Landbouw; bedrijfstype, regio, 1992 - 2000

Landbouw; bedrijfstype, regio, 1992 - 2000

Bedrijfstype Regio Perioden Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit Areaal klein fruit, totaal (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 1 tot 15 are (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 15 tot 25 are (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 25 tot 50 are (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 50 tot 100 are (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 100 tot 200 are (absoluut) Aantallen land- en tuinbouwbedrijven Met tuinbouwgewassen in de open grond Naar areaal klein fruit 200 of meer are (absoluut) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit Areaal klein fruit, totaal (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 1 tot 15 are (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 15 tot 25 are (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 25 tot 50 are (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 50 tot 100 are (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 100 tot 200 are (are) Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten Arealen tuinbouwgewassen open grond Naar areaal klein fruit 200 of meer are (are)
Alle bedrijfstypen Nederland 2000 439 133 54 65 76 66 45 41.002 836 974 2.186 4.856 8.532 23.618
Alle bedrijfstypen Noord-Nederland 2000 21 5 - 3 2 6 5 3.254 12 - 98 117 827 2.200
Alle bedrijfstypen Oost-Nederland 2000 172 53 23 32 34 20 10 11.308 358 397 1.081 2.229 2.624 4.619
Alle bedrijfstypen West-Nederland 2000 122 45 17 14 21 20 5 6.305 289 315 475 1.312 2.579 1.335
Alle bedrijfstypen Zuid-Nederland 2000 124 30 14 16 19 20 25 20.135 177 262 532 1.198 2.502 15.464
Alle bedrijfstypen Groningen 2000 3 - - - 1 - 2 800 - - - 50 - 750
Alle bedrijfstypen Friesland 2000 8 2 - 2 1 3 - 590 5 - 73 67 445 -
Alle bedrijfstypen Drenthe 2000 10 3 - 1 - 3 3 1.864 7 - 25 - 382 1.450
Alle bedrijfstypen Overijssel 2000 17 6 - 1 6 3 1 1.113 37 - 25 405 361 285
Alle bedrijfstypen Flevoland 2000 2 1 1 - - - - 22 5 17 - - - -
Alle bedrijfstypen Gelderland 2000 153 46 22 31 28 17 9 10.173 316 380 1.056 1.824 2.263 4.334
Alle bedrijfstypen Utrecht 2000 27 7 4 4 3 6 3 1.960 48 73 142 175 737 785
Alle bedrijfstypen Noord-Holland 2000 31 8 7 4 5 6 1 1.603 43 127 141 267 775 250
Alle bedrijfstypen Zuid-Holland 2000 17 10 1 2 1 2 1 761 58 20 55 70 258 300
Alle bedrijfstypen Zeeland 2000 47 20 5 4 12 6 - 1.981 140 95 137 800 809 -
Alle bedrijfstypen Noord-Brabant 2000 57 18 5 7 10 6 11 9.743 100 93 242 633 697 7.978
Alle bedrijfstypen Limburg 2000 67 12 9 9 9 14 14 10.392 77 169 290 565 1.805 7.486
Alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland 2000 2 - - - - 2 - 277 - - - - 277 -
Alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt 2000 9 3 - - 1 1 4 2.157 7 - - 50 150 1.950
Alle bedrijfstypen Noordelijk weidegebied 2000 13 2 - 2 3 5 1 1.176 5 - 73 207 641 250
Alle bedrijfstypen Oostelijk veehouderijgebied 2000 45 12 5 9 9 5 5 3.039 93 85 285 601 605 1.370
Alle bedrijfstypen Centraal veehouderijgebied 2000 6 1 1 1 2 1 - 328 8 20 25 145 130 -
Alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders 2000 2 1 1 - - - - 22 5 17 - - - -
Alle bedrijfstypen Westelijk Holland 2000 25 7 4 4 5 4 1 1.295 35 72 141 267 530 250
Alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen 2000 6 1 3 - - 2 - 308 8 55 - - 245 -
Alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts weidegebied 2000 10 3 2 2 - 1 2 707 16 38 60 - 108 485
Alle bedrijfstypen Rivierengebied 2000 138 45 19 26 25 17 6 8.927 295 330 908 1.568 2.277 3.549
Alle bedrijfstypen Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 61 28 5 5 13 8 2 6.420 187 95 162 870 1.067 4.039
Alle bedrijfstypen Zuidwest Brabant 2000 21 12 2 4 3 - - 405 65 38 132 170 - -
Alle bedrijfstypen Zuidelijk veehouderijgebied 2000 82 12 9 9 13 18 21 14.615 66 160 295 868 2.286 10.940
Alle bedrijfstypen Zuid-Limburg 2000 19 6 3 3 2 2 3 1.326 46 64 105 110 216 785
Bedrijven zonder cultuurgrond Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Oost-Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond West-Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Groningen 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Friesland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Drenthe 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Overijssel 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Flevoland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Gelderland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Utrecht 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Holland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Holland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zeeland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Noord-Brabant 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Limburg 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Bouwhoek en Hogeland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Veenkoloniën en Oldambt 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Noordelijk weidegebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Oostelijk veehouderijgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Centraal veehouderijgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond IJsselmeerpolders 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Westelijk Holland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Waterland en Droogmakerijen 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Hollands/Utrechts weidegebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Rivierengebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidwest Brabant 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuidelijk veehouderijgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven zonder cultuurgrond Zuid-Limburg 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Nederland 2000 22 10 7 5 - - - 347 48 121 178 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Nederland 2000 1 1 - - - - - 2 2 - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Oost-Nederland 2000 13 6 4 3 - - - 203 32 68 103 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond West-Nederland 2000 3 2 - 1 - - - 41 11 - 30 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Nederland 2000 5 1 3 1 - - - 101 3 53 45 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Groningen 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Friesland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Drenthe 2000 1 1 - - - - - 2 2 - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Overijssel 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Flevoland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Gelderland 2000 13 6 4 3 - - - 203 32 68 103 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Utrecht 2000 1 - - 1 - - - 30 - - 30 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Holland 2000 2 2 - - - - - 11 11 - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Holland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zeeland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noord-Brabant 2000 2 1 1 - - - - 21 3 18 - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Limburg 2000 3 - 2 1 - - - 80 - 35 45 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Bouwhoek en Hogeland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Veenkoloniën en Oldambt 2000 1 1 - - - - - 2 2 - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Noordelijk weidegebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Oostelijk veehouderijgebied 2000 1 - - 1 - - - 30 - - 30 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Centraal veehouderijgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond IJsselmeerpolders 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Westelijk Holland 2000 2 2 - - - - - 11 11 - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Waterland en Droogmakerijen 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Hollands/Utrechts weidegebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Rivierengebied 2000 13 6 4 3 - - - 203 32 68 103 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidwestelijk akkerbouwgebied 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidwest Brabant 2000 2 1 1 - - - - 21 3 18 - - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuidelijk veehouderijgebied 2000 3 - 2 1 - - - 80 - 35 45 - - -
Bedrijven met 0,01 tot 0,50 ha grond Zuid-Limburg 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Nederland 2000 40 16 5 5 14 - - 1.217 80 86 178 873 - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Noord-Nederland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Oost-Nederland 2000 17 7 3 1 6 - - 524 37 53 35 399 - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond West-Nederland 2000 17 6 1 4 6 - - 531 26 18 143 344 - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Zuid-Nederland 2000 6 3 1 - 2 - - 162 17 15 - 130 - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Groningen 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bedrijven met 0,50 tot 1 ha grond Friesland 2000 - - - - - - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Landbouwtelling heeft twee doelen, statistiek en administratie. Van de
verzamelde gegevens (o.a. geteelde gewassen, veestapel en arbeidskrachten)
worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overzichten van de
Nederlandse landbouwsector samengesteld. Deze gegevens worden voor
onderzoek en door de politiek (nationaal en internationaal) gebruikt.
Het invullen van de Landbouwtelling is wettelijk verplicht.

Onderwerpen:
1. Aantallen land- en tuinbouwbedrijven
2. Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten

Selectiedimensies:
1. Bedrijfstype: bedrijfsgrootte in areaal cultuurgrond
bedrijfstype in nge-klassen
bedrijven naar hoofdbedrijfstypen
bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
2. Regio: Nederland totaal
Landsdelen
Provincies
Groepen van landbouwgebieden
3. Jaren: 1992 - 2000

Verslagperiode: 1992 - 2000.

Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. vorige versie:
De jaren vanaf 2000 zijn in de nieuwe tabellenset opgenomen, en uit deze
tabel verwijderd.

Met ingang van 2006 zijn de diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
Voor de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zijn de jaren vanaf 2000
herberekend conform 2006. Zie de nieuwe tabellenset voor nadere
toelichting.

Toelichting onderwerpen

Aantallen land- en tuinbouwbedrijven
Met tuinbouwgewassen in de open grond
Geteld zijn de arealen waarop ten tijde van de telling
tuinbouwgewassen stonden en arealen die nog niet beteeld
waren, maar waarop als eerste teelt tuinbouwgewassen zouden
komen. Gewassen die aanvankelijk onder glas werden geteeld
maar waarvan later het glas werd gelicht, vallen hier ook
onder. Hetzelfde geldt voor gewassen die aanvankelijk onder
glas werden geteeld. Ook gewassen onder plat glas zijn hier
opgenomen.
Naar areaal klein fruit
Areaal klein fruit, totaal
1 tot 15 are
15 tot 25 are
25 tot 50 are
50 tot 100 are
100 tot 200 are
200 of meer are
Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten
Arealen tuinbouwgewassen open grond
Geteld zijn de arealen waarop ten tijde van de telling
tuinbouwgewassen stonden en arealen die nog niet beteeld
waren, maar waarop als eerste teelt tuinbouwgewassen zouden
komen. Gewassen die aanvankelijk onder glas werden geteeld
maar waarvan later het glas werd gelicht, vallen hier ook
onder. Hetzelfde geldt voor gewassen die aanvankelijk onder
glas werden geteeld. Ook gewassen onder plat glas zijn hier
opgenomen.
Naar areaal klein fruit
Areaal klein fruit, totaal
1 tot 15 are
15 tot 25 are
25 tot 50 are
50 tot 100 are
100 tot 200 are
200 of meer are