Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Landbouw; gemeente, 1980 - 2000

Perioden Regio's Aantal agrarische bedrijven Naar oppervlakte cultuurgrond Aantal bedrijven, totaal (absoluut) Grondgebruik, eigendom en pacht Grondgebruik, gemeten maat Totaal cultuurgrond, gemeten maat (are)
1980 Almere . .
1981 Almere . .
1982 Almere . .
1983 Almere . .
1984 Almere 3 637.377
1985 Almere 6 651.524
1986 Almere 8 610.662
1987 Almere 23 571.600
1988 Almere 30 575.937
1989 Almere 40 559.390
1990 Almere 47 529.752
1991 Almere 51 481.484
1992 Almere 51 141.228
1993 Almere 54 156.510
1994 Almere 59 162.042
1995 Almere 56 148.746
1996 Almere 57 151.847
1997 Almere 57 150.200
1998 Almere 56 165.690
1999 Almere 67 189.541
2000 Almere 72 182.281
1980 Dronten 735 2.550.835
1981 Dronten 734 2.572.666
1982 Dronten 726 2.582.795
1983 Dronten 722 2.563.487
1984 Dronten 719 2.579.128
1985 Dronten 714 2.595.902
1986 Dronten 698 2.575.160
1987 Dronten 694 2.490.718
1988 Dronten 685 2.587.210
1989 Dronten 675 2.545.173
1990 Dronten 672 2.548.823
1991 Dronten 647 2.530.868
1992 Dronten 636 2.530.176
1993 Dronten 630 2.515.808
1994 Dronten 621 2.495.467
1995 Dronten 607 2.494.148
1996 Dronten 608 2.476.591
1997 Dronten 604 2.843.279
1998 Dronten 593 2.843.758
1999 Dronten 597 2.825.095
2000 Dronten 579 2.736.554
1980 Lelystad . .
1981 Lelystad . .
1982 Lelystad 176 1.157.104
1983 Lelystad 179 1.137.062
1984 Lelystad 154 1.022.509
1985 Lelystad 155 1.021.146
1986 Lelystad 167 1.088.787
1987 Lelystad 167 1.061.214
1988 Lelystad 168 1.065.241
1989 Lelystad 172 1.063.949
1990 Lelystad 173 1.067.750
1991 Lelystad 168 1.066.895
1992 Lelystad 166 921.216
1993 Lelystad 165 913.531
1994 Lelystad 162 897.520
1995 Lelystad 160 876.072
1996 Lelystad 161 886.513
1997 Lelystad 155 893.617
1998 Lelystad 153 907.690
1999 Lelystad 156 931.226
2000 Lelystad 152 911.809
1980 Noordoostpolder 1.609 3.932.268
1981 Noordoostpolder 1.602 3.906.019
1982 Noordoostpolder 1.580 3.910.830
1983 Noordoostpolder 1.560 3.881.063
1984 Noordoostpolder 1.559 3.890.562
1985 Noordoostpolder 1.550 3.896.241
1986 Noordoostpolder 1.535 3.891.757
1987 Noordoostpolder 1.499 3.683.910
1988 Noordoostpolder 1.486 3.865.211
1989 Noordoostpolder 1.452 3.854.827
1990 Noordoostpolder 1.420 3.834.586
1991 Noordoostpolder 1.399 3.813.745
1992 Noordoostpolder 1.370 3.778.368
1993 Noordoostpolder 1.367 3.741.117
1994 Noordoostpolder 1.352 3.684.622
1995 Noordoostpolder 1.337 3.682.867
1996 Noordoostpolder 1.334 3.735.755
1997 Noordoostpolder 1.307 3.745.416
1998 Noordoostpolder 1.289 3.799.813
1999 Noordoostpolder 1.290 3.852.561
2000 Noordoostpolder 1.264 3.763.018
1980 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. 233 3.261.717
1981 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. 265 3.321.708
1982 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. 114 2.239.615
1983 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. 133 2.291.373
1984 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1985 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1986 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1987 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1988 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1989 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1990 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1991 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1992 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1993 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1994 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1995 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1996 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1997 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1998 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1999 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
2000 Openbaar Lichaam Z.IJ.P. . .
1980 Urk 4 7.561
1981 Urk 3 6.600
1982 Urk 3 5.400
1983 Urk 2 5.275
1984 Urk 3 6.150
1985 Urk 3 6.100
1986 Urk 3 4.700
1987 Urk - -
1988 Urk . .
1989 Urk - -
1990 Urk - -
1991 Urk - -
1992 Urk 4 10.756
1993 Urk 4 14.650
1994 Urk 4 12.051
1995 Urk 4 12.043
1996 Urk - -
1997 Urk - -
1998 Urk - -
1999 Urk - -
2000 Urk - -
1980 Zeewolde . .
1981 Zeewolde . .
1982 Zeewolde . .
1983 Zeewolde . .
1984 Zeewolde 182 1.782.262
1985 Zeewolde 208 1.776.028
1986 Zeewolde 225 1.748.983
1987 Zeewolde 235 1.705.455
1988 Zeewolde 249 1.732.599
1989 Zeewolde 256 1.731.675
1990 Zeewolde 264 1.728.393
1991 Zeewolde 266 1.692.165
1992 Zeewolde 263 2.219.316
1993 Zeewolde 266 2.143.154
1994 Zeewolde 270 2.062.480
1995 Zeewolde 267 2.006.744
1996 Zeewolde 273 1.912.228
1997 Zeewolde 268 1.514.688
1998 Zeewolde 267 1.517.241
1999 Zeewolde 271 1.545.873
2000 Zeewolde 268 1.556.458
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel,
arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).
1980 - 2000
Gewijzigd op 30 maart 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal agrarische bedrijven
Aantal agrarische bedrijven uitgesplitst naar diverse kenmerken,
namelijk de bedrijfsomvang, het hoofdbedrijfstype, de oppervlakte
akkerbouw, de oppervlakte tuinbouw (open grond en onder glas), de omvang
van de veestapel, en de leeftijd van het bedrijfshoofd. De
bedrijfsomvang kan de fysieke omvang zijn (de oppervlakte
cultuurgrond), of de economische omvang, uitgedrukt in Nederlandse
Grootte Eenheden (NGE).
Naar oppervlakte cultuurgrond
Onder cultuurgrond wordt verstaan: alle op de teldatum in gebruik
zijnde beteelde grond (incl. braakland). Het betreft hier het aantal
land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfsgrootte in termen van
oppervlakte cultuurgrond.
Aantal bedrijven, totaal
Grondgebruik, eigendom en pacht
De tabellen onder grondgebruik bevatten gegevens over:
* landbouwkundig grondgebruik en bedrijfsindeling in kadastrale maat,
* landbouwkundig grondgebruik en bedrijfsindeling in gemeten maat,
* oppervlakte cultuurgrond die beregend kan worden,
* exploitatievorm (eigendom of pacht).
Grondgebruik, gemeten maat
Grondgebruik, gemeten maat geeft de indeling van de bedrijfs-
oppervlakte in akkerbouw, grasland, tuinbouw en braakland. De
oppervlakten zijn gegeven in gemeten maat, dat wil zeggen de netto
beteelbare oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt
noodzakelijk zijn.
Totaal cultuurgrond, gemeten maat
Totale oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat: netto beteelbare
oppervlakte, inclusief voren en paden die voor de teelt noodzakelijk
zijn.