Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Regio's Perioden Aantal agrarische bedrijven Duurzame energie Alle bedrijfstypen Zonnecollectoren (absoluut) Aantal agrarische bedrijven Duurzame energie Glasgroentenbedrijven Zonnecollectoren (absoluut) Aantal agrarische bedrijven Duurzame energie Glasbloemenbedrijven Zonnecollectoren (absoluut) Aantal agrarische bedrijven Duurzame energie Bedrijven exclusief glastuinbouw Zonnecollectoren (absoluut)
Nederland 2000 432 3 7 422
Noord-Nederland 2000 185 1 1 183
Oost-Nederland 2000 144 - 1 143
West-Nederland 2000 61 1 4 56
Zuid-Nederland 2000 42 1 1 40
Groningen (Prv) 2000 20 1 - 19
Friesland (Prv) 2000 149 - - 149
Drenthe (Prv) 2000 16 - 1 15
Overijssel (Prv) 2000 39 - - 39
Flevoland (Prv) 2000 16 - - 16
Gelderland (Prv) 2000 89 - 1 88
Utrecht (Prv) 2000 10 - - 10
Noord-Holland (Prv) 2000 20 - 1 19
Zuid-Holland (Prv) 2000 21 1 3 17
Zeeland (Prv) 2000 10 - - 10
Noord-Brabant (Prv) 2000 32 1 - 31
Limburg (Prv) 2000 10 - 1 9
Oost-Groningen (Cor) 2000 4 - - 4
Delfzijl en omgeving (Cor) 2000 3 - - 3
Overig Groningen (Cor) 2000 13 1 - 12
Noord-Friesland (Cor) 2000 82 - - 82
Zuidwest-Friesland (Cor) 2000 20 - - 20
Zuidoost-Friesland (Cor) 2000 47 - - 47
Noord-Drenthe (Cor) 2000 4 - - 4
Zuidoost-Drenthe (Cor) 2000 4 - 1 3
Zuidwest-Drenthe (Cor) 2000 8 - - 8
Noord-Overijssel (Cor) 2000 20 - - 20
Zuidwest-Overijssel (Cor) 2000 4 - - 4
Twente (Cor) 2000 15 - - 15
Veluwe (Cor) 2000 26 - - 26
Achterhoek (Cor) 2000 45 - - 45
Arnhem/Nijmegen (Cor) 2000 10 - 1 9
Zuidwest-Gelderland (Cor) 2000 8 - - 8
Utrecht (Cor) 2000 10 - - 10
Kop van Noord-Holland (Cor) 2000 14 - 1 13
Alkmaar en omgeving (Cor) 2000 2 - - 2
IJmond (Cor) 2000 - - - -
Agglomeratie Haarlem (Cor) 2000 - - - -
Zaanstreek (Cor) 2000 2 - - 2
Groot-Amsterdam (Cor) 2000 2 - - 2
Het Gooi en Vechtstreek (Cor) 2000 - - - -
Agglom. Leiden en Bollenstreek (Cor) 2000 4 - - 4
Agglomeratie 's-Gravenhage (Cor) 2000 2 - - 2
Delft en Westland (Cor) 2000 3 1 2 0
Oost-Zuid-Holland (Cor) 2000 9 - - 9
Groot-Rijnmond (Cor) 2000 2 - 1 1
Zuidoost-Zuid-Holland (Cor) 2000 1 - - 1
Zeeuwsch-Vlaanderen (Cor) 2000 4 - - 4
Overig Zeeland (Cor) 2000 6 - - 6
West-Noord-Brabant (Cor) 2000 5 - - 5
Midden-Noord-Brabant (Cor) 2000 3 - - 3
Noordoost-Noord-Brabant (Cor) 2000 19 1 - 18
Zuidoost-Noord-Brabant (Cor) 2000 5 - - 5
Noord-Limburg (Cor) 2000 6 - 1 5
Midden-Limburg (Cor) 2000 3 - - 3
Zuid-Limburg (Cor) 2000 1 - - 1
Flevoland (Cor) 2000 16 - - 16
Bouwhoek en Hogeland (Lgr) 2000 27 1 - 26
Veenkoloniën en Oldambt (Lgr) 2000 11 - 1 10
Noordelijk weidegebied (Lgr) 2000 156 - - 156
Oostelijk veehouderijgebied (Lgr) 2000 85 - - 85
Centraal veehouderijgebied (Lgr) 2000 26 - - 26
IJsselmeerpolders (Lgr) 2000 19 - - 19
Westelijk Holland (Lgr) 2000 28 1 4 23
Waterl. & Droogm. (incl.A'dam) (Lgr) 2000 4 - - 4
Hollands/Utrechts weidegebied (Lgr) 2000 12 - - 12
Rivierengebied (Lgr) 2000 14 - 1 13
Zuidwestelijk akkerbouwgebied (Lgr) 2000 10 - - 10
Zuidwest Brabant (Lgr) 2000 5 - - 5
Zuidelijk veehouderijgebied (Lgr) 2000 34 1 1 32
Zuid-Limburg (Lgr) 2000 1 - - 1
De Marne (Lbg) 2000 - - - -
Centraal weidegebied in Groningen (Lbg) 2000 6 - - 6
Oostelijke bouwstreek in Groningen (Lbg) 2000 - - - -
Westerwolde en Groninger Veenkol. (Lbg) 2000 4 - - 4
Groninger zuidelijk Westerkwartier (Lbg) 2000 4 - - 4
Oostelijk Hoogeland (Lbg) 2000 6 1 - 5
Noordelijk Friesland (Lbg) 2000 21 - - 21
Weidestreek in Friesland (Lbg) 2000 59 - - 59
De Wouden (Lbg) 2000 66 - - 66
Eilanden (Lbg) 2000 3 - - 3
Weidegebied van het Noorderveld (Lbg) 2000 - - - -
Smilde & Centraal zandgeb. Drenthe (Lbg) 2000 4 - - 4
Zuidwestelijk weidegeb. Drenthe (Lbg) 2000 6 - - 6
Zuidelijk zandgebied in Drenthe (Lbg) 2000 3 - - 3
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (Lbg) 2000 3 - 1 2
Weidegebied in Overijssel (Lbg) 2000 12 - - 12
Noordoost Overijssel (Lbg) 2000 7 - - 7
Twente (Lbg) 2000 15 - - 15
Salland (Lbg) 2000 5 - - 5
Noordoostelijke Polder (Lbg) 2000 10 - - 10
Zuidelijke IJsselmeerpolders (Lbg) 2000 6 - - 6
Oostelijke Veluwe (Lbg) 2000 11 - - 11
IJsselstreek (Lbg) 2000 8 - - 8
Zuidelijk Gelderland (Lbg) 2000 7 - - 7
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (Lbg) 2000 1 - 1 0
Veluwezoom en Betuwe (Lbg) 2000 8 - - 8
Bommelerwaard (Lbg) 2000 1 - - 1
Westelijke Veluwe (Lbg) 2000 13 - - 13
Achterhoek (Lbg) 2000 40 - - 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel,
arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).
1980 - 2000
Gewijzigd op 30 maart 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal agrarische bedrijven
Aantal agrarische bedrijven uitgesplitst naar diverse kenmerken,
namelijk de bedrijfsomvang, het hoofdbedrijfstype, de oppervlakte
akkerbouw, de oppervlakte tuinbouw (open grond en onder glas), de omvang
van de veestapel, en de leeftijd van het bedrijfshoofd. De
bedrijfsomvang kan de fysieke omvang zijn (de oppervlakte
cultuurgrond), of de economische omvang, uitgedrukt in Nederlandse
Grootte Eenheden (NGE).
Duurzame energie
Bedrijven die op een of andere manier duurzame energie opwekken,
produceren of benutten.
.
In 2003 is het onderwerp duurzame energie ook aan de orde geweest.
De gegevens daarvan staan in de Statline publicatie land- en
tuinbouwbedrijven; verbrede landbouw.
Alle bedrijfstypen
Zonnecollectoren
Collectoren waarmee zonlicht wordt omgezet in zonne-energie.
Deze zonne-energie wordt gebruikt om lucht en/of water te verwarmen.
Glasgroentenbedrijven
Zonnecollectoren
Collectoren waarmee zonlicht wordt omgezet in zonne-energie.
Deze zonne-energie wordt gebruikt om lucht en/of water te verwarmen.
Glasbloemenbedrijven
Zonnecollectoren
Collectoren waarmee zonlicht wordt omgezet in zonne-energie.
Deze zonne-energie wordt gebruikt om lucht en/of water te verwarmen.
Bedrijven exclusief glastuinbouw
Alle bedrijfstypen behalve de glastuinbouwbedrijven.
Zonnecollectoren
Collectoren waarmee zonlicht wordt omgezet in zonne-energie.
Deze zonne-energie wordt gebruikt om lucht en/of water te verwarmen.