Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Verkeersdoden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Gelderland (PV) 2021 94
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Gelderland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Gelderland (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Gelderland (PV) 2021 12
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Gelderland (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Gelderland (PV) 2021 7
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Gelderland (PV) 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 70 jaar Gelderland (PV) 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 80 jaar Gelderland (PV) 2021 18
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder Gelderland (PV) 2021 26
Mannen Totaal alle leeftijden Gelderland (PV) 2021 72
Mannen Jonger dan 15 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Mannen 15 tot 20 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Mannen 20 tot 30 jaar Gelderland (PV) 2021 10
Mannen 30 tot 40 jaar Gelderland (PV) 2021 5
Mannen 40 tot 50 jaar Gelderland (PV) 2021 5
Mannen 50 tot 60 jaar Gelderland (PV) 2021 9
Mannen 60 tot 70 jaar Gelderland (PV) 2021 7
Mannen 70 tot 80 jaar Gelderland (PV) 2021 15
Mannen 80 jaar of ouder Gelderland (PV) 2021 17
Vrouwen Totaal alle leeftijden Gelderland (PV) 2021 22
Vrouwen Jonger dan 15 jaar Gelderland (PV) 2021 1
Vrouwen 15 tot 20 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Vrouwen 20 tot 30 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Vrouwen 30 tot 40 jaar Gelderland (PV) 2021 0
Vrouwen 40 tot 50 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Vrouwen 50 tot 60 jaar Gelderland (PV) 2021 1
Vrouwen 60 tot 70 jaar Gelderland (PV) 2021 2
Vrouwen 70 tot 80 jaar Gelderland (PV) 2021 3
Vrouwen 80 jaar of ouder Gelderland (PV) 2021 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar provincie van ongeval, leeftijd en geslacht. In de tabel is het statistiekjaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 13 april 2022:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april worden de cijfers van het voorafgaande kalenderjaar in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Verkeersdoden
De weggebruiker die is overleden ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg in Nederland, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig was betrokken. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners.
Een overledene wordt niet als verkeersdode geteld indien:
- het ongeval zich voordoet op een plaats die niet opengesteld is voor
openbaar rij- en ander verkeer;
- het ongeval zich voordoet op een gedeelte van een trein- of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door de aard uitsluitend
gebruikt kan worden door een trein of een tram;
- het slachtoffer 30 dagen of meer na het ongeval overlijdt;
- de overledene al als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding' is geteld.