Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bouwjaren Perioden Personenauto's per provincie Totaal Nederland (aantal) Personenauto's per provincie Groningen (aantal) Personenauto's per provincie Fryslân (aantal) Personenauto's per provincie Drenthe (aantal) Personenauto's per provincie Overijssel (aantal) Personenauto's per provincie Flevoland (aantal) Personenauto's per provincie Gelderland (aantal) Personenauto's per provincie Utrecht (aantal) Personenauto's per provincie Noord-Holland (aantal) Personenauto's per provincie Zuid-Holland (aantal) Personenauto's per provincie Zeeland (aantal) Personenauto's per provincie Noord-Brabant (aantal) Personenauto's per provincie Limburg (aantal) Eigendom personenauto's Totaal (aantal) Eigendom personenauto's Op naam bedrijf (aantal) Eigendom personenauto's Op naam particulieren, naar leeftijd Particulieren totaal (aantal)
Totaal alle bouwjaren 2014 7.932.290 258.751 306.475 250.093 535.754 321.646 954.328 623.482 1.135.950 1.496.555 191.352 1.300.031 557.873 7.932.290 869.508 7.062.782
Totaal alle bouwjaren 2015 7.979.083 259.921 308.085 250.614 539.981 323.255 961.866 632.138 1.140.432 1.500.508 192.767 1.309.461 560.055 7.979.083 872.775 7.106.308
Totaal alle bouwjaren 2016 8.100.864 262.291 312.132 253.051 547.328 335.882 976.086 642.013 1.164.058 1.518.339 194.741 1.329.625 565.318 8.100.864 913.407 7.187.457
Totaal alle bouwjaren 2017 8.222.974 265.895 317.330 256.962 555.974 341.011 992.120 650.069 1.181.698 1.543.009 197.551 1.348.054 573.301 8.222.974 925.310 7.297.664
Totaal alle bouwjaren 2018 8.373.244 270.118 323.628 260.367 568.043 354.501 1.011.151 664.987 1.199.410 1.570.941 200.792 1.367.465 581.841 8.373.244 952.387 7.420.857
Totaal alle bouwjaren 2019 8.530.584 279.580 330.195 265.587 577.732 374.268 1.031.386 695.976 1.213.797 1.579.739 203.980 1.389.892 588.452 8.530.584 994.721 7.535.863
Totaal alle bouwjaren 2020 8.677.911 283.649 336.672 270.747 587.465 380.058 1.048.001 716.170 1.233.058 1.607.952 206.057 1.413.208 594.874 8.677.911 1.039.613 7.638.298
Totaal alle bouwjaren 2021 8.793.592 289.065 342.948 276.258 597.656 366.941 1.067.820 728.384 1.250.757 1.632.513 209.261 1.429.822 602.167 8.793.592 1.006.571 7.787.021
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, brandstofsoort, gewicht en kleur) naar tenaamstelling van de eigenaar en kenmerken van de eigenaar (provincie en leeftijd).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

De cijfers over 1 januari 2021 zijn dit jaar vertraagd i.v.m. problemen in de aanlevering van de bronbestanden. Daarnaast is na uitgebreide analyse van de bronbestanden gebleken dat er volgens de huidige selectiemethode te veel voertuigen worden meegenomen. Dit zijn voertuigen die gedurende het jaar voorafgaand aan het peilmoment niet verzekerd zijn geweest. Ter indicatie, het gaat om ongeveer 2 procent van alle motorvoertuigen, het percentage verschilt per type voertuig. Momenteel wordt er gewerkt aan een methoderapport waarin de verschillen tussen de huidige methode en de toekomstige methode worden uitgelegd en gekwantificeerd. Het methoderapport zal later dit jaar verschijnen. De cijfers in deze tabel zijn nog berekend op de huidige methode, wat betekent dat de cijfers over 1 januari 2021 vergelijkbaar zijn met de cijfers van eerdere jaren.

Wijzigingen per 6 augustus 2021:
Toegevoegd zijn de cijfers per 1 januari 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het Nederlandse park van personenauto's op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Personenauto's per provincie
Aantal personenauto's per provincie van vestiging van de houder van het
voertuig.
Totaal Nederland
Groningen
Fryslân
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Eigendom personenauto's
Aantal personenauto's naar tenaamstelling, met als onderscheid
natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven en
instellingen).
Totaal
Op naam bedrijf
Personenauto's op naam van een rechtspersoon (bedrijf of instelling),
deze zijn niet in te delen naar leeftijdsklasse.
Op naam particulieren, naar leeftijd
Personenauto's op naam van een natuurlijk persoon, ingedeeld naar
leeftijdsklasse.
Particulieren totaal