Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Perioden Totaal bedrijven/organisaties (aantal) Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen In loondienst Totaal werknemers (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Ingeleend personeel (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Vrijwilligers/stagiaires (x 1 000) Werkzame personen Niet in loondienst Overige werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werknemers (x 1 000) Werkzame personen FTE's Werkzame personen (x 1 000) Baten Totale baten (1 000 euro) Baten Bedrijfsomzet Totaal bedrijfsomzet (1 000 euro) Baten Subsidies Totaal subsidies (1 000 euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten en baten (1 000 euro) Lasten Totale lasten (1 000 euro) Lasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Lasten Inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (1 000 euro) Lasten Overige bedrijfskosten en -lasten (1 000 euro) Lasten Overige lasten (1 000 euro)
2002 296 . 8,0 . . . 4,8 . 525.594 262.988 239.712 22.893 552.463 208.008 169.172 157.401 17.881
2003 291 16,4 7,7 1,6 4,0 3,2 4,9 6,6 541.179 262.929 258.978 19.272 517.708 178.860 174.300 149.913 14.634
2004 290 16,5 8,2 1,4 3,8 3,1 5,1 6,6 598.839 300.812 273.184 24.843 546.283 194.546 173.691 163.304 14.742
2005 317 16,8 9,6 1,9 5,1 0,2 5,8 7,0 658.044 336.859 296.990 24.195 635.763 219.665 211.660 185.580 18.859
2006 318 17,7 9,7 1,8 5,9 0,2 5,7 7,4 722.128 371.891 321.216 29.022 695.319 224.200 242.840 210.491 17.789
2007 321 18,0 9,9 2,1 5,7 0,2 5,8 7,2 740.814 377.831 325.962 37.020 714.761 240.086 245.575 208.850 20.321
2008 319 18,0 10,1 2,1 5,6 0,3 6,0 7,4 768.619 413.820 324.576 30.222 737.945 245.423 263.724 205.799 23.004
2009 319 19,2 10,4 2,2 6,4 0,3 6,2 7,6 759.895 396.162 327.560 36.177 727.924 235.743 260.522 212.500 19.157
2010 324 19,8 10,3 2,2 6,9 0,4 6,1 7,5 824.521 401.227 367.092 56.202 800.698 281.741 264.161 230.139 24.657
2011 329 21,8 10,0 3,1 8,6 0,2 6,4 7,9 814.101 409.598 360.167 44.348 790.296 269.007 260.082 230.712 30.497
2012 317 20,4 8,8 3,3 8,2 0,2 5,1 6,5 758.385 381.162 332.213 45.013 735.494 244.775 234.618 231.084 25.014
2013 302 20,1 8,8 3,2 8,1 0,0 5,0 6,2 778.334 427.095 309.249 41.989 759.900 247.311 245.744 249.080 17.795
2014 305 20,7 8,3 3,2 9,1 0,1 4,8 6,2 782.102 434.389 317.985 29.728 771.095 262.171 243.262 229.973 35.689
2015 303 21,2 7,7 3,1 10,4 0,1 4,6 6,3 798.512 465.617 306.764 26.131 787.750 253.449 272.433 231.625 30.243
2016* 298 21,7 7,6 3,6 10,5 0,1 4,6 6,4 826.315 484.411 315.684 26.221 809.504 263.530 274.805 237.828 33.341
2017* 287 23,0 8,0 4,2 10,8 0,1 4,8 6,8 843.872 485.573 327.693 30.606 820.818 272.431 286.791 223.588 37.990
2018* 287 24,6 8,0 4,7 11,9 0,1 4,9 7,1 870.400 494.986 338.508 36.906 865.304 287.832 308.830 231.803 36.839
2019* 298 26,1 8,3 5,2 12,5 0,1 5,0 7,4 902.829 536.360 330.030 36.439 908.842 310.269 322.002 240.359 36.212
2020* 293 21,8 7,1 3,9 10,8 0,1 4,6 6,1 663.166 178.512 462.278 22.376 620.346 266.192 113.549 215.770 24.835
2021* 305 23,4 7,8 3,9 11,6 0,2 4,8 6,1 687.207 146.687 510.007 30.513 640.295 268.144 103.113 241.535 27.502
2022* 305 29,4 8,9 6,7 13,7 0,1 5,2 7,4 977.358 507.829 431.553 37.975 954.952 350.102 296.498 284.698 23.654
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over werkgelegenheid, baten en lasten van organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben. Evenementenhallen, stadions en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen worden niet meegeteld in de uitkomsten gepresenteerd in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 t/m 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven/organisaties
De bedrijven/organisaties die het podium of de podia beheren en waarvoor het tonen van professionele podiumkunsten hun hoofdactiviteit is.

Stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen behoren niet tot de populatie van deze tabel omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen niet tot de hoofdactiviteit behoort. Het aantal organisaties is daarom minder dan bij de statistiek over voorstellingen en bezoekers waar dergelijke accommodaties wel worden meegeteld.
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan.
---
Tot de werkzame personen worden gerekend:
- Werknemers op de eigen loonlijst;
- Ingehuurd of ingeleend personeel (van andere bedrijven), waaronder uitzendkrachten;
- Vrijwilligers of stagiaires;
- Meewerkende eigenaren of gezinsleden;
- Personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Totaal werkzame personen
In loondienst
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie.
---  
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).Totaal werknemers
Niet in loondienst
Ingeleend personeel
Alle personen die zijn ingeleend van andere bedrijven, waaronder uitzendkrachten en zzp’ers.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Vrijwilligers/stagiaires
Alle personen waarvoor geen loonverplichting bestaat.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Overige werkzame personen
Overige personen, die niet op de loonlijst staan, waaronder meewerkende eigenaren en/of gezinsleden en personele inzet van de gemeente.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
FTE's
Fulltime equivalent (FTE) is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen.
---
Een FTE kan een baan zijn die door meerdere personen (met een deeltijdbaan) wordt gedeeld.
Werknemers
Alle personen die op de loonlijst staan van een bedrijf en/of organisatie, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Werkzame personen
Alle personen die arbeid verrichten onder leiding van een bedrijf en/of organisatie, ongeacht het feit of ze als werknemer op de loonlijst staan, omgerekend naar voltijdbanen.
---
Peildatum is 30 september (voor openluchttheaters geldt 31 juli).
Baten
Totale baten
Bedrijfsomzet
Bedrijfsomzet bestaat uit de som van publieksgebonden inkomsten en inkomsten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen, inkomsten uit horeca en pachtopbrengsten en inkomsten uit sponsoring.
Totaal bedrijfsomzet
Subsidies
Totaal subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten en baten
Financiële baten (zoals rentebaten en winsten op beleggingen), bijzondere baten (zoals boekwinsten uit de verkoop van een bedrijf) en andersoortige bedrijfsopbrengsten (zoals vergoedingen voor uitgeleend personeel en schade-uitkeringen).
Lasten
Totale lasten
Personeelskosten
Arbeidskosten eigen personeel, kosten ingehuurd personeel, kosten vrijwilligers, kosten stagiaires en overige personeelskosten.
Totaal personeelskosten
Inkoopwaarde omzet
Enerzijds directe programma-inkoopkosten (zoals gages, uitkopen, partageafdrachten, BUMA-/SENA-rechten, artiestencatering, decor, overnachtingskosten en boekingskosten; anderzijds overige inkoopkosten (zoals voor de voorstellingsondersteunende horeca, kosten voor huur meubilair/techniekapparatuur voor de verhuuractiviteiten, kosten voor het tonen van films)
Totaal inkoopwaarde omzet
Overige bedrijfskosten en -lasten
Huisvestingskosten (zoals huur- en leaskosten), publiciteits- en overige voorstellingskosten, overige bedrijfskosten (zoals onderhoudskosten voor apparatuur) en afschrijvingen.
Overige lasten
Hypotheekrentelasten, overige financiële lasten (zoals boekverliezen) en bijzondere lasten (zoals toevoegingen aan voorzieningen).