Ziekteverzuim; bedrijfstakken (SBI 93), grootteklassen, 2004-3e kw 2011

Ziekteverzuim; bedrijfstakken (SBI 93), grootteklassen, 2004-3e kw 2011

Bedrijfskenmerken (SBI 1993) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A t/m O Totaal SBI 1993 2011 3e kwartaal* 3,8
A, B Landbouw, bosbouw en visserij 2011 3e kwartaal* 2,7
C t/m F Nijverheid en energievoorziening 2011 3e kwartaal* 4,5
C Delfstoffenwinning 2011 3e kwartaal* 3,4
D Industrie 2011 3e kwartaal* 4,8
DA Voedings- en genotmiddelenind. 2011 3e kwartaal* 4,3
22 Grafische industrie 2011 3e kwartaal* 3,8
2300b Aardolie/chem.i/rubber/kunstst.ind 2011 3e kwartaal* 4,1
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmind. 2011 3e kwartaal* 3,8
DN Verv.meubels.ov.ind,voorber recycl 2011 3e kwartaal* 7,8
E Openbare voorzieningsbedrijven 2011 3e kwartaal* 3,4
F Bouwnijverheid 2011 3e kwartaal* 4,1
G t/m K Commerciële dienstverlening 2011 3e kwartaal* 3,1
G Handel 2011 3e kwartaal* 3,0
50 Autohandel en -reparatie 2011 3e kwartaal* 2,9
51 Groothandel 2011 3e kwartaal* 3,1
52 Detailhandel 2011 3e kwartaal* 3,0
H Horeca 2011 3e kwartaal* 2,3
I Vervoer en communicatie 2011 3e kwartaal* 4,2
60 Openbaar vervoer en wegvervoer 2011 3e kwartaal* 4,2
6100b Vervoer (geen land-) + telecom 2011 3e kwartaal* 4,2
J Financiële instellingen 2011 3e kwartaal* 3,0
K Zakelijke dienstverlening 2011 3e kwartaal* 3,1
747 Schoonmaakbedrijven 2011 3e kwartaal* 4,7
748 Zakelijke dienstverlening, n.e.g. 2011 3e kwartaal* 3,0
L t/m O Niet-commerciële dienstverlening 2011 3e kwartaal* 4,5
L Openbaar bestuur 2011 3e kwartaal* 4,8
M Onderwijs 2011 3e kwartaal* 4,4
N Gezondheids- en welzijnszorg 2011 3e kwartaal* 4,7
8511 Ziekenhuis,kliniek met overnachting 2011 3e kwartaal* 4,3
8531 Welzijnszorg met huisvesting 2011 3e kwartaal* 5,3
8532a Welzijnszorg (zonder huisvesting) 2011 3e kwartaal* 4,5
O Cultuur en overige dienstverl. 2011 3e kwartaal* 3,6
Bedrijven met 1 tot 10 werknemers 2011 3e kwartaal* 1,8
Bedrijven met 10 tot 100 werknemers 2011 3e kwartaal* 3,3
Bedrijven met 100 werknemers of meer 2011 3e kwartaal* 4,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Ziekteverzuimpercentage
Bedrijfssector; bedrijfstak; bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte
1e kwartaal 2004 - 3e kwartaal 2011
Gewijzigd op 07 mei 2013.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de
werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare
(werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan
een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.