Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Regio's Perioden Regiocodering Gemeentenaam (naam) Regiocodering Soort regio (omschrijving) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Totaal (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Appartement (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Tussenwoning (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Hoekwoning (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Twee-onder-één-kap-woning (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Vrijstaande woning (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Naar woningtype Woningtype onbekend (m³) Energie Gemiddeld aardgasverbruik Percentage woningen met stadsverwarming (%) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Totaal (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Appartement (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Tussenwoning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Hoekwoning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Twee-onder-één-kap-woning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Vrijstaande woning (kWh) Energie Gemiddeld elektriciteitsverbruik Naar woningtype Woningtype onbekend (kWh)
Rodenburg en omgeving 2012 Leek Buurt 1.900 1.500 1.750 2.000 2.050 2.400 . 0 3.400 2.550 3.150 3.300 3.800 4.450 .
Rode Dorp 2012 Deventer Buurt 1.500 1.350 1.400 1.800 1.700 2.850 . 0 2.950 2.900 3.000 2.850 3.100 3.850 .
Nijenrode-Noord 2012
Nijenrode 2012
Zandvoortselaan en Berkenrode e.o. 2012 Heemstede Buurt 2.650 1.100 2.200 2.700 3.100 4.050 . 0 4.150 2.250 3.650 3.950 4.650 5.400 .
Het Rode Dorp 2012 Hilversum Buurt 1.850 1.100 1.800 2.300 2.950 x . 0 3.300 2.050 3.300 3.750 4.300 x .
Lijsterlaan 2012 Alphen aan den Rijn Buurt 1.250 1.050 1.500 1.750 x x . 0 2.500 2.150 2.950 3.000 x x .
Het Rode Dorp 2012 Delft Buurt 1.600 1.600 1.100 x x x . 0 2.300 2.300 3.750 x x x .
Rode Schouw 2012 Bergen op Zoom Buurt 1.750 1.050 1.600 1.800 2.000 2.400 . 0 3.750 2.850 3.600 3.750 3.900 4.600 .
Wijk 04 Middelrode 2012 Sint-Michielsgestel Wijk 2.250 1.200 1.550 1.750 2.000 2.750 . 0 4.200 1.650 3.250 3.350 4.100 4.750 .
Middelrode 2012 Sint-Michielsgestel Buurt 2.200 1.200 1.500 1.700 1.900 2.750 . 0 4.050 1.650 3.200 3.250 3.900 4.800 .
Verspreide huizen Middelrode 2012 Sint-Michielsgestel Buurt 2.550 x x x 2.300 2.700 . 0 4.500 x x x 4.600 4.500 .
Sint-Oedenrode 2012 Sint-Oedenrode Gemeente 1.750 900 1.450 1.650 2.000 2.650 . 0 4.000 2.550 3.550 3.750 4.550 5.250 .
Wijk 00 Sint-Oedenrode 2012 Sint-Oedenrode Wijk 1.650 900 1.450 1.650 1.950 2.700 . 0 3.850 2.550 3.500 3.750 4.450 5.350 .
Sint-Oedenrode Centrum 2012 Sint-Oedenrode Buurt 1.550 900 1.400 1.850 2.050 3.150 . 0 3.300 2.500 3.050 3.450 4.000 5.500 .
Gravenrode 2012 Landgraaf Buurt 2.350 x x x x 2.900 . 0 4.500 x x x x 4.000 .
Rode Beek 2012 Brunssum Buurt x x x x x x . 0 x x x x x x .
Molsberg-Rodeput 2012 Simpelveld Buurt 1.950 x 1.600 1.750 1.900 2.400 . 0 3.950 x 3.650 3.950 3.650 4.550 .
Wijk 03 Rodenrijs Binnen 2012
Lint Rodenrijs Binnen 2012
Parc Rodenrijs 2012
Bedrijventerrein Rodenrijs 2012
Wijk 04 Rodenrijs Buiten 2012
Lint Rodenrijs Buiten 2012
Parc Rodenrijs 2012 Lansingerland Buurt 1.200 750 1.150 1.450 1.650 2.200 . 0 4.000 2.500 4.100 4.550 4.250 5.800 .
Rodenrijse Zoom 2012 Lansingerland Buurt 1.400 850 1.200 1.400 1.700 2.850 . 0 4.000 2.850 3.900 4.150 4.450 5.450 .
Wijk 28 Rodenrijs 2012 Lansingerland Wijk 2.500 2.350 1.650 1.800 1.900 2.750 . 0 4.200 4.200 3.450 3.350 3.600 5.200 .
Bedrijventerrein Rodenrijs 2012 Lansingerland Buurt 2.750 x x x x x . 0 x x x x x x .
Wijk 00 Roden 2012 Noordenveld Wijk 2.000 1.100 1.700 2.000 2.050 2.750 . 0 3.300 2.300 2.900 3.100 3.500 4.000 .
Roden 2012 Noordenveld Buurt 2.050 1.100 1.750 2.100 2.300 3.000 . 0 2.950 2.300 2.800 2.900 3.100 3.600 .
Roden West 2012 Noordenveld Buurt 1.850 900 1.650 1.900 1.900 2.450 . 0 3.500 1.950 3.000 3.250 3.900 4.450 .
Industrieterrein Roden 2012 Noordenveld Buurt 2.700 x 1.700 x x 2.600 . 0 4.650 x 2.500 x x 4.600 .
Nieuw-Roden 2012 Noordenveld Buurt 2.050 x 1.650 1.950 1.700 2.500 . 0 3.450 x 2.800 3.150 3.550 3.750 .
Roderwolde 2012 Noordenveld Buurt 2.500 x 1.500 1.900 1.850 2.900 . 0 4.050 x 4.200 4.300 3.150 4.350 .
Wijk 01 Roden 2012 Noordenveld Wijk 2.450 x 2.000 1.550 2.350 2.600 . 0 3.900 x 2.700 4.000 3.900 3.950 .
Roderesch 2012 Noordenveld Buurt 2.150 x 1.600 1.550 1.850 2.350 . 0 3.850 x 3.100 4.000 4.050 3.800 .
Buitengebied Roden Noord 2012 Noordenveld Buurt 2.600 x x x x 2.550 . 0 4.150 x x x x 4.250 .
Buitengebied Roden Zuid 2012 Noordenveld Buurt 2.350 x x x x 2.500 . 0 3.550 x x x x 3.700 .
Buitengebied Roden West 2012 Noordenveld Buurt 3.000 x x x x 2.950 . 0 4.150 x x x x 4.250 .
Wijk 01 Nistelrode 2012
Nistelrode 2012
Verspreide huizen Nistelrode 2012
Wijk 03 Nistelrode 2012 Bernheze Wijk 1.950 900 1.400 1.550 2.050 2.600 . 0 4.050 2.450 3.350 3.350 4.500 4.800 .
Nistelrode 2012 Bernheze Buurt 1.950 900 1.400 1.550 2.050 2.600 . 0 4.050 2.450 3.350 3.350 4.500 4.800 .
Nijenrode-Noord 2012 Stichtse Vecht Buurt 1.650 1.250 1.450 1.700 2.200 3.150 . 0 4.100 2.900 3.800 4.200 5.750 6.050 .
Nijenrode 2012 Stichtse Vecht Buurt x x x x x x . 0 x x x x x x .
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Gegevens beschikbaar: van 2009 tot en met 2012.

Status van de cijfers
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per 31 maart 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Regiocodering
De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Een buurt is een onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Een gemengdheid van functies kan echter ook voorkomen. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft gemeente, wijk of buurt.
Energie
Vanaf het verslagjaar 2011 is de toekenning van aardgasverbruik voor blokverwarming geoptimaliseerd. Blokverwarming is de verwarming van woningen (meestal flatappartementen) door een centrale verwarmingsketel. Daardoor is het in meer gevallen mogelijk een betrouwbaar gemiddeld aardgasverbruik te berekenen voor aangesloten woningen. Dit heeft in een aantal gevallen effect op het gepubliceerde cijfer voor aardgas van met name appartementen.
Voor het verslagjaar 2010 zijn de cijfers vanaf gemeenteniveau ook volgens de nieuwe methodiek berekend en gepubliceerd in de bovengemeentelijke tabel: Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's
Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
De berekening is inclusief woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Deze woningen hebben een zeer laag of zelfs nulverbuik voor aardgas. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen lager uit dan in gebieden zonder stadsverwarming.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen per woningtype.


Totaal
Het gemiddeld aardgasverbruik voor alle woningtypen samen.
Naar woningtype
De volgende typen worden onderscheiden: appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap-woning en vrijstaande woning.
De typering wordt bepaald door het Kadaster.
Appartement
Een geheel van bij elkaar horende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid binnen een grotere woning waarbij de opdeling van het gebouw heeft plaatsgevonden volgens het appartementsrecht.
Tussenwoning
Hoekwoning
Twee-onder-één-kap-woning
Vrijstaande woning
Woningtype onbekend
Percentage woningen met stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op warmtedistributie (stadsverwarming). Warmtedistributie is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt warmtedistributie gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de warmtedistributie is niet beschikbaar.
Het percentage wordt vermeld bij 10 of meer (bewoonde) woningen.


Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn hierbij niet inbegrepen. Het verbruik is exclusief elektriciteit die eventueel in de particuliere woningen zelf wordt opgewekt bijvoorbeeld door zonnepanelen.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij 6 of meer (bewoonde) woningen per woningtype.

Totaal
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik voor alle woningtypen samen.
Naar woningtype
De volgende typen worden onderscheiden: appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap-woning en vrijstaande woning.
De typering wordt bepaald door het Kadaster.
Appartement
Een geheel van bij elkaar horende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid binnen een grotere woning waarbij de opdeling van het gebouw heeft plaatsgevonden volgens het appartementsrecht.
Tussenwoning
Hoekwoning
Twee-onder-één-kap-woning
Vrijstaande woning
Woningtype onbekend