Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Inkomensbestanddelen Kenmerken Perioden Aantal huishoudens (x 1 000) Percentage huishoudens (%) Totaal bedrag (mln euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Totaal particulier huishouden 2014 3.665 48,5 31.468 7,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Totaal eenpersoonshuishouden 2014 722 26,0 4.714 5,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande man 2014 403 30,7 2.941 6,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 350 33,2 2.701 6,9
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 52 20,5 239 3,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande vrouw 2014 319 21,8 1.773 4,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 206 25,3 1.363 5,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 113 17,4 410 2,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Totaal meerpersoonshuishouden 2014 2.944 61,5 26.754 7,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Totaal paar 2014 2.692 65,3 24.561 7,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, zonder kinderen 2014 1.172 54,6 8.618 6,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 784 63,5 6.645 6,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 388 42,5 1.973 4,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.047 80,2 12.018 10,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, minstens één kind >= 18 2014 473 70,6 3.926 5,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Totaal eenoudergezin 2014 187 35,5 1.486 6,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 95 33,7 843 8,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 92 37,8 643 4,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Overig meerpersoonshuishouden 2014 65 48,1 707 6,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 669 32,6 3.430 4,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 166 18,3 649 2,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 52 20,5 239 3,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 113 17,4 410 2,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 429 43,6 2.234 4,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 297 40,1 1.425 4,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 132 54,4 809 5,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Overig huishouden met lid >= 65 2014 74 45,3 546 4,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 2.997 54,4 28.038 7,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 22 5,8 149 2,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 1.324 56,1 13.631 9,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 1.709 59,9 14.730 6,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 611 31,1 2.957 3,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 22 5,8 149 2,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 182 34,6 1.474 6,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 318 55,5 3.136 9,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 365 63,7 3.995 10,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 458 66,6 5.026 9,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 503 65,2 5.138 8,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 467 61,7 4.206 7,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 407 58,7 3.150 5,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 331 52,6 2.235 5,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 281 45,5 1.561 5,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 163 35,6 781 4,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 167 18,8 616 2,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Nederland 2014 3.176 52,7 27.078 7,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Westers land 2014 307 39,5 2.733 6,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Indonesië 2014 103 48,1 993 7,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Duitsland 2014 78 41,7 573 5,9
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: België 2014 24 48,0 203 6,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Westers land, overig 2014 103 31,4 964 5,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Niet-westers land 2014 182 24,1 1.656 5,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Suriname 2014 53 33,1 479 6,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 13 20,2 . 4,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst Turkije 2014 47 32,3 389 6,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Marokko 2014 16 13,1 . 2,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Niet-westers land, overig 2014 54 20,4 527 4,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Nederland 2014 3.176 52,7 27.078 7,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Westers land 2014 307 39,5 2.733 6,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Westers land 1e generatie 2014 117 30,7 1.001 5,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Westers land 2e generatie 2014 190 48,0 1.732 7,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Niet-westers land 2014 182 24,1 1.656 5,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 2014 136 23,0 1.204 4,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 2014 46 28,2 453 6,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Eenpersoonshuishouden 2014 722 26,0 4.714 5,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Tweepersoonshuishouden 2014 1.297 51,8 9.578 6,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Driepersoonshuishouden 2014 600 65,2 5.581 7,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Vierpersoonshuishouden 2014 760 79,2 8.208 9,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Vijfpersoonshuishouden of meer 2014 287 71,8 3.387 8,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden met één persoon met inkomen 2014 990 29,3 6.948 5,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden met twee personen met inkomen 2014 2.067 62,4 19.160 7,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden met drie personen met inkomen 2014 399 69,2 3.524 6,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Huishouden met => 4 personen met inkomen 2014 209 73,5 1.835 5,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 1 Inkomen uit arbeid 2014 2.329 61,3 21.532 7,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 1.1 Loon werknemer 2014 1.854 58,8 16.519 7,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 1.2 Loon ambtenaar 2014 369 73,9 3.288 7,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 105 73,3 1.726 12,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 2 Inkomen uit eigen onderneming 2014 609 64,2 6.361 8,3
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3 Overdrachtsinkomen 2014 728 25,9 3.574 3,9
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 711 31,2 3.450 4,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 51 42,0 343 8,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 62 25,0 344 4,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 598 31,3 2.764 4,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 14 3,5 . 1,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 8 2,6 . 0,9
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 6 6,3 . 1,7
3.2.1 Betaalde hypotheekrente 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 4 2,7 . 2,9
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Woonsituatie: Eigen woning 2014 3.635 83,7 31.273 9,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Woonsituatie: Huurwoning 2014 30 0,9 195 0,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Woonsituatie: Huur met huursubsidie 2014 1 0,1 . 0,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 2014 29 1,4 176 0,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Zeer sterk stedelijk 2014 603 34,2 5.707 6,0
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Sterk stedelijk 2014 1.006 47,9 8.782 7,1
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Matig stedelijk 2014 784 54,0 6.842 7,5
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Weinig stedelijk 2014 879 56,8 7.258 7,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Niet stedelijk 2014 392 56,5 2.879 6,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Noord-Nederland (LD) 2014 393 50,5 2.680 6,6
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Oost-Nederland (LD) 2014 815 53,4 6.631 7,4
3.2.1 Betaalde hypotheekrente West-Nederland (LD) 2014 1.650 45,2 15.366 6,8
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Zuid-Nederland (LD) 2014 807 50,4 6.790 7,2
3.2.1 Betaalde hypotheekrente Groningen (PV) 2014 127 44,9 857 6,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
Aantal huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Percentage huishoudens
Aantal huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel in procenten
van het totaal aantal huishoudens per categorie.
Totaal bedrag
Totale som van het betreffende inkomensbestanddeel.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen van
het totaal aantal huishoudens per categorie.
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid,
onderneming en vermogen) verhoogd met:
-uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
pensioen en nabestaandenpensioen. Dit zijn uitkeringen zoals uitkering
ingevolge de Werkloosheidswet (WW/nWW), de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW),
-uitkeringen sociale voorziening zoals de algemene bijstandsuitkering
(Abw, vanaf 2004 WWB),
-gebonden overdrachten voor wonen en studie zoals huursubsidie (vanaf 2006
huurtoeslag) en tegemoetkoming studiekosten, en
-ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e).