Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Inkomensbestanddelen Kenmerken Perioden Aantal huishoudens (x 1 000) Percentage huishoudens (%) Totaal bedrag (mln euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen uit arbeid Totaal particulier huishouden 2014 5.107 67,6 314.805 69,9
1 Inkomen uit arbeid Totaal eenpersoonshuishouden 2014 1.407 50,7 50.070 56,4
1 Inkomen uit arbeid Totaal meerpersoonshuishouden 2014 3.700 77,4 264.736 73,2
2 Inkomen uit eigen onderneming Totaal particulier huishouden 2014 886 11,7 28.928 6,4
2 Inkomen uit eigen onderneming Totaal eenpersoonshuishouden 2014 155 5,6 3.573 4,0
2 Inkomen uit eigen onderneming Totaal meerpersoonshuishouden 2014 731 15,3 25.355 7,0
3 Inkomen uit vermogen Totaal particulier huishouden 2014 6.764 89,5 -4.381 -1,0
3 Inkomen uit vermogen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.262 81,5 372 0,4
3 Inkomen uit vermogen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.502 94,1 -4.753 -1,3
Primair inkomen, onbekend Totaal particulier huishouden 2014 0 0,0 . 0,0
Primair inkomen, onbekend Totaal eenpersoonshuishouden 2014 0 0,0 . 0,0
Primair inkomen, onbekend Totaal meerpersoonshuishouden 2014 0 0,0 . 0,0
4 PRIMAIR INKOMEN Totaal particulier huishouden 2014 7.162 94,8 339.352 75,3
4 PRIMAIR INKOMEN Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.484 89,5 54.014 60,9
4 PRIMAIR INKOMEN Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.678 97,8 285.338 78,9
5 Uitkering inkomensverzekeringen Totaal particulier huishouden 2014 3.834 50,7 93.482 20,8
5 Uitkering inkomensverzekeringen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 1.414 51,0 28.850 32,5
5 Uitkering inkomensverzekeringen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 2.420 50,6 64.631 17,9
6 Uitkering sociale voorzieningen Totaal particulier huishouden 2014 3.322 44,0 14.097 3,1
6 Uitkering sociale voorzieningen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 829 29,9 4.160 4,7
6 Uitkering sociale voorzieningen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 2.492 52,1 9.937 2,7
7 Ontvangen gebonden overdrachten Totaal particulier huishouden 2014 1.265 16,7 2.758 0,6
7 Ontvangen gebonden overdrachten Totaal eenpersoonshuishouden 2014 701 25,3 1.482 1,7
7 Ontvangen gebonden overdrachten Totaal meerpersoonshuishouden 2014 564 11,8 1.276 0,4
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Totaal particulier huishouden 2014 55 0,7 581 0,1
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Totaal eenpersoonshuishouden 2014 23 0,8 229 0,3
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Totaal meerpersoonshuishouden 2014 32 0,7 352 0,1
Secundair inkomen, onbekend Totaal particulier huishouden 2014 15 0,2 . 0,0
Secundair inkomen, onbekend Totaal eenpersoonshuishouden 2014 3 0,1 . 0,0
Secundair inkomen, onbekend Totaal meerpersoonshuishouden 2014 12 0,2 . 0,0
9 BRUTO-INKOMEN Totaal particulier huishouden 2014 7.557 100,0 450.383 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774 100,0 88.763 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783 100,0 361.620 100,0
10 Betaalde inkomensoverdrachten Totaal particulier huishouden 2014 76 1,0 603 0,1
10 Betaalde inkomensoverdrachten Totaal eenpersoonshuishouden 2014 30 1,1 229 0,3
10 Betaalde inkomensoverdrachten Totaal meerpersoonshuishouden 2014 46 1,0 374 0,1
11 Premie inkomensverzekeringen Totaal particulier huishouden 2014 7.291 96,5 83.430 18,5
11 Premie inkomensverzekeringen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.616 94,3 14.414 16,2
11 Premie inkomensverzekeringen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.674 97,7 69.016 19,1
12 Premie ziektekostenverzekeringen Totaal particulier huishouden 2014 7.557 100,0 52.652 11,7
12 Premie ziektekostenverzekeringen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774 100,0 10.806 12,2
12 Premie ziektekostenverzekeringen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783 100,0 41.846 11,6
13 Belastingen op inkomen en vermogen Totaal particulier huishouden 2014 7.208 95,4 49.414 11,0
13 Belastingen op inkomen en vermogen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.538 91,5 8.159 9,2
13 Belastingen op inkomen en vermogen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.670 97,6 41.255 11,4
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Totaal particulier huishouden 2014 7.557 100,0 264.283 58,7
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774 100,0 55.156 62,1
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783 100,0 209.127 57,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
Aantal huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Percentage huishoudens
Aantal huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel in procenten
van het totaal aantal huishoudens per categorie.
Totaal bedrag
Totale som van het betreffende inkomensbestanddeel.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen van
het totaal aantal huishoudens per categorie.
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid,
onderneming en vermogen) verhoogd met:
-uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
pensioen en nabestaandenpensioen. Dit zijn uitkeringen zoals uitkering
ingevolge de Werkloosheidswet (WW/nWW), de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW),
-uitkeringen sociale voorziening zoals de algemene bijstandsuitkering
(Abw, vanaf 2004 WWB),
-gebonden overdrachten voor wonen en studie zoals huursubsidie (vanaf 2006
huurtoeslag) en tegemoetkoming studiekosten, en
-ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e).