Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2020 141.361
Nederland Totale weglengte 2021 141.242
Nederland Totale weglengte 2022 141.820
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 128.041
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 127.804
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 128.315
Nederland Provinciale wegen: totaal 2020 7.817
Nederland Provinciale wegen: totaal 2021 7.905
Nederland Provinciale wegen: totaal 2022 7.934
Nederland Rijkswegen: totaal 2020 5.504
Nederland Rijkswegen: totaal 2021 5.534
Nederland Rijkswegen: totaal 2022 5.571
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2020 13.697
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2021 13.810
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2022 13.871
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 12.329
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 12.372
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 12.423
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2020 692
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2021 755
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2022 757
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2020 676
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2021 682
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2022 691
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2020 4.778
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2021 4.874
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2022 4.892
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 4.234
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 4.281
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 4.292
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2020 208
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2021 254
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2022 254
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2020 336
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2021 339
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2022 345
Amsterdam Totale weglengte 2020 1.853
Amsterdam Totale weglengte 2021 1.903
Amsterdam Totale weglengte 2022 1.910
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.727
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.773
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 1.774
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2020 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2021 6
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2022 6
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2020 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2021 124
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2022 130
Eindhoven Totale weglengte 2020 1.020
Eindhoven Totale weglengte 2021 1.018
Eindhoven Totale weglengte 2022 1.019
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 946
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 944
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 944
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2020 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2021 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2022 0
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2020 74
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2021 74
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2022 74
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2020 1.134
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2021 1.144
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2022 1.147
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.090
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.100
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 1.103
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2021 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2022 0
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 44
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2021 43
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2022 44
Maastricht Totale weglengte 2020 571
Maastricht Totale weglengte 2021 569
Maastricht Totale weglengte 2022 569
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 543
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 541
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 542
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2020 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2021 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2022 2
Maastricht Rijkswegen: totaal 2020 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2021 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2022 26
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2020 1.191
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2021 1.193
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2022 1.191
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.067
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.070
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2022 1.067
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2021 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2022 7
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 118
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2021 117
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2022 117
Bron: Nationaal Wegenbestand (RWS)/CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per september 2023: de cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Het CBS vindt voor dit jaar ook de verschillen met de voorgaande jaren in het NWB in lijn, geen trendbreuk. Alleen voor de gemeente Vlieland zijn er enkele wegen naar fietspaden geconverteerd.

Wijzigingen per mei 2023: de cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Dit jaar is het NWB ook in samenwerking met de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Het CBS vindt voor dit jaar de verschillen met de voorgaande jaren in het NWB in lijn, geen trendbreuk. Alleen voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon zijn er wegbeheerder-wisselingen geweest tussen de gemeente en de waterschappen.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over het jaar 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.