Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Doodsoorzaken (uitgebreide lijst) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 45
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Mannen Totaal alle leeftijden W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 36
Mannen 0 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Mannen 1 tot 5 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 5 tot 10 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 10 tot 15 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Mannen 15 tot 20 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 20 tot 25 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 25 tot 30 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 30 tot 35 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 5
Mannen 35 tot 40 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Mannen 40 tot 45 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 45 tot 50 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Mannen 50 tot 55 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Mannen 55 tot 60 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 60 tot 65 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 3
Mannen 65 tot 70 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Mannen 70 tot 75 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 75 tot 80 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 4
Mannen 80 tot 85 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 85 tot 90 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 90 tot 95 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Mannen 95 jaar of ouder W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen Totaal alle leeftijden W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 9
Vrouwen 0 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 1 tot 5 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 5 tot 10 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 10 tot 15 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 15 tot 20 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 25 tot 30 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 30 tot 35 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Vrouwen 35 tot 40 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Vrouwen 40 tot 45 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 45 tot 50 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 50 tot 55 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 55 tot 60 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 60 tot 65 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Vrouwen 65 tot 70 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 70 tot 75 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Vrouwen 75 tot 80 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 1
Vrouwen 80 tot 85 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Vrouwen 85 tot 90 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 2
Vrouwen 90 tot 95 jaar W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Vrouwen 95 jaar of ouder W70 Verdrinking na val in buitenwater 2021 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De doodsoorzaken zijn weergegeven volgens de uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën' naar leeftijd (per 5-jaarsklasse) en geslacht.

CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor het automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er eenmalig enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 januari 2022:
Per abuis waren in 2020 in de groep 'I00-I99 Totaal zkt. hart en vaatstelsel' bij een aantal leeftijdsklassen cijfers weggevallen. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er wordt gestreefd naar publicatie van de voorlopige cijfers over 2022 in het tweede kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Overledenen