Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18


Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet.

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Leeftijd Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (aantal) Aantal vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Aantal niet-vsv'ers onderzoekspopulatie (aantal) Percentage vsv'ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal onderwijssoort Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 1.351.780 30.200 1.321.580 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal voortgezet onderwijs (vo) Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 938.630 5.620 933.010 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal mbo (incl. extranei) Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 398.590 22.530 376.060 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Vavo Jonger dan 23 jaar 2017/'18* 14.560 2.050 12.510 14,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens