Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Op land/ op zee Perioden Productie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Capaciteit van windmolens Vermogen van windmolens (MW-elektrisch) Capaciteit van windmolens Rotoroppervlakte van windmolens (1 000 m2)
Totaal windenergie 2017 10.569 4.202 10.548
Totaal windenergie 2018 januari** 1.393 4.216 10.602
Totaal windenergie 2018 februari** 933 4.228 10.644
Totaal windenergie 2018 maart** 1.069 4.232 10.653
Totaal windenergie 2018 1e kwartaal** 3.395 4.232 10.653
Totaal windenergie 2018 april** 778 4.246 10.703
Totaal windenergie 2018 mei** 627 4.247 10.703
Totaal windenergie 2018 juni** 570 4.245 10.698
Totaal windenergie 2018 2e kwartaal** 1.976 4.245 10.698
Totaal windenergie 2018 juli** 424 4.280 10.801
Totaal windenergie 2018 augustus** 591 4.280 10.801
Totaal windenergie 2018 september** 824 4.354 11.024
Totaal windenergie 2018 3e kwartaal** 1.839 4.354 11.024
Totaal windenergie 2018 oktober** 941 4.380 11.105
Totaal windenergie 2018 november** 1.095 4.379 11.103
Totaal windenergie 2018 december** 1.303 4.393 11.142
Totaal windenergie 2018 4e kwartaal** 3.338 4.393 11.142
Totaal windenergie 2018** 10.549 4.393 11.142
Totaal windenergie 2019 januari* 1.261 . .
Totaal windenergie 2019 februari* 950 . .
Totaal windenergie 2019 maart* 1.442 . .
Totaal windenergie 2019 1e kwartaal* 3.653 . .
Totaal windenergie 2019 april* 810 . .
Totaal windenergie 2019 mei* 685 . .
Totaal windenergie 2019 juni* 579 . .
Totaal windenergie 2019 2e kwartaal* 2.074 . .
Windenergie op land 2017 6.869 3.245 7.605
Windenergie op land 2018 januari** 965 3.259 7.659
Windenergie op land 2018 februari** 619 3.271 7.700
Windenergie op land 2018 maart** 739 3.275 7.709
Windenergie op land 2018 1e kwartaal** 2.323 3.275 7.709
Windenergie op land 2018 april** 487 3.289 7.760
Windenergie op land 2018 mei** 395 3.290 7.759
Windenergie op land 2018 juni** 369 3.288 7.755
Windenergie op land 2018 2e kwartaal** 1.251 3.288 7.755
Windenergie op land 2018 juli** 294 3.323 7.857
Windenergie op land 2018 augustus** 375 3.323 7.857
Windenergie op land 2018 september** 501 3.397 8.080
Windenergie op land 2018 3e kwartaal** 1.170 3.397 8.080
Windenergie op land 2018 oktober** 576 3.423 8.161
Windenergie op land 2018 november** 702 3.422 8.159
Windenergie op land 2018 december** 896 3.436 8.199
Windenergie op land 2018 4e kwartaal** 2.175 3.436 8.199
Windenergie op land 2018** 6.918 3.436 8.199
Windenergie op land 2019 januari* 890 . .
Windenergie op land 2019 februari* 652 . .
Windenergie op land 2019 maart* 1.062 . .
Windenergie op land 2019 1e kwartaal* 2.604 . .
Windenergie op land 2019 april* 546 . .
Windenergie op land 2019 mei* 448 . .
Windenergie op land 2019 juni* 410 . .
Windenergie op land 2019 2e kwartaal* 1.403 . .
Windenergie op zee 2017 3.700 957 2.944
Windenergie op zee 2018 januari** 428 957 2.944
Windenergie op zee 2018 februari** 314 957 2.944
Windenergie op zee 2018 maart** 330 957 2.944
Windenergie op zee 2018 1e kwartaal** 1.072 957 2.944
Windenergie op zee 2018 april** 292 957 2.944
Windenergie op zee 2018 mei** 232 957 2.944
Windenergie op zee 2018 juni** 201 957 2.944
Windenergie op zee 2018 2e kwartaal** 725 957 2.944
Windenergie op zee 2018 juli** 130 957 2.944
Windenergie op zee 2018 augustus** 216 957 2.944
Windenergie op zee 2018 september** 323 957 2.944
Windenergie op zee 2018 3e kwartaal** 670 957 2.944
Windenergie op zee 2018 oktober** 364 957 2.944
Windenergie op zee 2018 november** 393 957 2.944
Windenergie op zee 2018 december** 407 957 2.944
Windenergie op zee 2018 4e kwartaal** 1.164 957 2.944
Windenergie op zee 2018** 3.630 957 2.944
Windenergie op zee 2019 januari* 371 . .
Windenergie op zee 2019 februari* 298 . .
Windenergie op zee 2019 maart* 381 . .
Windenergie op zee 2019 1e kwartaal* 1.049 . .
Windenergie op zee 2019 april* 264 . .
Windenergie op zee 2019 mei* 238 . .
Windenergie op zee 2019 juni* 169 . .
Windenergie op zee 2019 2e kwartaal* 671 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de elektriciteitsproductie door windenergie, de capaciteit van windmolens en een index voor de hoeveelheid wind voor elektriciteitsproductie. De gegevens zijn uitgesplitst naar windenergie op land en windenergie op zee. De index voor de hoeveelheid wind is alleen beschikbaar voor windmolens op land.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met juni 2019.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2017, nader voorlopige cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel, voor het onderwerp elektriciteitsproductie, wordt opgevolgd door de tabel Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik.


Toelichting onderwerpen

Productie
Elektriciteitsproductie
Capaciteit van windmolens
Het totale elektrische vermogen in megawatt en de totale rotoroppervlakte in 1 000 m2.
Deze wordt gemeten naar de situatie aan het eind van de verslagperiode (dus aan het eind van de betreffende maand, kwartaal of jaar).
Vermogen van windmolens
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
Rotoroppervlakte van windmolens
De rotoroppervlakte is het oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.