Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Op land/ op zee Perioden Productie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Capaciteit van windmolens Vermogen van windmolens (MW-elektrisch) Capaciteit van windmolens Rotoroppervlakte van windmolens (1 000 m2)
Totaal windenergie 2019 2e kwartaal* 2.074 . .
Windenergie op land 2019 2e kwartaal* 1.403 . .
Windenergie op zee 2019 2e kwartaal* 671 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de elektriciteitsproductie door windenergie, de capaciteit van windmolens en een index voor de hoeveelheid wind voor elektriciteitsproductie. De gegevens zijn uitgesplitst naar windenergie op land en windenergie op zee. De index voor de hoeveelheid wind is alleen beschikbaar voor windmolens op land.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met juni 2019.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2017, nader voorlopige cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel, voor het onderwerp elektriciteitsproductie, wordt opgevolgd door de tabel Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik.


Toelichting onderwerpen

Productie
Elektriciteitsproductie
Capaciteit van windmolens
Het totale elektrische vermogen in megawatt en de totale rotoroppervlakte in 1 000 m2.
Deze wordt gemeten naar de situatie aan het eind van de verslagperiode (dus aan het eind van de betreffende maand, kwartaal of jaar).
Vermogen van windmolens
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
Rotoroppervlakte van windmolens
De rotoroppervlakte is het oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.