Wonen aan de rand

In 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners, waaronder zo’n 1,4 miljoen westerse allochtonen. Deze bevolkingsgroep woont verspreid over het land. Toch blijkt bij nadere analyse op gemeente- en buurtniveau dat deze groep vooral aan de rand van Nederland woont.

Westerse allochtonen per buurt, 2004

Westerse allochtonen per buurt, 2004

Langs de landsgrens

In bijna alle gemeenten in Limburg, zuidelijk Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen woont een groot aandeel westerse allochtonen. In Vaals, Landgraaf en Kerkrade wonen in alle buurten van deze gemeenten meer dan 10 procent westerse allochtonen, voor Maastricht is dat in 42 van de 44 buurten het geval. Eenzelfde beeld is te zien in Baarle-Nassau, Sluis en Hulst.  In de noordelijke grensstreken daarentegen is het aandeel westerse allochtonen beduidend lager. Zo wonen in de gemeenten Hardenberg, Emmen en Vlagtwedde niet meer dan gemiddeld 6 procent westerse allochtonen.

Langs de kust

Behalve in de zuidelijke grensstreken wonen ook in de kuststrook van Zuid- en Noord-Holland relatief veel westerse allochtonen. Daarbij vallen Den Haag, Wassenaar, Noordwijk aan Zee, Zandvoort, Bloemendaal en Bergen op.
De kuststroken van Groningen en Friesland evenals de Zeeuwse eilanden onderscheiden zich echter juist door de afwezigheid van westerse allochtonen.

Aan de rand en in het centrum van de stad

In Den Haag wonen in bijna tweederde van alle buurten minimaal 10 procent westerse allochtonen. Ze wonen daar vooral ten noorden van het centrum. In Amsterdam wonen de meeste westerse allochtonen in de centrumbuurten en in het zuiden van de stad, waar de woningwaarde  ook het hoogst is.

Westerse allochtonen in Amsterdam, 2004

Westerse allochtonen in Amsterdam, 2004

Westerse allochtonen in Den Haag, 2004

Westerse allochtonen in Den Haag, 2004

In de bossen

Ten slotte blijkt de bosrijke omgeving van Arnhem en Apeldoorn voor de westerse allochtonen ook een relatief populaire woonomgeving te zijn. Zo wonen in de wijken Hoog Soeren en Hoog Buurlo meer dan 10 procent westerse allochtonen.

Bert Raets