Kosten gebouwen in voorbereiding; 1995 - 2005

Kosten gebouwen in voorbereiding; 1995 - 2005

Gezichtspunten Fase Perioden Totale kosten voor gebouwen (mln euro) Kosten niet nieuwbouw (mln euro) Kosten nieuwbouw Totaal kosten nieuwbouw (mln euro) Kosten nieuwbouw Woningen (waarde) (mln euro) Kosten nieuwbouw Woningen (aantal) (aantal) Kosten nieuwbouw Agrarische gebouwen (mln euro)
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2002 22.581 4.763 17.818 11.679 79.047 564
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2003 1e kwartaal 2.778 600 2.177 1.146 15.216 95
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2003 2e kwartaal 4.907 1.253 3.654 2.451 17.715 107
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2003 3e kwartaal 4.496 1.153 3.344 2.605 21.817 65
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2003 4e kwartaal 5.440 1.037 4.401 2.870 23.510 127
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2003 17.621 4.044 13.576 9.073 78.258 394
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2004 1e kwartaal 4.518 898 3.619 1.940 14.699 101
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2004 2e kwartaal 3.792 350 3.442 2.268 21.025 119
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2004 3e kwartaal 4.229 1.164 3.065 1.744 14.401 134
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2004 4e kwartaal 6.300 1.433 4.868 3.592 40.489 135
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2004 18.839 3.845 14.995 9.544 90.614 489
Totaal gezichtspunten Netto ontvangen opdrachten 2005 1e kwartaal 4.155 939 3.214 2.056 16.742 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Per opdrachtgever c.q. regio de netto ontvangen opdrachten,
onderhanden ontwerpen en geannuleerde opdrachten

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: Stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Deze tabel gaat niet verder dan het 1e kwartaal 2005.
Cijfer vanaf 2007 worden gepubliceerd in de nieuwe tabel Bouwsom van
nieuwe opdrachten ontvangen door architecten. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale kosten voor gebouwen
Totale kosten voor alle gebouwen. Nieuwbouw en overige werkzaamheden
tezamen.
Kosten niet nieuwbouw
Herstel en verbouw, herbouw en uitbreiding
Kosten nieuwbouw
Totaal kosten nieuwbouw
Totaal nieuwbouw. Dit is het verschil van totale kosten voor gebouwen
minus totale kosten niet nieuwbouw.
Woningen (waarde)
De waarde van niet alle woningen. Waarde van woningen die bijvoorbeeld
bij boerderijen of bedrijfsgebouwen (in combinatie) horen, worden hier
niet meegeteld.
Woningen (aantal)
Het betreft hier alle woningen. Ook woningen in combinatie met andere
gebouwen. Bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen met woningen.
Agrarische gebouwen