Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

Bekorting levensduur Leeftijd Perioden Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Euthanasie (aantal)
Totaal bekorting Totaal 2015 6.672
Totaal bekorting 0 jaar 2015 0
Totaal bekorting 1 tot 17 jaar 2015 0
Totaal bekorting 17 tot 65 jaar 2015 1.544
Totaal bekorting 65 tot 80 jaar 2015 2.764
Totaal bekorting 80 jaar of ouder 2015 2.365
Bekortingsvraag niet beantwoord Totaal 2015 159
Bekortingsvraag niet beantwoord 0 jaar 2015 0
Bekortingsvraag niet beantwoord 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekortingsvraag niet beantwoord 17 tot 65 jaar 2015 22
Bekortingsvraag niet beantwoord 65 tot 80 jaar 2015 42
Bekortingsvraag niet beantwoord 80 jaar of ouder 2015 95
Bekortingsvraag niet gesteld Totaal 2015
Bekortingsvraag niet gesteld 0 jaar 2015
Bekortingsvraag niet gesteld 1 tot 17 jaar 2015
Bekortingsvraag niet gesteld 17 tot 65 jaar 2015
Bekortingsvraag niet gesteld 65 tot 80 jaar 2015
Bekortingsvraag niet gesteld 80 jaar of ouder 2015
Bekorting meer dan een half jaar Totaal 2015 524
Bekorting meer dan een half jaar 0 jaar 2015 0
Bekorting meer dan een half jaar 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekorting meer dan een half jaar 17 tot 65 jaar 2015 137
Bekorting meer dan een half jaar 65 tot 80 jaar 2015 203
Bekorting meer dan een half jaar 80 jaar of ouder 2015 183
Bekorting één tot zes maanden Totaal 2015 1.199
Bekorting één tot zes maanden 0 jaar 2015 0
Bekorting één tot zes maanden 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekorting één tot zes maanden 17 tot 65 jaar 2015 329
Bekorting één tot zes maanden 65 tot 80 jaar 2015 439
Bekorting één tot zes maanden 80 jaar of ouder 2015 431
Bekorting één tot vier weken Totaal 2015 2.359
Bekorting één tot vier weken 0 jaar 2015 0
Bekorting één tot vier weken 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekorting één tot vier weken 17 tot 65 jaar 2015 606
Bekorting één tot vier weken 65 tot 80 jaar 2015 1.040
Bekorting één tot vier weken 80 jaar of ouder 2015 714
Bekorting één tot zeven dagen Totaal 2015 1.726
Bekorting één tot zeven dagen 0 jaar 2015 0
Bekorting één tot zeven dagen 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekorting één tot zeven dagen 17 tot 65 jaar 2015 371
Bekorting één tot zeven dagen 65 tot 80 jaar 2015 831
Bekorting één tot zeven dagen 80 jaar of ouder 2015 524
Bekorting minder dan 24 uur Totaal 2015 419
Bekorting minder dan 24 uur 0 jaar 2015 0
Bekorting minder dan 24 uur 1 tot 17 jaar 2015 0
Bekorting minder dan 24 uur 17 tot 65 jaar 2015 66
Bekorting minder dan 24 uur 65 tot 80 jaar 2015 158
Bekorting minder dan 24 uur 80 jaar of ouder 2015 195
Geen bekorting levensduur Totaal 2015 287
Geen bekorting levensduur 0 jaar 2015 0
Geen bekorting levensduur 1 tot 17 jaar 2015 0
Geen bekorting levensduur 17 tot 65 jaar 2015 13
Geen bekorting levensduur 65 tot 80 jaar 2015 51
Geen bekorting levensduur 80 jaar of ouder 2015 223
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per bekorting levensduur en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2001, 2005, 2010 en 2015

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en bekorting levensduur zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het onderzoek vindt vijfjaarlijks plaats.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
De in de tabel gepresenteerde indeling is oplopend gegroepeerd naar meest ingrijpende handelwijze.
Toedienen middel overlijden uitdr. doel
Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het
voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
Euthanasie
Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend
zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen én
- dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.