Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar, 2004-2015

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar, 2004-2015

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW (aantal) Gemiddeld opbouwpercentage AOW (in % van maximaal op te bouwen jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2004 23 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 24 94,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2006 24 94,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2007 24 94,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2008 24 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2009 24 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 24 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2011 24 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2012 24 93,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2013 23 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2014 23 93,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 23 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2004 30 93,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2005 30 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2006 30 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2007 31 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2008 31 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2009 31 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2010 31 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2011 31 93,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2012 31 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2013 30 94,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2014 30 94,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2015 30 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2004 17 94,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2005 17 94,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2006 17 94,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2007 17 94,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2008 17 94,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2009 17 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2010 18 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2011 18 93,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2012 18 93,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2013 17 93,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2014 17 93,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2015 18 93,6
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2004 23 93,9
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 24 94,1
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2006 24 94,2
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2007 24 94,1
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2008 24 93,9
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2009 24 93,8
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 24 93,8
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2011 24 93,9
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2012 24 93,7
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2013 23 93,7
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2014 23 93,7
Mannen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 23 93,8
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2004 30 93,6
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2005 31 93,8
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2006 31 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2007 31 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2008 32 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2009 32 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2010 32 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2011 32 93,9
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2012 32 93,8
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2013 31 94,1
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2014 31 94,0
Mannen Totaal Gehuwd Totaal 2015 31 94,0
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2004 16 94,2
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2005 17 94,4
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2006 17 94,5
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2007 17 94,3
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2008 17 93,9
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2009 17 93,8
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2010 17 93,8
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2011 17 93,8
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2012 17 93,5
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2013 17 93,4
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2014 17 93,5
Mannen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2015 17 93,6
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2004 24 94,0
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 24 94,1
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2006 24 94,2
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2007 24 94,2
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2008 24 94,1
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2009 24 94,0
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 24 93,9
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2011 24 93,9
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2012 24 93,6
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2013 23 93,8
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2014 23 93,8
Vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 23 93,8
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2004 29 93,9
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2005 29 94,0
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2006 30 94,1
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2007 30 94,1
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2008 30 94,1
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2009 30 94,1
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2010 31 94,0
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2011 31 94,0
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2012 31 93,8
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2013 29 94,2
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2014 29 94,1
Vrouwen Totaal Gehuwd Totaal 2015 29 94,0
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2004 17 94,2
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2005 17 94,3
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2006 17 94,4
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2007 18 94,3
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2008 18 94,0
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2009 18 93,9
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2010 18 93,8
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2011 18 93,8
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2012 18 93,4
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2013 18 93,4
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2014 18 93,5
Vrouwen Totaal Niet-gehuwd Totaal 2015 18 93,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van inwoners van Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen, aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de pensioengerechtigde leeftijd volgens de AOW.
Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd 67 jaar, waarbij voor personen geboren in de periode 1946-1954 een overgangsregeling geldt. Personen uit 1946 en 1947 behouden hun rechten; voor het geboortecohort 1948-1954 verschuiven pensioen- en aanvangsleeftijd met een maand tot twee jaar.
De gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- burgerlijke staat;
- migratieachtergrond.

Met ingang van 2013 is de vulling in de tabel voor 15- en 16-jarigen leeg, zij bouwen pas effectief AOW-rechten op vanaf hun zeventiende jaar.
De verhoging van de AOW-leeftijd en de bijhorende aanvangsleeftijd voor het opbouwen van verzekerde jaren pakt in sommige gevallen gunstig uit voor migranten. Omdat veel migranten twintiger waren bij binnenkomst in Nederland, hebben zij minder last van de verloren verzekerde jaren als 15- en 16-jarige. Hun gemiddelde opbouwpercentage stijgt hierdoor bij de migratiegroepen Turkije, Marokko, Suriname, (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba, en overig niet-westers.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW
Het gemiddeld aantal verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de inwoners van Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW op het eind van het verslagjaar. Het gemiddelde aantal verzekerde jaren is afgerond op gehele jaren. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Gemiddeld opbouwpercentage AOW
Het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), van de inwoners in Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW, aan het eind van het verslagjaar. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Het opbouwpercentage is het aandeel van de daadwerkelijk verzekerde jaren ten opzichte van het maximaal te verzekeren jaren, behorende bij de leeftijd van de desbetreffende persoon. Het gemiddelde opbouwpercentage is afgerond op één decimaal.