Vijf jaar implementatie SDG's in Nederland (2016-2020)

Dit rapport brengt in kaart waar Nederland staat na vijf jaar nationale SDG-implementatie door de monitoring van het CBS te combineren met de geformuleerde beleidsdoelen per SDG-doel.
In Nederland is het CBS verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang m.b.t. de SDG's. Dit rapport richt zich op de 'target'-indicatoren en gebruikt de twee benaderingen van de Monitor Brede Welvaart & de SDG's: de richting van de trend en de positie van Nederland in de EU. Voor het eerst zijn de uitkomsten gepresenteerd met het beleid dat door de departementen gevoerd wordt om de targets in 2030 te behalen. Bekostigd door ministerie van Buitenlandse Zaken.