Onderwijsuitgaven; kerncijfers, 1995 - 2008


Deze tabel geeft een overzicht van de Nederlandse uitgaven aan regulier
onderwijs. De overheidsuitgaven aan onderwijs zijn verdeeld in de uitgaven
aan onderwijsinstellingen en de uitgaven aan huishoudens (studenten en/of
ouders), bedrijven en non-profit instellingen. Daarnaast worden de
onderwijsuitgaven van private partijen (huishoudens, bedrijven, non-profit
instellingen en organisaties in het buitenland) aan onderwijsinstellingen
getoond. Alleen huishoudens hebben ook onderwijsuitgaven buiten de
onderwijsinstellingen om. De gepresenteerde cijfers zijn berekend volgens
door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
gestandaardiseerde definities.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1995 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor
2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009:
Er zijn gegevens over 2008 toegevoegd en bijstellingen voor 2007
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Onderwijsuitgaven; kerncijfers, 1995 - 2008

Perioden Totale onderwijsuitgavenTotale onderwijsuitgaven (mld euro) Totale onderwijsuitgavenAan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen (mld euro) Totale onderwijsuitgavenAan onderwijsinstellingenUitgaven door de publieke sector (mld euro) Totale onderwijsuitgavenAan onderwijsinstellingenUitgaven door de private sector (mld euro) Totale onderwijsuitgavenAan huishoudens (mld euro) Totale onderwijsuitgavenAan bedrijven/non-profit instellingen (mld euro) Totale onderwijsuitgavenConsolidatie (mld euro) Totale onderwijsuitgavenPer hoofd van de bevolking (euro) Totale onderwijsuitgavenIn % van het bbp (%) Totale onderwijsuitgavenIn constante prijzenTotale onderwijsuitgaven (mld euro) Totale onderwijsuitgavenIn constante prijzenPer hoofd van de bevolking (euro) Aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen (mld euro) Aan onderwijsinstellingenUitgaven door de publieke sectorTotaal publiek aan onderwijsinstellingen (mld euro) Uitgaven door de publieke sector(Pré-)primair onderwijsTotaal (pré-)primair onderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sector(Pré-)primair onderwijsBasisonderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sector(Pré-)primair onderwijsSpeciaal onderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorSecundair onderwijsTotaal secundair onderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorSecundair onderwijsVoortgezet onderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorSecundair onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneducatie (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorTertiair onderwijsTotaal tertiair onderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorTertiair onderwijsHoger beroepsonderwijs (mld euro) Uitgaven door de publieke sectorTertiair onderwijsWetenschappelijk onderwijs (mld euro) Aan onderwijsinstellingenUitgaven door de private sectorTotaal privaat aan onderwijsinstellingen (mld euro) Aan onderwijsinstellingenUitgaven door de private sectorUitgaven door huishoudens (mld euro) Aan onderwijsinstellingenUitgaven door de private sectorUitgaven door bedrijven/non-profit (mld euro) Aan onderwijsinstellingenUitgaven door de private sectorUitgaven door het buitenland (mld euro) Aan onderwijsinstellingen in % bbpTotaal aan onderwijsinstellingen (%) Aan onderwijsinstellingen in % bbpUitgaven door de publieke sectorTotaal publiek aan onderwijsinstellingen (%) Aan onderwijsinstellingen in % bbpUitgaven door de publieke sector(Pré-)primair onderwijs (%) Aan onderwijsinstellingen in % bbpUitgaven door de publieke sectorSecundair onderwijs (%) Aan onderwijsinstellingen in % bbpUitgaven door de publieke sectorTertiair onderwijs (%) Aan onderwijsinstellingen in % bbpUitgaven door de private sector (%) Aan onderwijsinstellingen per deelnemer(Pré-)primair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerSecundair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerTertiair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerTertiair onderwijs excl. R&D (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerIn constante prijzen(Pré-)primair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerIn constante prijzenSecundair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerIn constante prijzenTertiair onderwijs (1000 euro) Aan onderwijsinstellingen per deelnemerIn constante prijzenTertiair onderwijs excl. R&D (1000 euro) Aan niet-onderwijsinstellingen (mld euro)
1995 18,2 16,4 13,7 2,7 1,9 0,1 -0,1 1.181,6 6,0 18,2 1.181,6 16,4 13,7 4,6 3,9 0,6 5,2 3,8 1,4 3,9 1,2 2,7 2,7 1,4 1,2 0,0 5,4 4,5 1,5 1,7 1,3 0,9 2,9 4,8 10,4 6,7 2,9 4,8 10,4 6,7 0,8
2000 23,8 21,5 18,0 3,5 2,4 0,3 -0,4 1.502,0 5,7 21,2 1.338,3 21,5 18,0 6,6 5,9 0,7 7,1 5,2 1,8 4,4 1,5 2,9 3,5 1,7 1,7 0,0 5,1 4,3 1,6 1,7 1,0 0,8 4,0 6,4 11,8 7,5 3,5 5,7 10,5 6,7 0,9
2005 32,6 29,6 24,8 4,8 3,1 0,3 -0,4 1.998,0 6,3 25,2 1.548,0 29,6 24,8 9,4 8,3 1,1 9,8 7,2 2,6 5,6 1,9 3,7 4,8 2,2 2,5 0,1 5,8 4,8 1,8 1,9 1,1 0,9 5,6 8,1 13,5 8,6 4,4 6,3 10,4 6,7 1,3
2006 34,0 30,2 25,4 4,8 3,8 0,3 -0,4 2.078,9 6,3 25,9 1.583,1 30,2 25,4 9,5 8,4 1,1 10,2 7,2 3,0 5,7 2,0 3,8 4,8 2,3 2,5 0,1 5,6 4,7 1,8 1,9 1,1 0,9 5,7 8,3 13,5 8,6 4,3 6,3 10,3 6,6 1,4
2007 35,2 31,6 26,4 5,2 3,5 0,4 -0,3 2.148,9 6,2 26,3 1.610,3 31,6 26,4 9,6 8,4 1,2 10,8 7,7 3,1 6,0 2,1 3,9 5,2 2,3 2,8 0,1 5,6 4,6 1,7 1,9 1,1 0,9 5,8 8,7 13,8 8,9 4,3 6,5 10,3 6,7 1,5
2008* 37,6 33,2 27,7 5,6 4,3 0,5 -0,5 2.290,0 6,3 27,4 1.669,7 33,2 27,7 10,1 8,9 1,2 11,2 7,9 3,3 6,3 2,3 4,1 5,6 2,4 3,1 0,1 5,6 4,6 1,7 1,9 1,1 0,9 6,1 9,1 14,1 9,2 4,4 6,6 10,3 6,7 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens