Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Bouwjaren Perioden Eigendom personenauto's Totaal (aantal) Eigendom personenauto's Op naam bedrijf (aantal) Eigendom personenauto's Op naam particulieren, naar leeftijd Particulieren totaal (aantal)
Totaal alle bouwjaren 2000 6.343.164 699.158 5.644.006
Totaal alle bouwjaren 2001 6.539.040 753.135 5.785.905
Totaal alle bouwjaren 2002 6.710.595 787.974 5.922.621
Totaal alle bouwjaren 2003 6.854.947 780.053 6.074.894
Totaal alle bouwjaren 2004 6.908.890 759.148 6.149.742
Totaal alle bouwjaren 2005 6.991.974 771.507 6.220.467
Totaal alle bouwjaren 2006 7.092.293 791.117 6.301.176
Totaal alle bouwjaren 2007 7.230.178 822.374 6.407.804
Totaal alle bouwjaren 2008 7.391.903 873.091 6.518.812
Totaal alle bouwjaren 2009 7.542.331 908.877 6.633.454
Totaal alle bouwjaren 2010 7.622.353 873.184 6.749.169
Totaal alle bouwjaren 2011 7.735.547 859.243 6.876.304
Totaal alle bouwjaren 2012 7.858.712 870.123 6.988.589
Totaal alle bouwjaren 2013 7.915.613 872.676 7.042.937
Totaal alle bouwjaren 2014 7.932.290 869.508 7.062.782
Totaal alle bouwjaren 2015 7.979.083 872.775 7.106.308
Totaal alle bouwjaren 2016 8.100.864 913.407 7.187.457
Totaal alle bouwjaren 2017 8.222.974 925.310 7.297.664
Totaal alle bouwjaren 2018 8.373.244 952.387 7.420.857
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, brandstofsoort, gewicht en kleur) naar tenaamstelling van de eigenaar en kenmerken van de eigenaar (provincie en leeftijd).

De cijfers in deze tabel zijn berekend op basis van de selectiemethode van afgelopen jaren, wat betekent dat de cijfers over 1 januari 2022 vergelijkbaar zijn met de cijfers van eerdere jaren.
In Q2 van dit jaar zal een nieuwe Statline tabel met cijfers over het voertuigenpark worden gepubliceerd op basis van een aangepaste selectiemethode (toekomstige methode). Deze tabel zal cijfers bevatten van vier peilmomenten: 1 januari 2019, 1 januari 2020, 1 januari 2021 en 1 januari 2022. Bij de nieuwe Statline tabel wordt ook een methoderapport opgenomen, waarbij de verschillen tussen de methode van afgelopen jaren en toekomstige methode worden uitgelegd en gekwantificeerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Personenauto’s actief; voertuigkenmerken, regio’s, 1 januari. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Eigendom personenauto's
Aantal personenauto's naar tenaamstelling, met als onderscheid
natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven en
instellingen).
Totaal
Op naam bedrijf
Personenauto's op naam van een rechtspersoon (bedrijf of instelling),
deze zijn niet in te delen naar leeftijdsklasse.
Op naam particulieren, naar leeftijd
Personenauto's op naam van een natuurlijk persoon, ingedeeld naar
leeftijdsklasse.
Particulieren totaal