HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16


Deze tabel bevat het aantal gediplomeerde studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar diplomasoort, leeftijd, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2013/’14 bevat deze tabel ook het aantal gediplomeerde studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf studiejaar 1995/'96-2015/'16.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het studiejaar 2015/'16.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

Geslacht Leeftijd Onderwijssoort Studierichting Opleidingsvorm Perioden Associate degree (aantal) Bachelor (aantal) Doctoraal (aantal) Wo-master (aantal) Vervolgopleidingen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs Totaal studierichtingen Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 1.704 65.446 3.758
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 1 Onderwijs Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 57 9.835 2.179
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 61 4.064 787
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 873 20.672 319
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 4 Natuurwetenschappen, informatica Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 44 3.915 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 5 Techniek, industrie, bouwkunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 142 5.276 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 6 Landbouw, diergeneeskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 21 625 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 7 Gezondheidszorg, welzijn Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 215 14.823 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 291 6.236 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Hoger beroepsonderwijs 9 Studierichting onbekend Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs Totaal studierichtingen Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 34.321 48 37.158 3.998
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 1 Onderwijs Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 1.095 0 1.505 886
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 4.839 0 3.724 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 17.116 0 20.877 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 4 Natuurwetenschappen, informatica Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 2.663 0 3.352 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 5 Techniek, industrie, bouwkunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 2.626 0 3.670 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 6 Landbouw, diergeneeskunde Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 359 0 410 167
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 7 Gezondheidszorg, welzijn Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 5.267 48 2.597 2.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 281 0 1.023 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Wetenschappelijk onderwijs 9 Studierichting onbekend Totaal opleidingsvormen 2015/'16* 75 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens