Geharmoniseerde prijsindexcijfers (1996=100)

Geharmoniseerde prijsindexcijfers (1996=100)

Perioden Jaarmutatie, HICP (%) Jaarmutatie, MUICP (%)
1996 januari
1996 februari
1996 maart
1996 april
1996 mei
1996 juni
1996 juli
1996 augustus
1996 september
1996 oktober
1996 november
1996 december
1997 januari 1,7 2,0
1997 februari 1,4 1,8
1997 maart 1,2 1,6
1997 april 1,0 1,3
1997 mei 1,6 1,4
1997 juni 1,5 1,4
1997 juli 1,9 1,5
1997 augustus 2,5 1,7
1997 september 2,5 1,6
1997 oktober 2,3 1,5
1997 november 2,5 1,6
1997 december 2,2 1,5
1998 januari 1,6 1,1
1998 februari 2,1 1,1
1998 maart 2,2 1,1
1998 april 2,5 1,4
1998 mei 2,1 1,3
1998 juni 2,2 1,4
1998 juli 1,8 1,3
1998 augustus 1,4 1,1
1998 september 1,3 1,0
1998 oktober 1,5 0,9
1998 november 1,5 0,8
1998 december 1,5 0,8
1999 januari 2,1 0,8
1999 februari 2,0 0,8
1999 maart 2,0 1,0
1999 april 1,9 1,1
1999 mei 2,1 1,0
1999 juni 2,1 0,9
1999 juli 1,8 1,1
1999 augustus 2,5 1,2
1999 september 2,0 1,2
1999 oktober 1,8 1,4
1999 november 2,0 1,5
1999 december 1,9 1,7
2000 januari 1,6 1,8
2000 februari 1,5 1,9
2000 maart 1,6 1,9
2000 april 1,7 1,7
2000 mei 2,0 1,7
2000 juni 2,5 2,1
2000 juli 2,8 2,0
2000 augustus 2,5 2,0
2000 september 2,9 2,5
2000 oktober 3,2 2,4
2000 november 2,9 2,5
2000 december 2,9 2,5
2001 januari 4,6 2,0
2001 februari 5,0 1,9
2001 maart 5,0 2,2
2001 april 5,5 2,7
2001 mei 5,4 3,1
2001 juni 5,1 2,8
2001 juli 5,3 2,5
2001 augustus 5,2 2,4
2001 september 5,3 2,2
2001 oktober 5,0 2,2
2001 november 4,8 2,0
2001 december 5,1 2,1
2002 januari 4,9 2,6
2002 februari 4,5 2,5
2002 maart 4,3 2,5
2002 april 4,2 2,3
2002 mei 3,8 2,0
2002 juni 3,8 1,9
2002 juli 3,8 2,0
2002 augustus 3,7 2,1
2002 september 3,6 2,1
2002 oktober 3,5 2,3
2002 november 3,2 2,3
2002 december 3,2 2,3
2003 januari 2,7 2,1
2003 februari 2,9 2,4
2003 maart 2,8 2,4
2003 april 2,2 2,1
2003 mei 2,3 1,8
2003 juni 2,1 1,9
2003 juli 2,1 1,9
2003 augustus 2,2 2,1
2003 september 2,0 2,2
2003 oktober 1,9 2,0
2003 november 2,0 2,2
2003 december 1,6 2,0
2004 januari 1,5 1,9
2004 februari 1,3 1,6
2004 maart 1,2 1,7
2004 april 1,5 2,0
2004 mei 1,7 2,5
2004 juni 1,5 2,4
2004 juli 1,2 2,3
2004 augustus 1,2 2,3
2004 september 1,1 2,1
2004 oktober 1,5 2,4
2004 november 1,5 2,2
2004 december 1,2 2,4
2005 januari 1,2 1,9
2005 februari 1,5 2,1
2005 maart 1,5 2,1
2005 april 1,3 2,1
2005 mei 1,1 2,0
2005 juni 1,5 2,1
2005 juli 1,5 2,2
2005 augustus 1,6 2,2
2005 september 1,7 2,6
2005 oktober 1,5 2,5
2005 november 1,6 2,3
2005 december 2,1 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds maart 1997 stelt het CBS, naast de nationale consumentenprijs-
index, ten behoeve van de Europese Unie (EU) de geharmoniseerde
consumentenprijsindex voor Nederland samen. De geharmoniseerde
consumentenprijsindex wordt in de lidstaten van de EU op vergelijkbare
wijze samengesteld en geeft daarom een goede vergelijking van de
prijsontwikkelingen binnen de lidstaten. De index is echter minder
geschikt om de nationale inflatie nauwkeurig weer te geven.

Gegevens beschikbaar van januari 1996 t/m december 2005.
Frequentie: stopgezet per 1 januari 2006.
Voortgezet als: Geharmoniseerde prijsindex (2005=100)

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een
nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de
releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie, HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie, MUICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
(bron: Eurostat).