Stikstofuitscheiding

Stikstofuitscheiding is de stikstof die een dier produceert via mest, zonder aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest. De stikstof die in de lucht vervliegt uit opgeslagen mest, tijdens beweiding en tijdens het uitrijden van mest, wordt stikstofuitstoot genoemd.