Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Doodsoorzaken (uitgebreide lijst) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A00-Y99 Totaal alle doodsoorzaken 2021 170.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A00-B99 Totaal infectie-/parasitaire a.. 2021 2.974
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A00 Cholera 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A01 Typhus abdominalis en paratyfus 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A02 Overige Salmonella-infecties 2021 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A03 Shigellose 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A04 Ov. bacteriële intestinale infecties 2021 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A05 Ov. bacteriële voedselvergiftigingen 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A06 Amoebiasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A07 Ov. intestinale zktn door protozoën 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A08 Virale/ov. gespec. intestinale inf.. 2021 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A09 Ov. gastro-enteritis/colitis... 2021 365
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A15 Tuberculose ademhalingsstels. bact.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A16 Tuberculose ademhalingsstels. niet.. 2021 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A17 Tuberculose van zenuwstelsel 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A18 Tuberculose van overige organen 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A19 Miliaire tuberculose 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A20 Pest 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A21 Tularemie 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A22 Anthrax 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A23 Brucellose 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A24 Kwade droes en melioidosis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A25 Rattenbeetziekte 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A26 Erysipeloïd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A27 Leptospirose 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A28 Overige bacteriële zoönosen, n.e.g. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A30 Lepra [ziekte van Hansen] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A31 Infectie door overige mycobacteriën 2021 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A32 Listeriose 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A33 Tetanus neonatorum 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A34 Obstetrische tetanus 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A35 Overige vormen van tetanus 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A36 Difterie 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A37 Kinkhoest 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A38 Roodvonk 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A39 Meningokokkeninfectie 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A40 Sepsis door streptokokken 2021 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A41 Overige sepsis 2021 986
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A42 Actinomycose 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A43 Nocardiose 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A44 Bartonellose 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A46 Erysipelas 2021 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A48 Overige bacteriële ziekten, n.e.g. 2021 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A49 Bacteriële infectie n.g. lokalisatie 2021 164
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A50 Congenitale syfilis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A51 Vroege syfilis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A52 Late syfilis 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A53 Ov. en niet gespecificeerde syfilis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A54 Gonokokkeninfectie 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A55 Lymphogranuloma (venereum) Chlamydia 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A56 Ov. seksueel overdr. Chlamydia-inf.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A57 Chancroïd 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A58 Granuloma inguinale 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A59 Trichomoniasis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A60 Anogenitale herpesvirusinfecties 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A63 Ov. hoofdzakelijk seksueel overd... 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A64 Niet gespec. seksueel overdraagbar.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A65 Niet-venerische syfilis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A66 Framboesia [yaws] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A67 Pinta [carate] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A68 Febris recurrens [Relapsing Fever] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A69 Overige spirocheteninfecties 2021 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A70 Infecties door Chlamydia psittaci 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A71 Trachoom 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A74 Overige ziekten door chlamydiae 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A75 Vlektyfus 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A77 Spotted fever [door teken overgebr.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A78 Q-koorts 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A79 Overige rickettsiosen 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A80 Acute poliomyelitis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A81 Atypische virusinfecties CZS 2021 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A82 Rabies [hondsdolheid] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A83 Door muggen overgebr. virale encef.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A84 Door teken overgebr. virale encefa.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A85 Overige virale encefalitis, n.e.g. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A86 Niet gespec. virale encefalitis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A87 Virale meningitis 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A88 Ov. virusinfecties CZS, n.e.g. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A89 Niet gespec. virusinfectie CZS 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A90 Dengue-koorts [klassieke dengue] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A91 Dengue-hemorragische koorts 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A92 Ov. door muggen overgebr. virale k.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A93 Ov. door artropoden overgebr. vira.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A94 N.g. door artropoden overgebr. vir.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A95 Gele koorts 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A96 Hemorragische koorts door arenavirus 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A98 Ov. virale hemorragische koorts... 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden A99 Niet gespec. virale hemorragische... 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B00 Herpesvirusinfecties 2021 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B01 Varicella [waterpokken] 2021 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B02 Herpes zoster 2021 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B03 Pokken 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B04 Apenpokken 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B05 Mazelen 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B06 Rubella [rodehond] 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B07 Virale wratten 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B08 Ov. virusinfecties gekenmerkt huid.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B09 N.g. virusinfectie gekenmerkt huid.. 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B15 Acute hepatitis A 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden B16 Acute hepatitis B 2021 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De doodsoorzaken zijn weergegeven volgens de uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën' naar leeftijd (per 5-jaarsklasse) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 januari 2022:
Per abuis waren in 2020 in de groep 'I00-I99 Totaal zkt. hart en vaatstelsel' bij een aantal leeftijdsklassen cijfers weggevallen. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2022 in het tweede kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Overledenen