mln m3) Elektriciteit (mln kWh) HBO en stookolie (mln kg) Andere energiedragers (PJ)
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1980 10,13 206 369 51 0,10
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1982 9,02 189 373 37 0,12
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1984 8,98 202 383 26 0,13
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1987 9,22 218 384 20 0,08
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1990 9,45 215 511 15 0,14
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1994 7,80 196 330 6 0,16
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1996 7,81 201 312 4 0,13
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 1998 6,07 153 308 2 0,06
Bejaardenoorden excl. aanleunwoningen 2000 6,02 143 365 1 0,12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens