Financiële en algemene gegevens industrie, bedrijven 20 of meer werknemers

Financiële en algemene gegevens industrie, bedrijven 20 of meer werknemers

Bedrijfsactiviteiten Perioden Bedrijven (absoluut) Werknemers ultimo september (absoluut) Productiewaarde Totaal productiewaarde (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Totaal industriële verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Binnenlandse verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Buitenlandse verkopen (mln euro) Productiewaarde Industriële verkopen Exportrestituties (mln euro) Productiewaarde Voorraadmutaties producten (mln euro) Productiewaarde Marge handel/ov. opbrengsten Totaal marge handel/ov. opbrengsten (mln euro) Productiewaarde Marge handel/ov. opbrengsten Geactiveerde kosten (mln euro) Productiewaarde Marge handel/ov. opbrengsten Schadeuitkeringen (mln euro) Productiewaarde Marge handel/ov. opbrengsten Marge handel (mln euro) Productiewaarde Marge handel/ov. opbrengsten Opbrengst overige activiteiten (mln euro) Verbruikswaarde Totaal verbruikswaarde (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Totaal industriële inkopen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Grond- en hulpstoffen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Verpakkingsmaterialen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Loondiensten in Nederland (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Loondiensten in buitenland (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Betalingen aan uitzendbureaus (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Kosten ingehuurd personeel (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Vrachtkosten (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Ontvangen kortingen (mln euro) Verbruikswaarde Industriële inkopen Terugontvangen heffingen e.d. (mln euro) Verbruikswaarde Voorraadmutaties grond- en hulpstoffen (mln euro) Verbruikswaarde Kosten energieverbruik (mln euro) Verbruikswaarde Overige bedrijfskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Totaal toegevoegde waarde (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies sociale verzekeringen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies pensioen en VUT (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Overige uitgaven sociale voorzieningen (mln euro) Toegevoegde waarde Heffingen en belastingen (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Totaal bruto bedrijfsresultaat (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo interest (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo buitengewone basten/lasten (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Saldo voorzieningen (mln euro) Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Huur (incl lease) Totaal huur (incl lease) (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Huur (incl lease) Gebouwen en terreinen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Huur (incl lease) Machines, installaties e.d. (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Huur (incl lease) Vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Onderhouds- en reparatiekosten Totaal onderhouds- en reparatiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Onderhouds- en reparatiekosten Gebouwen en terreinen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Onderhouds- en reparatiekosten Machines, installaties e.d. (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Onderhouds- en reparatiekosten Vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Onderhouds- en reparatiekosten Schoonhouden gebouwen en terreinen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Kosten hulpmaterialen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Kosten hand- en machinegereedschappen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Premies schadeverzekeringen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Brandstofkosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Reis- en verblijfkosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Reclame-, beurs- en representatiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Bank- en incassokosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Communicatiekosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Accountant, adm./adv./rechtshulp (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Automatiseringskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Research- en ontwikkelingskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Doorbelaste kosten algemeen beheer (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Kantoorbeh./contributies/abonn./vaklit. (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Opleidingskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Vuilafvoer, vuilverwerking (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Commissarissenbeloning (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Octrooi- en licentierechten (mln euro) Overige bedrijfskosten, specificatie Overige algemene kosten (mln euro) Code bedrijfsactiviteit
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1993 6.671 721.351 120.522 115.749 58.154 56.785 810 -1.494 6.266 506 36 3.383 2.341 83.289 62.799 53.527 3.199 3.785 690 875 436 388 81 20 -458 4.470 15.562 37.232 24.038 19.782 1.732 1.866 657 1.463 11.732 -1.425 187 -622 5.877 3.995 15.562 1.475 705 426 344 2.894 454 2.086 112 242 561 239 420 137 656 2.088 105 375 499 405 1.042 1.420 390 138 599 159 38 287 1.635 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1994 6.716 693.866 126.171 119.502 58.636 60.208 658 -169 6.838 445 30 3.914 2.449 86.037 67.518 57.607 3.279 3.957 737 1.018 555 478 92 22 294 2.772 16.041 40.134 23.527 19.878 1.373 1.636 640 1.558 15.049 -1.267 53 -179 5.921 7.735 16.041 1.512 728 429 355 3.080 466 2.264 116 234 571 252 466 148 686 2.207 110 381 491 417 975 1.343 423 154 618 191 33 212 1.771 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1995 6.404 681.091 134.709 126.968 60.130 66.333 505 504 7.239 628 19 3.785 2.807 93.290 73.605 62.803 3.370 4.375 783 1.311 642 441 104 15 478 2.997 17.167 41.419 23.638 20.098 1.297 1.625 618 1.591 16.190 -1.209 393 -540 5.803 9.030 17.167 1.604 777 456 371 3.165 502 2.320 113 230 638 299 482 154 727 2.369 106 400 519 454 1.064 1.485 439 183 661 207 21 314 1.876 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1996 6.212 666.793 138.900 131.456 63.285 67.710 461 246 7.197 493 29 3.797 2.878 97.348 76.940 65.390 3.348 4.516 1.049 1.531 742 484 111 9 113 3.091 17.430 41.552 23.808 20.108 1.361 1.696 643 1.652 16.092 -1.057 515 -368 6.027 9.155 17.430 1.562 794 390 378 3.237 491 2.386 124 236 714 310 463 162 742 2.348 106 395 548 475 1.199 1.593 462 185 667 216 24 349 1.673 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1997 6.350 660.650 150.094 141.413 66.839 74.124 450 800 7.880 374 30 3.901 3.575 105.729 83.030 70.656 3.459 4.737 1.117 1.762 814 631 138 8 262 3.434 19.527 44.365 24.262 20.561 1.307 1.656 737 1.668 18.435 -983 292 -432 6.128 11.185 19.527 1.602 839 374 389 3.366 469 2.515 126 256 715 323 473 170 789 2.463 107 407 556 772 1.385 1.845 474 202 694 233 25 449 2.477 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1998 6.433 667.523 154.707 144.343 68.153 75.785 405 1.268 9.096 463 55 4.796 3.782 109.668 85.678 72.204 3.467 5.570 1.107 2.081 818 587 149 6 -18 3.309 20.664 45.039 25.223 20.423 2.401 1.610 788 1.628 18.187 -1.036 811 -344 6.457 11.161 20.664 1.737 933 411 393 3.387 478 2.533 123 253 788 343 463 173 810 2.453 104 417 665 920 1.630 2.130 486 231 769 255 23 404 2.476 Dx
Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen 1999 6.591 666.751 157.546 148.615 71.201 76.908 506 -10 8.941 493 61 4.453 3.934 112.231 87.889 74.328 3.564 5.513 1.157 2.152 811 520 150 6 338 3.125 21.555 45.315 25.708 20.886 2.507 1.621 694 1.746 17.861 -1.063 959 -103 6.692 10.962 21.555 1.777 961 428 388 3.428 458 2.571 124 275 793 329 448 180 830 2.464 106 425 811 1.058 1.937 2.113 509 241 799 282 30 535 2.460 Dx
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1993 908 124.425 34.853 33.960 18.890 14.270 800 -60 953 20 7 763 163 26.140 22.382 19.476 2.188 176 106 236 65 163 19 9 -63 445 3.251 8.713 4.122 3.371 289 362 101 1.417 3.173 -211 180 -197 1.079 1.866 3.251 233 103 65 65 628 100 414 39 75 100 23 74 38 88 1.091 25 56 96 72 46 150 63 23 112 19 4 26 284 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1994 934 119.722 35.468 34.304 19.156 14.496 652 -49 1.215 19 7 909 280 26.438 22.694 19.747 2.174 172 115 250 61 200 17 9 101 441 3.403 9.030 4.090 3.347 241 383 119 1.547 3.392 -182 130 -51 1.123 2.166 3.403 252 114 67 71 654 92 450 37 75 88 22 81 40 92 1.118 27 58 100 64 59 163 79 26 127 22 3 31 297 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1995 899 114.422 35.894 34.683 19.038 15.147 498 -5 1.216 19 5 794 398 26.882 22.939 19.985 2.199 201 53 282 71 172 15 10 22 455 3.510 9.011 3.988 3.294 226 363 104 1.579 3.445 -184 284 -110 1.109 2.326 3.510 262 116 72 74 643 95 434 37 77 88 28 82 42 92 1.158 24 59 111 71 64 172 67 27 123 26 5 35 331 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1996 881 112.355 37.224 35.825 19.636 15.733 456 48 1.352 20 6 905 421 27.755 23.780 20.681 2.238 224 50 338 88 185 17 5 131 477 3.628 9.469 4.030 3.310 231 385 104 1.631 3.809 -185 228 -102 1.130 2.620 3.628 257 126 57 74 661 93 450 39 79 96 23 83 43 96 1.174 23 59 113 86 67 187 66 29 122 27 6 36 374 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1997 882 111.305 39.034 37.452 19.994 17.014 444 119 1.464 18 11 949 486 29.075 24.871 21.604 2.289 248 57 398 95 205 20 4 167 516 3.855 9.960 4.046 3.333 241 349 123 1.659 4.254 -123 208 -152 1.151 3.035 3.855 251 121 53 77 673 95 455 39 84 104 22 82 43 104 1.269 26 64 128 112 76 204 69 32 118 29 6 35 408 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1998 891 111.997 40.375 38.375 19.996 17.980 399 76 1.925 39 19 1.371 496 30.285 25.820 22.491 2.291 275 53 440 103 196 27 4 20 521 3.965 10.090 4.157 3.287 402 332 137 1.703 4.230 -101 418 -34 1.257 3.257 3.965 269 137 57 75 718 98 494 39 87 95 20 77 44 105 1.208 23 63 142 118 79 245 72 34 137 29 5 46 436 DA
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1999 895 113.509 40.247 38.478 20.067 17.913 498 93 1.675 26 18 1.169 462 29.811 25.158 21.769 2.356 236 51 464 121 192 28 3 -13 499 4.141 10.436 4.290 3.392 433 332 133 1.816 4.330 -149 571 -6 1.348 3.399 4.141 277 145 63 69 754 92 529 40 93 103 20 75 47 111 1.245 25 64 152 126 87 224 72 34 148 34 7 49 487 DA
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1993 895 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1994 922 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1995 887 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1996 870 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1997 871 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1998 880 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1999 882 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1993 193 22.837 6.257 6.187 3.232 2.900 55 -12 82 1 1 59 21 5.374 5.020 4.716 177 43 4 41 26 19 4 0 -1 45 306 884 628 522 57 35 13 10 245 -44 10 -19 104 89 306 34 16 10 8 86 12 50 6 18 12 3 10 6 8 41 5 7 10 5 2 15 7 2 21 3 1 0 28 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1994 202 22.040 6.232 6.125 3.244 2.830 51 11 95 1 1 62 31 5.390 5.024 4.688 185 36 1 53 26 39 3 - -4 45 317 842 623 531 45 35 11 23 196 -43 -3 -9 105 35 317 43 21 14 8 88 10 52 6 20 9 2 12 7 8 41 5 7 11 6 3 18 7 2 20 4 0 0 24 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1995 204 20.825 6.260 6.203 3.285 2.891 27 5 52 1 1 35 15 5.416 5.053 4.719 185 39 0 60 31 21 2 - 3 45 320 844 595 510 43 34 8 30 219 -43 10 -14 104 69 320 42 21 12 9 86 10 50 6 20 10 3 13 10 6 40 4 7 11 6 4 20 7 2 20 5 0 0 24 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1996 198 20.626 6.824 6.720 3.800 2.897 23 24 82 0 4 74 4 5.897 5.499 5.124 190 48 0 75 44 21 2 0 5 49 353 927 599 508 45 35 12 36 292 -39 -2 -15 108 128 353 44 23 11 10 93 10 56 7 20 11 3 13 9 8 43 4 7 12 6 5 20 7 2 20 6 1 0 39 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1997 206 20.771 7.105 7.012 3.924 3.056 32 16 76 1 1 69 5 6.145 5.712 5.288 185 78 0 98 49 16 2 0 6 54 385 960 622 529 45 33 15 34 304 -38 12 -11 118 150 385 44 23 11 10 106 12 63 8 23 12 3 13 10 8 44 4 8 11 7 5 23 8 2 23 6 1 0 47 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1998 201 22.177 6.986 6.868 3.824 3.033 11 -7 124 0 1 88 35 5.953 5.493 5.069 177 66 1 100 65 18 2 0 -1 56 403 1.033 668 540 74 34 20 43 322 -39 -3 -5 121 154 403 49 26 12 11 110 10 66 9 25 13 3 13 10 8 48 4 7 14 7 5 24 8 4 24 7 1 0 44 151
151 Slachterijen en vleesverwerkende ind 1999 211 22.483 7.069 6.958 3.808 3.105 45 -11 123 0 1 77 45 6.043 5.547 5.066 189 82 0 118 74 20 1 0 0 57 438 1.026 686 558 77 34 18 42 298 -40 10 -6 127 136 438 47 25 13 9 114 10 69 8 27 14 3 12 10 9 55 4 7 15 7 6 34 9 3 26 10 1 0 52 151
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1993 77 8.764 3.689 3.636 1.621 1.981 34 0 52 0 1 35 16 3.363 3.240 3.141 18 38 2 11 22 9 1 - -3 19 102 326 251 207 22 15 7 -1 76 -26 9 -11 40 8 102 10 4 2 4 28 6 13 3 6 4 1 6 2 5 3 3 4 5 2 0 3 3 0 8 1 1 0 13 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1994 83 8.151 3.560 3.492 1.535 1.919 38 1 67 0 1 44 22 3.264 3.152 3.039 19 30 0 15 22 28 1 - 3 17 98 297 237 200 18 14 5 12 48 -25 -5 -7 39 -28 98 11 6 2 3 27 4 13 3 7 3 1 6 3 4 3 3 4 5 3 0 4 3 0 6 2 0 - 10 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1995 83 7.326 3.548 3.521 1.634 1.865 22 8 19 0 1 13 5 3.249 3.141 3.046 19 31 - 17 23 7 1 - 5 17 96 299 208 180 16 10 2 18 73 -23 10 -9 37 14 96 9 5 1 3 26 4 13 3 6 3 1 7 5 2 2 2 3 5 2 0 5 3 0 6 3 0 0 12 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1996 74 7.141 3.780 3.741 1.903 1.819 19 14 25 0 2 21 2 3.455 3.326 3.209 18 33 - 22 32 12 0 0 0 18 111 326 209 181 15 9 4 23 94 -21 0 -5 35 33 111 11 5 2 4 27 4 14 3 6 3 2 6 4 3 3 2 3 4 2 0 5 2 0 6 3 1 - 24 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1997 82 7.260 3.854 3.832 2.002 1.801 29 -6 28 0 1 25 2 3.544 3.409 3.275 18 48 0 28 33 8 0 0 3 19 119 310 214 185 15 9 5 19 77 -20 9 -9 35 22 119 11 5 2 4 32 5 16 4 7 4 2 6 5 3 2 2 3 5 2 0 5 2 0 7 3 1 - 24 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1998 80 7.682 3.638 3.597 1.804 1.783 10 0 40 0 1 11 28 3.293 3.147 3.013 18 38 0 29 42 7 0 0 -3 20 123 345 236 191 28 10 7 28 82 -20 2 -4 36 24 123 12 5 2 5 32 4 17 4 7 4 2 6 5 3 3 2 3 5 2 1 5 2 1 7 3 1 - 24 1511
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1999 78 7.785 3.524 3.505 1.621 1.839 45 -20 39 0 1 11 27 3.191 3.052 2.902 20 50 0 32 39 8 0 0 0 19 120 334 240 195 29 10 6 27 67 -20 -1 -4 35 7 120 9 4 1 4 32 4 16 4 8 4 2 5 5 3 4 2 3 5 2 0 6 2 1 7 4 1 - 23 1511
1512 Pluimveeslachterijen 1993 42 4.789 1.060 1.067 586 480 1 -15 9 0 0 5 4 888 822 777 24 2 1 10 1 7 0 - 0 10 55 173 121 101 12 4 3 7 45 -9 1 -2 21 15 55 7 3 2 2 16 1 10 1 4 4 0 2 2 0 5 0 1 1 1 0 3 1 0 5 0 0 0 7 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1994 42 4.575 1.151 1.137 654 482 1 8 5 0 0 -3 8 977 907 859 25 3 0 10 1 9 0 - 0 10 60 175 121 105 10 5 2 7 46 -6 -2 -2 20 16 60 10 4 4 2 18 2 10 1 5 2 0 2 2 1 6 0 1 2 0 0 5 1 0 4 0 - 0 6 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1995 40 4.372 1.119 1.109 627 481 1 -1 10 1 0 0 9 950 881 827 26 4 0 13 0 11 0 - 1 10 60 169 118 103 9 4 2 8 43 -7 -1 -1 21 14 60 9 4 3 2 17 2 10 1 4 2 0 2 2 1 5 0 1 2 0 0 5 1 0 5 1 0 0 7 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1996 39 4.601 1.220 1.197 691 506 0 5 18 0 - 17 1 1.026 950 884 34 7 0 17 2 6 0 - 2 11 67 194 122 105 9 5 3 8 64 -6 0 0 24 34 67 8 4 3 1 22 2 13 2 5 2 0 3 3 1 5 1 1 2 0 0 5 1 0 5 0 - 0 8 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1997 39 4.674 1.274 1.252 687 565 0 16 6 0 0 5 1 1.085 989 896 34 22 0 27 3 7 - - 0 12 84 189 131 113 10 5 4 9 49 -7 0 -1 26 15 84 11 5 4 2 25 2 15 2 6 2 0 2 3 1 8 1 1 2 1 0 6 1 0 6 0 - - 14 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1998 35 5.031 1.440 1.431 812 619 0 -3 12 0 0 5 7 1.245 1.145 1.058 31 20 0 25 2 10 - - 0 13 88 195 140 114 15 6 5 10 45 -8 1 -2 27 10 88 16 8 5 3 27 2 15 3 7 2 0 3 3 1 8 1 1 2 1 0 6 1 0 6 1 - - 9 1512
1512 Pluimveeslachterijen 1999 36 4.825 1.400 1.384 797 587 0 -1 17 0 0 7 10 1.230 1.120 1.024 30 18 0 34 3 10 0 - 0 13 96 170 133 109 15 6 4 10 27 -8 0 -3 29 -14 96 15 9 5 1 26 2 16 2 6 3 0 2 3 1 12 0 1 2 1 1 8 1 0 6 2 - - 12 1512
1513 Vleesverwerking 1993 74 9.284 1.507 1.484 1.024 440 20 3 20 1 0 18 1 1.123 958 798 135 2 0 21 3 2 3 0 2 17 149 385 256 214 22 16 4 5 124 -9 0 -6 43 66 149 18 9 6 3 41 5 26 1 9 4 1 3 2 3 33 1 2 4 2 2 8 3 1 9 1 0 0 11 1513
1513 Vleesverwerking 1994 77 9.314 1.520 1.496 1.056 428 12 2 21 0 0 20 1 1.150 965 790 142 4 1 26 3 3 2 - -7 18 160 370 265 226 18 17 4 4 102 -13 4 0 46 47 160 23 11 8 4 43 5 28 1 9 4 1 4 2 3 33 1 3 4 2 2 10 3 1 10 2 0 0 9 1513
1513 Vleesverwerking 1995 81 9.127 1.593 1.573 1.024 545 4 -2 23 0 0 21 2 1.217 1.031 846 141 5 0 30 7 3 1 - -3 19 164 376 269 227 19 19 4 5 103 -12 0 -4 46 42 164 24 12 8 4 42 5 27 1 9 5 1 4 3 3 33 0 3 4 4 3 11 3 1 10 2 0 0 8 1513
1513 Vleesverwerking 1996 85 8.884 1.825 1.782 1.205 573 4 5 38 0 2 35 1 1.417 1.224 1.031 138 8 - 36 10 3 1 0 3 21 175 407 269 222 21 21 5 5 133 -11 -3 -10 49 61 175 26 14 7 5 44 4 29 2 9 6 1 4 3 4 35 1 3 5 4 4 10 4 2 10 2 0 0 7 1513
1513 Vleesverwerking 1997 85 8.837 1.976 1.929 1.235 691 3 6 42 1 0 39 2 1.516 1.314 1.116 133 9 0 44 13 1 2 0 3 24 182 461 277 232 21 18 6 6 177 -11 4 -1 56 113 182 21 12 5 4 49 5 32 2 10 6 1 4 2 4 34 1 4 5 4 5 11 4 1 10 3 0 0 13 1513
1513 Vleesverwerking 1998 86 9.464 1.908 1.840 1.209 631 0 -5 73 0 0 73 0 1.415 1.200 998 127 9 0 46 21 1 2 0 1 24 192 493 293 235 31 18 9 5 195 -11 -7 0 58 119 192 23 14 5 4 51 4 33 2 12 6 1 4 2 5 37 1 3 7 4 4 12 5 2 11 3 0 0 11 1513
1513 Vleesverwerking 1999 97 9.873 2.145 2.068 1.389 679 0 10 68 0 0 59 9 1.623 1.375 1.140 139 13 0 51 32 1 1 0 0 25 222 523 314 254 33 19 8 5 204 -13 12 1 62 142 222 24 13 7 4 56 4 37 2 13 7 1 5 2 5 39 1 4 8 4 5 19 5 2 13 3 0 0 19 1513
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1993 29 3.623 427 413 300 113 0 1 12 0 0 12 0 284 220 172 39 0 - 7 0 0 0 - -1 6 57 143 88 75 7 4 1 2 54 -4 0 0 15 34 57 7 4 2 1 13 1 8 1 3 1 0 1 1 1 15 0 1 1 1 1 2 1 0 3 0 0 0 8 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1994 29 3.552 453 440 312 128 0 1 12 0 0 12 0 308 242 191 40 1 - 9 0 0 0 - 0 7 59 145 88 78 6 4 1 2 54 -4 2 0 16 36 59 8 4 2 2 13 1 8 1 3 1 0 1 1 1 15 0 1 1 1 1 2 1 0 4 1 0 0 7 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1995 34 3.762 509 501 308 193 - -2 10 0 0 10 0 349 278 220 44 0 - 10 3 0 0 - -2 7 62 160 99 85 7 5 1 2 59 -5 -1 0 17 36 62 9 5 2 2 13 2 7 1 3 2 0 2 1 1 16 0 1 1 1 1 2 1 0 4 1 0 0 6 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1996 35 3.616 534 518 396 122 - 3 12 0 0 12 0 368 295 232 47 0 - 14 2 0 0 - 5 9 69 166 101 85 9 5 3 3 62 -3 -2 0 19 38 69 9 5 2 2 15 1 10 1 3 2 0 1 1 1 18 0 1 1 1 2 3 1 1 3 1 0 0 8 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1997 35 3.476 606 589 421 168 - 1 15 0 0 15 0 427 339 259 59 0 - 19 2 0 0 - 0 10 79 178 104 90 9 5 1 3 71 -4 3 0 20 49 79 10 6 2 2 18 2 11 1 4 2 0 1 1 1 22 0 2 2 2 2 4 1 0 4 1 0 0 6 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1998 38 4.018 613 576 424 152 - 0 38 0 0 38 0 429 334 257 53 1 - 20 2 0 0 - -1 10 84 183 114 95 12 5 2 3 66 -3 -4 0 22 37 84 12 8 2 2 18 1 11 1 5 2 0 1 1 2 22 0 1 3 1 2 5 1 0 5 1 0 0 7 15131
15131 Snackindustr (incl. salades e.d.) 1999 41 4.026 680 652 491 161 - 1 26 0 0 18 8 472 373 288 55 1 - 23 6 0 0 - 0 10 89 207 122 103 12 5 2 4 82 -3 10 0 24 65 89 12 6 3 3 19 1 12 1 5 2 0 2 1 2 20 0 2 3 1 2 7 1 1 5 1 0 0 8 15131
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1993 45 5.661 1.081 1.070 724 326 20 3 7 0 0 6 1 839 739 626 96 2 0 14 2 2 2 0 3 10 93 241 168 138 15 12 3 3 71 -5 1 -6 28 33 93 10 5 4 1 30 4 19 1 6 3 0 2 1 2 18 1 1 2 1 1 6 2 1 6 1 0 - 5 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1994 48 5.762 1.067 1.056 745 299 12 1 10 0 0 9 1 842 723 598 101 2 1 17 3 3 2 - -7 11 101 225 177 148 12 13 3 1 47 -8 2 0 30 11 101 15 7 6 2 29 3 20 0 6 3 0 3 1 2 17 0 2 3 1 1 8 2 1 7 1 0 0 5 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1995 47 5.365 1.085 1.072 717 351 4 -1 13 0 0 11 2 868 754 626 97 4 0 20 5 3 1 - -1 11 102 216 170 142 12 14 3 2 44 -7 1 -3 29 6 102 14 7 5 2 29 3 20 0 6 3 0 3 1 2 16 0 1 3 2 2 8 2 1 5 1 0 0 9 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1996 50 5.268 1.291 1.264 810 450 4 1 26 0 2 23 1 1.049 928 799 91 8 - 23 7 3 1 0 -2 12 107 242 168 137 13 15 3 2 71 -8 0 -10 31 23 107 15 8 5 2 27 3 18 1 5 3 0 3 1 3 17 1 2 4 2 2 7 2 1 6 1 0 - 10 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1997 50 5.361 1.370 1.340 814 523 3 5 25 1 - 23 1 1.088 975 857 73 9 0 25 10 1 1 0 3 14 103 282 173 142 12 14 5 3 107 -7 1 -1 36 63 103 12 6 4 2 30 3 20 1 6 4 0 3 1 2 12 0 2 3 2 2 7 3 1 6 1 0 0 12 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1998 48 5.446 1.296 1.264 785 479 0 -4 36 0 0 35 1 986 866 741 74 8 0 25 19 1 2 0 2 14 108 310 179 140 19 14 6 2 129 -8 -3 1 37 82 108 11 6 4 1 33 3 22 1 7 5 0 3 1 3 15 0 2 4 3 2 7 3 1 6 1 0 0 8 15132
15132 Vleeswaren-, ov vleesverw. industr 1999 56 5.847 1.465 1.415 896 519 0 9 40 0 0 40 0 1.150 1.001 852 83 12 0 28 26 1 1 0 0 15 133 315 191 152 20 13 6 2 122 -10 2 1 38 76 133 13 7 4 2 37 3 25 1 8 5 0 3 1 3 20 0 2 5 3 3 12 4 1 7 2 0 0 12 15132
152 Visverwerking 1993 43 2.815 427 415 150 265 - 2 11 0 0 10 1 324 288 243 27 11 0 5 0 2 0 - 0 4 32 103 63 55 5 2 0 2 39 -10 3 0 14 18 32 4 3 0 1 8 1 5 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 6 152
152 Visverwerking 1994 47 2.910 446 427 162 265 - 8 10 0 0 9 1 349 310 263 24 15 1 5 0 2 0 - 0 5 34 97 64 58 4 2 0 2 30 -8 0 -2 14 6 34 6 5 0 1 8 1 5 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 152
152 Visverwerking 1995 47 2.773 422 403 141 262 - 2 17 0 0 15 2 329 292 251 23 11 1 4 1 2 0 - 1 5 33 93 63 57 4 1 1 3 27 -7 -2 0 14 3 33 6 5 0 1 8 1 5 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 152
152 Visverwerking 1996 44 2.694 440 426 143 283 - -2 15 0 0 13 2 349 314 273 23 9 1 4 1 2 0 - 1 5 32 91 61 55 4 1 1 2 27 -6 0 -1 14 6 32 5 4 0 1 8 1 5 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 152
152 Visverwerking 1997 41 2.630 447 425 148 277 - 9 13 0 0 11 2 352 312 276 19 8 1 5 1 2 0 - -2 5 33 96 63 57 4 1 1 2 30 -6 2 -1 14 11 33 6 4 1 1 8 1 5 1 1 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4 152
152 Visverwerking 1998 39 2.754 501 493 162 331 - -4 12 0 0 10 2 395 353 308 23 9 2 8 1 2 0 - 0 5 37 106 69 59 8 1 1 3 34 -7 5 -1 14 16 37 7 5 1 1 8 1 5 1 1 2 0 2 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 152
152 Visverwerking 1999 39 2.747 530 504 176 328 0 14 12 0 0 10 2 410 368 313 28 10 1 10 3 4 0 - 0 5 38 120 73 62 8 2 1 3 44 -6 0 -1 13 25 38 7 5 1 1 9 1 5 2 1 1 0 2 1 1 3 1 1 2 0 0 3 1 0 2 1 0 0 3 152
153 Groente- en fruitverwerking 1993 60 7.708 1.648 1.539 528 1.010 1 -26 135 0 1 128 6 1.206 933 623 250 24 1 25 2 8 0 0 -4 39 230 442 242 203 17 15 7 24 175 -39 -11 -9 79 37 230 26 16 5 5 49 5 36 2 6 7 2 6 2 5 69 1 4 6 3 4 15 4 2 7 4 0 1 13 153
153 Groente- en fruitverwerking 1994 55 6.916 1.742 1.592 482 1.109 1 -5 154 0 1 141 12 1.319 1.056 747 248 20 8 25 3 8 2 1 1 39 225 423 228 192 13 15 8 25 170 -33 1 -1 79 58 225 25 15 5 5 47 3 37 1 6 8 1 6 2 5 66 2 4 7 3 7 13 4 1 6 4 0 2 12 153
153 Groente- en fruitverwerking 1995 55 6.849 1.968 1.904 617 1.287 0 7 58 - 0 52 6 1.494 1.241 895 270 28 9 27 5 7 0 0 3 44 212 475 235 200 13 14 7 27 214 -29 -7 0 79 98 212 25 15 6 4 52 5 40 2 5 8 2 6 2 5 51 2 4 7 2 4 8 3 2 6 5 0 1 17 153
153 Groente- en fruitverwerking 1996 51 7.129 1.952 1.903 694 1.209 0 -10 59 0 0 46 13 1.460 1.183 831 271 34 9 24 7 8 1 - -1 48 228 491 253 215 15 16 7 28 211 -20 0 -1 83 107 228 22 11 6 5 55 5 42 2 6 9 2 6 2 5 61 2 4 6 3 5 8 3 2 7 6 0 0 20 153
153 Groente- en fruitverwerking 1997 55 7.406 1.968 1.915 727 1.188 0 -7 60 0 1 50 9 1.453 1.151 795 268 30 8 39 6 7 1 0 8 58 252 515 266 226 15 18 7 31 217 -20 -11 -2 89 96 252 21 11 6 4 59 5 46 1 7 10 1 6 3 6 66 1 5 9 3 5 9 4 2 9 6 0 6 21 153
153 Groente- en fruitverwerking 1998 63 7.452 2.230 2.138 864 1.273 1 7 85 1 1 77 6 1.672 1.359 962 274 64 4 45 5 6 1 0 4 60 258 558 281 226 26 20 9 30 247 -21 -29 2 97 101 258 24 13 7 4 62 5 48 1 8 11 2 5 3 6 64 1 5 10 4 5 8 5 2 8 6 0 8 19 153
153 Groente- en fruitverwerking 1999 59 7.663 2.435 2.259 845 1.414 - 15 162 0 1 108 53 1.798 1.473 1.118 271 25 1 47 5 7 1 0 2 59 268 637 293 235 30 19 9 15 330 -26 19 0 95 227 268 28 15 8 5 66 5 51 2 8 10 1 5 3 7 62 1 4 8 5 4 12 4 2 9 7 0 6 24 153
1531 Aardappelproductenindustrie 1993 20 3.598 684 668 185 483 - 3 13 - 0 10 3 480 351 246 72 14 0 15 0 3 0 0 -2 27 100 204 116 98 8 6 4 6 81 -21 -3 -1 46 9 100 10 5 2 3 30 2 23 1 4 4 0 3 1 3 23 1 2 3 1 1 2 2 1 5 2 0 0 6 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1994 18 3.222 708 691 188 503 - -7 25 - 1 15 9 513 398 297 69 12 5 13 0 2 0 0 2 26 90 196 109 94 5 6 4 7 80 -16 3 0 42 25 90 8 4 2 2 27 2 21 0 4 4 0 3 1 2 18 1 2 3 1 2 2 1 0 4 2 0 0 9 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1995 18 3.151 934 911 236 675 - 4 20 - - 15 5 699 560 436 81 21 6 14 1 2 0 - 0 29 109 236 108 94 5 5 4 5 122 -14 -7 2 44 59 109 10 7 2 1 31 2 25 1 3 5 0 3 1 3 24 2 2 4 1 2 4 1 1 3 3 - 0 9 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1996 17 3.426 905 881 267 614 0 -9 34 0 0 28 6 664 511 375 83 28 8 12 2 3 0 - 0 31 123 241 120 104 6 6 3 5 116 -10 -1 0 47 58 123 8 4 2 2 32 2 25 1 4 5 0 3 1 3 34 1 2 3 1 2 5 1 1 5 3 0 0 13 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1997 21 3.888 982 940 292 648 0 0 41 0 0 35 6 702 511 350 104 25 7 21 2 3 0 - 1 40 152 280 142 122 8 9 5 7 131 -9 -12 0 53 57 152 7 3 2 2 35 2 29 0 4 7 1 4 1 4 40 1 3 5 2 4 5 2 1 5 3 0 6 16 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1998 22 3.854 1.163 1.093 388 705 - 5 64 0 0 60 4 854 655 460 105 59 3 26 3 1 0 - 0 42 157 308 149 120 14 10 5 6 153 -9 -27 4 57 64 157 8 4 2 2 40 3 31 1 5 8 1 3 2 4 40 1 3 7 2 4 4 2 2 5 3 0 7 11 1531
1531 Aardappelproductenindustrie 1999 22 3.915 1.293 1.138 331 807 - 16 139 0 0 86 53 911 711 569 96 15 - 27 3 1 0 - 0 40 161 382 155 126 16 8 5 6 221 -15 24 2 55 176 161 9 4 3 2 43 4 33 1 5 8 0 3 1 5 38 1 3 5 3 2 9 2 1 5 3 0 5 15 1531
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1993 40 4.110 964 871 342 528 1 -29 121 0 1 118 2 726 582 378 177 10 1 10 2 5 0 0 -2 12 130 238 126 105 9 8 3 18 94 -19 -8 -7 33 28 130 15 10 3 2 19 2 14 1 2 3 2 3 1 2 46 1 2 4 1 3 13 2 1 2 2 0 0 8 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1994 37 3.694 1.034 902 294 607 1 2 129 0 0 126 3 807 658 451 179 7 3 12 3 6 1 1 -1 12 135 227 119 98 7 9 4 19 90 -17 -2 -1 37 33 135 18 11 3 4 19 1 16 0 2 4 1 3 1 3 48 1 2 4 2 5 11 2 1 3 2 0 2 3 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1995 37 3.698 1.034 992 379 613 0 3 39 - 0 37 2 795 681 460 189 8 3 12 4 5 0 0 4 15 103 239 126 105 8 9 4 21 92 -15 0 -2 36 39 103 16 9 4 3 21 3 15 1 2 4 1 3 1 2 27 1 2 3 1 2 4 2 1 3 3 0 0 6 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1996 34 3.703 1.047 1.022 428 594 0 -1 25 0 0 18 7 796 672 457 188 5 0 12 5 5 0 - -1 17 106 250 133 110 9 10 4 22 95 -9 0 -2 36 49 106 14 6 5 3 22 2 17 0 3 4 2 3 1 2 28 1 2 3 2 2 3 2 1 3 3 0 0 8 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1997 34 3.518 986 976 436 540 0 -8 18 0 0 15 3 751 640 445 164 5 1 18 4 5 1 0 7 18 100 234 124 104 7 10 3 24 87 -12 1 -1 37 38 100 15 8 5 2 23 2 17 1 3 4 1 3 1 3 25 1 1 3 1 2 4 2 0 3 3 0 0 5 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1998 41 3.598 1.068 1.046 477 568 1 2 20 0 1 17 2 818 704 502 169 5 1 20 2 5 0 0 5 18 101 250 132 106 13 10 3 24 94 -13 -2 -1 40 38 101 16 9 5 2 23 2 17 1 3 3 1 3 1 2 25 1 2 3 2 1 4 2 0 3 3 0 0 6 1532t3
1532t3 Fruit- en groente(sappen)industr 1999 37 3.748 1.143 1.121 514 607 - -1 21 0 0 21 0 887 762 550 175 10 1 20 2 5 1 0 1 19 107 256 137 109 15 10 3 9 110 -11 -5 -3 40 51 107 19 11 5 3 26 2 19 1 4 3 1 3 2 3 24 1 2 3 2 1 4 2 1 4 4 0 1 1 1532t3
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1994 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1995 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1532
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1996 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1532
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1997 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1532
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1993 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1533
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1994 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1533
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1995 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1533
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1996 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1533
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1997 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1533
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1533 Groente- en fruitverwerkende ind 1999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1993 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1994 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1995 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1996 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1997 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1998 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 154
154 Margarine- ea oliën- & vettenindustr 1999 15 2.851 2.776 2.656 1.116 1.540 - 55 66 0 - 40 26 2.435 2.215 2.076 78 7 - 9 5 42 0 0 -1 40 178 342 127 107 10 7 3 4 211 -21 -15 -1 48 126 178 10 6 2 2 48 10 33 1 4 8 1 3 2 5 34 1 2 5 4 10 23 2 2 5 3 1 0 9 154
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1993 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1994 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1995 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1996 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1997 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1998 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1999 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1541
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1993 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1994 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1995 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1996 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1997 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1998 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1542 Raffinage van spijsoliën en -vetten 1999 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1542
1543 Margarine-industrie 1993 5 1.245 300 294 176 118 0 2 5 0 - 4 1 240 196 145 46 1 - 3 - 0 0 - -4 3 37 61 42 35 2 4 0 1 18 -4 -1 0 9 5 37 5 4 0 1 7 1 5 0 1 1 0 1 1 1 13 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 - 0 4 1543
1543 Margarine-industrie 1994 6 1.098 304 300 181 119 0 0 4 0 - 4 0 250 211 162 44 1 - 3 0 0 0 0 2 3 39 54 36 31 2 3 0 1 17 -3 0 0 8 6 39 6 4 1 1 6 0 5 0 1 1 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 - 0 7 1543
1543 Margarine-industrie 1995 6 1.107 319 314 186 128 - 3 1 0 - 1 0 262 223 170 49 1 - 3 0 0 0 0 0 4 36 58 39 31 2 4 1 1 18 -4 3 0 9 9 36 3 2 1 0 6 0 5 0 1 0 0 1 0 1 14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - 0 7 1543
1543 Margarine-industrie 1996 6 1.096 301 299 187 112 - -3 3 0 - 3 0 242 201 153 44 1 - 3 0 0 0 - -1 4 35 59 38 31 2 3 1 1 20 -2 0 0 9 9 35 4 3 1 0 6 0 5 0 1 0 0 1 0 1 12 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 1543
1543 Margarine-industrie 1997 8 1.229 445 435 230 205 - 3 6 0 - 6 0 373 329 266 54 1 - 5 1 2 0 - 3 5 42 72 44 38 2 4 0 1 27 -3 0 0 11 13 42 3 2 0 1 8 1 6 0 1 1 0 1 0 1 14 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 5 1543
1543 Margarine-industrie 1998 9 1.193 442 433 202 231 - 2 5 0 - 5 0 377 333 269 56 0 - 5 2 2 0 - 2 5 41 65 45 36 5 4 0 1 19 -4 -2 0 10 3 41 4 3 0 1 8 1 6 0 1 1 0 1 0 1 13 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5 1543
1543 Margarine-industrie 1999 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1543
155 Zuivelindustrie 1993 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1994 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1995 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1996 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1997 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1998 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 155
155 Zuivelindustrie 1999 37 11.312 6.192 6.187 3.033 2.845 309 -36 39 1 0 25 13 5.501 5.071 4.628 321 14 1 63 7 38 0 0 10 64 378 691 516 365 49 75 28 -62 236 -59 4 0 145 35 378 19 9 4 6 80 11 58 3 8 6 4 9 1 11 128 4 6 16 24 8 7 8 4 10 2 1 4 26 155
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1993 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1994 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1995 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1996 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1997 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1998 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1551
1551 Zuivelindustr (excl consumptie-ijs) 1999 31 10.840 6.109 6.104 2.973 2.822 309 -36 40 1 0 26 13 5.449 5.030 4.603 308 14 1 60 7 38 0 0 12 62 369 660 501 352 47 74 27 -63 222 -58 4 0 142 27 369 17 8 3 6 77 10 56 3 8 6 4 8 1 11 128 3 6 15 23 8 7 8 4 10 1 1 4 27 1551
1552 Consumptie-ijsindustrie 1993 8 458 62 52 40 12 0 0 11 - - 2 9 44 34 21 11 - - 1 0 0 - - 0 1 9 19 15 13 1 0 0 0 3 0 0 0 4 -1 9 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1552
1552 Consumptie-ijsindustrie 1994 8 548 78 64 54 10 0 0 13 - 0 2 11 55 43 26 14 - - 4 0 0 - - 0 1 10 23 16 15 1 0 0