Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Verkeersdoden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2021 582
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Groningen (PV) 2021 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Fryslân (PV) 2021 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Drenthe (PV) 2021 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Overijssel (PV) 2021 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Flevoland (PV) 2021 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Gelderland (PV) 2021 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Utrecht (PV) 2021 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Noord-Holland (PV) 2021 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Holland (PV) 2021 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zeeland (PV) 2021 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Noord-Brabant (PV) 2021 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Limburg (PV) 2021 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Nederland 2021 17
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Groningen (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Fryslân (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Drenthe (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Overijssel (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Flevoland (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Gelderland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Utrecht (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Noord-Holland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Zeeland (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Limburg (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Nederland 2021 42
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Groningen (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Fryslân (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Drenthe (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Overijssel (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Flevoland (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Gelderland (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Utrecht (PV) 2021 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Noord-Holland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zeeland (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Limburg (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Nederland 2021 78
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Groningen (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Fryslân (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Drenthe (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Overijssel (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Flevoland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Gelderland (PV) 2021 12
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Utrecht (PV) 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Noord-Holland (PV) 2021 11
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 14
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Zeeland (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 7
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Limburg (PV) 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Nederland 2021 48
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Groningen (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Fryslân (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Drenthe (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Overijssel (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Flevoland (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Gelderland (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Utrecht (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Noord-Holland (PV) 2021 8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Zeeland (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 12
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Limburg (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Nederland 2021 42
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Groningen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Fryslân (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Drenthe (PV) 2021 4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Overijssel (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Flevoland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Gelderland (PV) 2021 7
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Utrecht (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Noord-Holland (PV) 2021 5
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Zeeland (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Limburg (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Nederland 2021 61
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Groningen (PV) 2021 2
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Fryslân (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Drenthe (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Overijssel (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Flevoland (PV) 2021 3
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Gelderland (PV) 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Utrecht (PV) 2021 6
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Noord-Holland (PV) 2021 10
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Zuid-Holland (PV) 2021 8
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Zeeland (PV) 2021 1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Noord-Brabant (PV) 2021 9
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Limburg (PV) 2021 7
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 60 jaar Niet in te delen (PV) 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 70 jaar Nederland 2021 74
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 70 jaar Groningen (PV) 2021 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar provincie van ongeval, leeftijd en geslacht. In de tabel is het statistiekjaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 13 april 2022:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april worden de cijfers van het voorafgaande kalenderjaar in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Verkeersdoden
De weggebruiker die is overleden ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg in Nederland, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig was betrokken. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners.
Een overledene wordt niet als verkeersdode geteld indien:
- het ongeval zich voordoet op een plaats die niet opengesteld is voor
openbaar rij- en ander verkeer;
- het ongeval zich voordoet op een gedeelte van een trein- of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door de aard uitsluitend
gebruikt kan worden door een trein of een tram;
- het slachtoffer 30 dagen of meer na het ongeval overlijdt;
- de overledene al als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding' is geteld.