Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Persoonskenmerken Perioden TV, krant, bibliotheek Kijkt dagelijks televisiejournaal (%) TV, krant, bibliotheek Abonnement dagblad (%) TV, krant, bibliotheek Leest dagelijks de krant (%) TV, krant, bibliotheek Leest wel eens een boek (%) Bezit personal computer thuis Huishoudens Huishoudens met pc met internet (% huishoudens) Bezit personal computer thuis Personen Personen met thuis pc met internet (%) Bezit toegang tot internet thuis Huishoudens Huishoudens met toegang tot internet (% huishoudens) Gebruik personal computer Heeft een personal computer gebruikt (%) Gebruik internet Heeft ooit geïnternet en/of geë-maild (%) Gebruik internet Heeft internet in de afg. 4 wkn gebruikt (%)
Totaal persoonskenmerken 2008 . 50 . . . . . . . .
Mannen 2008 . 50 . . . . . . . .
Vrouwen 2008 . 50 . . . . . . . .
0 tot 12 jarigen 2008 . 42 . . . . . . . .
12 tot 18 jarigen 2008 . 58 . . . . . . . .
18 tot 25 jarigen 2008 . 41 . . . . . . . .
25 tot 35 jarigen 2008 . 28 . . . . . . . .
35 tot 45 jarigen 2008 . 38 . . . . . . . .
45 tot 55 jarigen 2008 . 56 . . . . . . . .
55 tot 65 jarigen 2008 . 66 . . . . . . . .
65 tot 75 jarigen 2008 . 73 . . . . . . . .
75 jarigen of ouder 2008 . 68 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: basisonderwijs 2008 . 39 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: vbo 2008 . 49 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: mavo 2008 . 58 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo 2008 . 49 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: hbo, universiteit 2008 . 61 . . . . . . . .
Soc.-econ.: hoger leidinggevend 2008 . 54 . . . . . . . .
Soc.-econ.: overig hoofdarbeid 2008 . 42 . . . . . . . .
Soc.-econ.: klein zelfstandig 2008 . 56 . . . . . . . .
Soc.-econ.: geschoolde handarbeid 2008 . 38 . . . . . . . .
Soc.-econ.: half- en ongesch. handarbeid 2008 . 33 . . . . . . . .
Soc.-econ.: Werkloze beroepsbevolking 2008 . 32 . . . . . . . .
Soc.-econ.: onderwijs volgend 2008 . 53 . . . . . . . .
Soc.-econ.: arbeidsongeschikt 2008 . 37 . . . . . . . .
Soc.-econ.: vut, pensioen (58 tot 65 j.) 2008 . 77 . . . . . . . .
Soc-econ:verz. huish. m. minderjarige(n) 2008 . 35 . . . . . . . .
Overig sociaal-economische groep 2008 . 53 . . . . . . . .
Eenpersoonshuishouden 2008 . 36 . . . . . . . .
Lid van een eenoudergezin 2008 . 24 . . . . . . . .
Lid van een paar zonder kinderen 2008 . 61 . . . . . . . .
Lid van een paar met kinderen 2008 . 52 . . . . . . . .
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2008 . 38 . . . . . . . .
Stedelijkheid: sterk stedelijk 2008 . 46 . . . . . . . .
Stedelijkheid: matig stedelijk 2008 . 50 . . . . . . . .
Stedelijkheid: weinig stedelijk 2008 . 57 . . . . . . . .
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2008 . 62 . . . . . . . .
0 tot 15 jarigen 2008 . 44 . . . . . . . .
15 tot 25 jarigen 2008 . 47 . . . . . . . .
25 tot 45 jarigen 2008 . 34 . . . . . . . .
45 tot 65 jarigen 2008 . 61 . . . . . . . .
65 jarigen of ouder 2008 . 71 . . . . . . . .
0 tot 15 jarigen 2008 . 44 . . . . . . . .
15 tot 20 jarigen 2008 . 59 . . . . . . . .
20 tot 25 jarigen 2008 . 36 . . . . . . . .
25 tot 35 jarigen 2008 . 28 . . . . . . . .
35 tot 45 jarigen 2008 . 38 . . . . . . . .
45 tot 55 jarigen 2008 . 56 . . . . . . . .
55 tot 65 jarigen 2008 . 66 . . . . . . . .
65 tot 75 jarigen 2008 . 73 . . . . . . . .
75 tot 85 jarigen 2008 . 69 . . . . . . . .
85 jarigen of ouder 2008 . 63 . . . . . . . .
Leeftijd onbekend 2008 . . . . . . . . .
Man: 0 tot 15 jarigen 2008 . 45 . . . . . . . .
Vrouw: 0 tot 15 jarigen 2008 . 44 . . . . . . . .
Man: 15 tot 25 jarigen 2008 . 49 . . . . . . . .
Vrouw: 15 tot 25 jarigen 2008 . 46 . . . . . . . .
Man: 25 tot 45 jarigen 2008 . 32 . . . . . . . .
Vrouw: 25 tot 45 jarigen 2008 . 35 . . . . . . . .
Man: 45 tot 65 jarigen 2008 . 61 . . . . . . . .
Vrouw: 45 tot 65 jarigen 2008 . 60 . . . . . . . .
Man: 65 jarigen of ouder 2008 . 76 . . . . . . . .
Vrouw: 65 jarigen of ouder 2008 . 67 . . . . . . . .
12 jaar of ouder 2008 . 51 . . . . . . . .
Man (12 jarigen of ouder) 2008 . 52 . . . . . . . .
Vrouw (12 jarigen of ouder) 2008 . 51 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: basisonderwijs (25+) 2008 . 38 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: vbo (25+) 2008 . 51 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: mavo (25+) 2008 . 54 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo (25+) 2008 . 50 . . . . . . . .
Opleidingsniveau: hbo, univers. (25+) 2008 . 63 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens van deze tabel gaan over bezit en gebruik van media zoals televisie, krant en boeken, pc en internet. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken
zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken zoals huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers indezetabel zijn definitief.

In de vragenlijst is per 2005 een aantal beperkingen doorgevoerd waardoor over de meeste onderwerpen vanaf dat moment geen informatie meer beschikbaar is. De tabel geeft vanaf 2005 alleen nog informatie over tv-kijken en abonnement op dagbladen. Ook deze onderwerpen worden vanaf 2009 niet meer bevraagd. Voor informatie over pc- en internetgebruik wordt verwezen naar de tabellen "ict-gebruik; huishoudens" en ict-gebruik; personen".

Wijzigingen per 7 februari 2019
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

TV, krant, bibliotheek
Kijkt dagelijks televisiejournaal
Wilt u mij zeggen hoe vaak u de volgende dingen doet? Kijken naar het
televisiejournaal?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: POLS recht en participatie, vanaf 2005 POLS Participatie & Milieu.
Abonnement dagblad
Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, geabonneerd op een
dagblad?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 0 jaar. De vragen over
kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door de ouder of verzorger
Bron: POLS basis. Vanaf 2009 stopgezet.
Leest dagelijks de krant
Wilt u mij zeggen hoe vaak u de volgende dingen doet? De krant lezen?
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: POLS recht en participatie, vanaf 2005 POLS Participatie & Milieu.
Leest wel eens een boek
Deze gegevens hebben betrekking op personen van 12 tot en met 29 jaar.
Bron: POLS jongeren.
Leest wel eens een boek uit de bibliotheek.
Bezit personal computer thuis
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 0 jaar.
Bron: POLS basis.
Onder personal computers vallen een desktop, laptop, minitower e.d.; maar
geen spelcomputer, organizer of palmtop.
Huishoudens
Huishoudens met pc met internet
Percentage huishoudens met een personal computer met internetaansluiting.
Personen
Personen met thuis pc met internet
Percentage personen dat thuis de beschikking heeft over een personal
computer met internetaansluiting.
Bezit toegang tot internet thuis
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar, tenzij anders
vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Huishoudens
Huishoudens met toegang tot internet
Percentage huishoudens met thuis toegang tot internet.
Gebruik personal computer
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar, tenzij anders
vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Heeft een personal computer gebruikt
Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het interview
een personal computer gebruikt heeft, gepercenteerd over alle
inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder.
Gebruik internet
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar,
tenzij anders vermeld.
Bron: POLS basis (2002-2003).
POLS gezondheid (2004).
Heeft ooit geïnternet en/of geë-maild
Percentage personen dat ooit heeft geïnternet en/of geë-maild,
gepercenteerd over alle inwoners van Nederland vanaf 12 jaar.
Heeft internet in de afg. 4 wkn gebruikt
Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het
interview heeft geïnternet en/of geë-maild, gepercenteerd over alle
inwoners van Nederland vanaf 12 jaar.