Woningbouw; voorraadmutaties, regio, 1988 - 2011


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen, de Woningstatistiek en het Woningregister. In deze tabel worden de volgende gegevens over de woningbouw gepubliceerd:
- het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend;
- het aantal nog gereed te komen woningen;
- het aantal gereedgekomen woningen;
- de voorraad op 1 januari en 31 december;
- de mutaties van woningen, wooneenheden en recreatiewoningen;
- de voorraad op 1 januari van de capaciteit bijzondere woongebouwen.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:
- Landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten.

Gegevens beschikbaar over de periode 1988 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 29 maart 2013.

Reden van stopzetting:
De gegevens over veranderingen in de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig zijn uit de BAG. Om trendbreuken binnen één tabel te voorkomen is een nieuwe tabellenserie gestart. De cijfers over de bouwvergunningen worden vanaf 2012 gepubliceerd in enkele andere, reeds langer bestaande tabellen. Zie voor de verwijzingen naar deze tabellen paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Woningbouw; voorraadmutaties, regio, 1988 - 2011

Regio's Perioden Woonruimtenvoorraad op 1 januariCapaciteit bijzondere woongebouwen (aantal) WoningenWoningvoorraad wijzigingenWoningvoorraad op 1 januari (aantal) Woningvoorraad wijzigingenWoningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging door nieuwbouw (aantal) Woningvoorraad wijzigingenWoningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging anderszins (aantal) WoningenWoningvoorraad wijzigingenWoningvoorraad saldo vermeerdering (aantal) WoningenWoningvoorraad wijzigingenWoningen administratieve correcties (aantal) WoningenWoningvoorraad wijzigingenWoningvoorraad op 31 december (aantal) WoningenWoningen bouwvergunning verleendTotaal nieuwbouwwoningen (aantal) WoningenWoningen nog gereed te komen (aantal) WoningenGereedgekomen woningenTotaal gereedgekomen woningen (aantal) Recreatiewoningenvoorraad wijzigingenRecreatiewoningenvoorraad 1 januari (aantal) Recreatiewoningenvoorraad wijzigingenRecreatiewoningenvoorraad 31 december (aantal)
Nederland 2009 349.899 7.104.518 82.932 6.948 70.876 -2.958 7.172.436 72.646 171.939 82.932 103.041 104.794
Nederland 2010 351.431 7.172.436 55.999 6.004 46.893 -1.526 7.217.803 61.028 171.509 55.999 104.794 105.884
Nederland 2011 356.612 7.217.803 57.703 7.636 50.872 -2.380 7.266.295 55.804 166.614 57.703 105.884 106.282
Zuid-Holland (PV) 2009 64.016 1.552.666 19.582 1.938 15.493 -623 1.567.536 16.908 37.140 19.582 12.207 12.277
Zuid-Holland (PV) 2010 64.699 1.567.536 13.161 1.908 11.535 -190 1.578.881 12.669 35.824 13.161 12.277 12.493
Zuid-Holland (PV) 2011 67.354 1.578.881 12.067 1.200 8.715 -195 1.587.401 10.576 33.774 12.067 12.493 12.511
Amsterdam 2009 8.250 391.181 4.224 1.419 3.201 -186 394.196 2.575 10.618 4.224 - -
Amsterdam 2010 8.250 394.196 4.551 1.359 3.393 -129 397.460 5.313 10.824 4.551 - 1
Amsterdam 2011 9.442 397.460 3.273 1.214 2.414 -57 399.817 2.054 9.871 3.273 1 1
's-Gravenhage (gemeente) 2009 13.039 234.393 3.742 407 3.187 -75 237.505 1.743 4.886 3.742 203 203
's-Gravenhage (gemeente) 2010 13.223 237.505 1.814 462 1.680 -40 239.145 1.623 4.716 1.814 203 341
's-Gravenhage (gemeente) 2011 14.061 239.145 1.469 267 1.413 14 240.572 1.304 4.478 1.469 341 341
Bron: CBS.
Verklaring van tekens