HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Studierichting Opleidingsvorm Perioden Associate degree (aantal) Bachelor (aantal) Doctoraal (aantal) Wo-master (aantal) Vervolgopleidingen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichtingen Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 1.704 65.446 3.758
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 1 Onderwijs Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 57 9.835 2.179
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 61 4.064 787
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 873 20.672 319
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 4 Natuurwetenschappen, informatica Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 44 3.915 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 5 Techniek, industrie, bouwkunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 142 5.276 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 6 Landbouw, diergeneeskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 21 625 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 7 Gezondheidszorg, welzijn Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 215 14.823 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 291 6.236 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 9 Studierichting onbekend Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichtingen Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 34.321 48 37.158 3.998
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 1 Onderwijs Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 1.095 0 1.505 886
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 4.839 0 3.724 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 17.116 0 20.877 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 4 Natuurwetenschappen, informatica Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 2.663 0 3.352 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 5 Techniek, industrie, bouwkunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 2.626 0 3.670 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 6 Landbouw, diergeneeskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 359 0 410 167
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 7 Gezondheidszorg, welzijn Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 5.267 48 2.597 2.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 281 0 1.023 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 9 Studierichting onbekend Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 75 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal gediplomeerde studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar diplomasoort, leeftijd, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2013/’14 bevat deze tabel ook het aantal gediplomeerde studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf studiejaar 1995/'96-2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het studiejaar 2015/'16.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Associate degree
Bacheloropleiding binnen het hbo met een studieduur van twee jaar
Bachelor
Voltooide opleiding binnen het hbo met een studieduur van vier jaar of de eerste fase van een studie in het wo met een studieduur van drie jaar na invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03.

Een bachelordiploma geeft toegang tot een masteropleiding in het hbo of wo. De bacheloropleidingen van het hbo en wo zijn in de praktijk niet gelijkwaardig. Voor toelating tot een masteropleiding aan de universiteit moet een gediplomeerde hbo'er vrijwel altijd eerst een schakelprogramma volgen.

In deze tabel worden ook degenen die vóór 2002/'03 voor een hbo-studie zijn afgestudeerd tot de bachelors gerekend.
Doctoraal
Voltooide universitaire opleiding 'oude stijl'. Met ingang van het studiejaar 2002/'03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Het masterdiploma is daarna in de plaats gekomen van het doctoraaldiploma.
Wo-master
Voltooide tweede fase van een opleiding in het wo na de invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03. Een masteropleiding duurt meestal een tot twee jaar.

Om toegang te krijgen tot een masteropleiding is een succesvolle afronding van een bacheloropleiding vereist.

Om een trendbreuk bij de diplomasoorten te voorkomen, tellen in deze tabel de masterdiploma's voor de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen niet mee bij de wo-masters, maar bij de vervolgopleidingen.
Vervolgopleidingen
Voltooide vervolgopleiding binnen het hbo 'oude stijl' of de beroepsopleidingen geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en alle universitaire lerarenopleidingen 'oude stijl' plus de masteropleidingen die voor deze beroeps- en lerarenopleidingen in de plaats zijn gekomen.